Bram Bamps is voorzitter gemeenteraadscommissie

Woensdagavond vond de installatievergadering plaats van de commissie van de Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Bram Bamps (sp.a) werd met eenparigheid van stemmen verkozen tot voorzitter. Patrick Tack is secretaris vanuit de gemeente. Het aantal gemeenteraadscommissies werd bij het begin van deze legislatuur door het stadsbestuur teruggeschroefd van vier naar drie.

{fshare}