Resultaten Slim-actie

De Limburgse korpsen van lokale politie en de Wegpolitie Limburg hebben het afgelopen weekend een gemeenschappelijke SLim-actie gehouden met controles op alcohol, drugs en snelheid. In de politiezone Tongeren-Herstappe hebben 106 chauffeurs een ademtest moeten afleggen: hiervan was 1 positief. Verder werd ook 1 speekseltest afgenomen in het kader van drugs in het verkeer, het resultaat was negatief.

De andere cijfers:

- 14 van de 17 korpsen hebben deelgenomen: in totaal werden 208 politieambtenaren en agenten van politie ingezet.
- Er werd in totaal bij 2400 bestuurders een ademtest afgenomen: 81 van deze tests (of 3 %) waren positief. Het rijbewijs van 13 bestuurders werd hierbij ingetrokken.
- Er werden door drie politiezones snelheidscontroles gedaan waarbij 546 voertuigen gecontroleerd werden: 14 % van de voertuigen of 76 bestuurders werden geverbaliseerd wegens overdreven snelheid. Van 1 bestuurder werd het rijbewijs ingetrokken.
- Er werden van 11 bestuurders een drugstest afgenomen: hiervan waren er 4 positief en er werden 3 rijbewijzen ingetrokken.
- Naast de overtredingen op alcohol en drugs, werden ook nog 58 andere verkeersovertredingen vastgesteld: 17 voertuigen voldeden bij controle niet aan de bij wet gestelde technische vereisten en 10 voertuigen waren niet verzekerd.
- Er werden 3 overtredingen op het niet-dragen van de veiligheidsgordel vastgesteld. Er werden ook nog 28 andere verkeersinbreuken vastgesteld.
- Bij deze SLim-controles werden 16 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken.

{fshare}