Stad en OCMW kopen gezamenlijk stookolie aan

De Stad en het OCMW kopen samen stookolie aan voor de verwarming van een aantal openbare gebouwen. Er werd hiervoor een lastenboek opgemaakt waarin staat dat beide overheidsdiensten voor minstens 45.000 euro stookolie aankopen, voor onder meer de gemeentelijke kleuter- en basisscholen, de aula van het stedelijk kerkhof van Berg en enkele OCMW-gebouwen. Dit systeem laat beide overheidsdiensten toe om de komende jaren op een soepele manier stookolie aan te kopen.

“Inspelen op initiatieven voor samenaankoop veronderstelt dat door aankopen te groeperen grotere volumes tegen een betere prijs kunnen aangekocht worden. Kosten voor energie nemen een steeds grotere hap uit het budget. Wij maken nu de belofte aan een leverancier om een grote hoeveelheid stookolie af te nemen, gespreid over een bepaalde periode. Stad en OCMW kopen aan een voordelige prijs, de leverancier heeft de garantie van een grote afname. Iedereen wint dus,” volgens burgemeester Patrick Dewael. “Brandstoffenleverancier bvba Ronnie Jans uit Tongeren is de laagste inschrijver. Het schepencollege besliste zopas om de bestelling van stookolie aldaar te plaatsen, ” aldus An Christiaens, schepen van Openbare Werken. “De stad en het OCMW werken steeds vaker samen. De sociale diensten zullen vanaf 2014 samenvloeien tot één dienst die gehuisvest zal zijn in het OCMW – die vanaf dan ook het sociaal huis ‘De Semper’ zal heten. De gezamenlijke aankoop van stookolie is ook een aspect van deze verbeterde samenwerking,” besluit Johnny Vrancken, OCMW-voorzitter.

{fshare}