Rijbewijs in bankkaartmodel

Vanaf 5 april kan je in het Praetorium terecht voor het nieuwe Europese rijbewijs. Het roze bankkaartmodel vervangt het kartonnen rijbewijs. De kostprijs bedraagt 25 euro: hiervan gaat 4,10 euro naar de producent (firma Zetes), 15,90 euro naar de staat en 5 euro naar de stadskas. Het rijbewijs zal niet meer worden ‘aangemaakt’ door de gemeente zelf, maar enkel afgeleverd en dat na drie werkdagen. Het rijbewijs blijft tien jaar geldig. Een belangrijk voordeel is dat je geen pasfoto nodig hebt. Die wordt via de elektronische identiteitskaart uit het rijksregister gehaald. Wie niet over een elektronische identiteitskaart beschikt, moet wel een pasfoto meebrengen. De oude papieren 'Europsese rijbewijzen zijn voorlopig geldig tot 2033. In geval van verlies van dit nieuwe rijbewijs, kan je een attest krijgen dat dient als tijdelijk rijbewijs met een geldigheid van maximaal 15 dagen, wat nu niet het geval is . Binnen Europa circuleren er op dit moment 110 verschillende rijbewijsmodellen. Het uniforme Europese bankkaartmodel moet hier verandering in brengen.

{fshare}