Financiële ondersteuning voor Tongerse socio-culturele verenigingen

Momenteel zijn 78 Tongerse socio-culturele verenigingen  aangesloten bij de stedelijke Cultuurraad.  Deze raad is een officieel erkend adviesorgaan.   Daarnaast vertegenwoordigt deze raad ook het Tongerse verenigingsleven en vrijwaart zij de belangen van de vele verenigingen.  In de stadsbegroting wordt jaarlijks een bedrag voorzien van 15.000 euro die als werkings- of projecttoelage wordt uitgekeerd aan de socio-culturele verenigingen.  In de begroting 2013 werd dit bedrag – vooralsnog eenmalig – met 3.470 euro verhoogd.  In totaal wordt in 2013 dus een bedrag van 18.470 euro verdeeld onder de culturele verenigingen.  De uitbetaling  aan de verenigingen (50), die aan de gestelde voorwaarden voldoen, zal kortelings gebeuren.

De stad  ondersteunt de verenigingen niet enkel door het verlenen van subsidies of toelagen. ""Andere vormen van ondersteuning zijn minstens zo effectief.  Zo werd bijvoorbeeld het evenementenloket ingericht, een centraal aanspreekpunt voor elke vereniging die een activiteit wil organiseren.  Verder beschikken wij in Tongeren nog steeds over een netwerk aan stedelijke buurthuizen.  Het huurreglement van de VELINX voorziet tenslotte dat Tongerse culturele verenigingen het cultuurcentrum aan sterk gereduceerde tarieven kunnen gebruiken.  Dit betekende in 2012 voor het stadsbestuur ‘gederfde’ inkomsten t.b.v. 11.285 euro”, aldus cultuurschepen Guy Schiepers.

{fshare}