Gouverneur verwerpt klacht N-VA over busvervoer GBS Nerem

De gouverneur heeft geoordeeld dat het stadsbestuur correcte regels heeft toegepast in de hervorming van de gemeentelijke basisschool van Nerem. Oppositiepartij N-VA had op 18 april klacht ingediend omdat het gratis busvervoer tussen Nerem en Piringen volgens hen wettelijk niet correct is. De hervorming van GBS ‘t Pomphuisje bevat een aantal begeleidende maatregelen in het belang van ouders en leerlingen. De N-VA zag een probleem in de maatregel die handelde over gratis busvervoer dat als overgangsmaatregel georganiseerd wordt tussen de scholen van Nerem en Piringen. De N-VA vond dat het stadsbestuur geen sociaal voordeel zou mogen aanbieden aan een specifieke groep leerlingen van de school van Nerem. Volgens hen is dit gratis busvervoer een  voordeel dat dan voor iedere school zou moeten gelden. De N-VA diende  daarop klacht in bij de gouverneur met de stelling dat het stadsbestuur de regels van het flankerend onderwijsbeleid niet volgde.  “Onze administratie heeft een uitgebreid dossier aan de gouverneur bezorgd.  Die heeft mij op 16 juni laten weten dat hij de klacht van de N-VA niet volgt”, vertelt burgemeester Patrick Dewael: “Hij stelt dat het busvervoer tussen de scholen van Nerem en Piringen wel degelijk wettelijk correct is en geen sociaal voordeel.” Ook Jos Schouterden, schepen van Onderwijs, is tevreden dat  bevestigd wordt dat de stad correct gehandeld heeft: “De leerlingen van de tweede en derde graad van de basisschool Nerem  kunnen dus volgend schooljaar gebruik maken van de overgangsmaatregel. Voor hen is er gratis busvervoer  van GBS Nerem naar de school van Piringen.” (Tot zover het persbericht van Stad Tongeren) - Volgens N-VA kopman Mark Vanherf is de school van Nerem nu definitief verloren.

“Door een procedure bij de Gouverneur aan te spannen heeft de N-VA fractie geprobeerd om de school van Nerem  vooralsnog te redden. Het stadsbestuur had immers, ondanks hun kiesbeloftes, de tweede en derde graad afgebouwd. De N-VA heeft zich gebaseerd op het decreet over het flankerend onderwijsbeleid. Dit verplicht het bestuur om het sociale voordeel dat aan de ene school wordt verleend ook aan alle andere scholen te verlenen. Ik betreur dit niet enkel, ik vind de argumentatie van de Gouverneur ook niet correct. We onderzoeken of we naar de Raad van State stappen ", zegt Mark Vanherf. "De Gouverneur volgt ons niet, maar hij zegt iets heel vreemds, namelijk dat als we toch gelijk zouden hebben, het besluit toch niet vernietigt zou hoeven te worden. Deze argumentatie 'in ondergeschikte orde' vinden we erg vreemd zodat we de indruk hebben dat het bestuur zich op zijn minst in een grijze zone bevindt. Mochten we voor de Raad van State gaan en wel gelijk krijgen, dan riskeert dit voor Tongeren een financiële kater van een half miljoen euro achter te laten en dat is wat we met onze demarche ook wilden vermijden. Dit is dus slecht nieuws voor de school van Nerem, het besluit van de gemeenteraad blijft overeind en de school zal dus op zeer korte termijn helemaal verdwijnen. En dat vinden we spijtig. De N-VA besluit ook dat er hier zijn geen winnaars zijn, enkel verliezers, vooral de kinderen van de school van Nerem", aldus Mark Vanherf.