Patrick Leenders gerehabiliteerd

N-VA gemeenteraadslid Patrick Leenders werd onlangs door het schepencollege beschuldigd van belangenvermenging. Hij is voor een deontologische commissie verschenen. Deze heeft de aangehaalde feiten niet weerhouden en Patrick Leenders volledig vrijgepleit. De N-VA blijft ondanks het positieve nieuws, toch met een wrange nasmaak achter: “De meerderheid heeft de privacy van ons raadslid geschonden door een lek naar de pers te organiseren. Daardoor werd zowel Patrick als de ganse N-VA fractie in een slecht daglicht geplaatst”, aldus Greta Vermeulen.

{fshare}