Erosiewerken in Sluizen

De modderoverlast in Sluizen als gevolg van de hevige onweersbui op donderdagavond 24 april (foto) toonde wederom de noodzaak van erosiebestrijding aan. Hoewel er in Sluizen al veel maatregelen gerealiseerd werden, zijn er nog bijkomende ingrepen nodig. De stad Tongeren diende daarom vorig jaar al een subsidiedossier in bij de Vlaamse Overheid voor het aanleggen van 2 waterbufferende drempels in de Diepenstraat. Deze drempels moeten het water (en de modder) dat tijdens hevige regenbuien van de akkers via de Diepenstraat naar de Millerweg stroomt, opvangen. De Vlaamse Overheid keurde een subsidie van 31.695 euro goed. De aanbestedingsprocedure zal weldra gestart worden. In afwachting van de uitvoering zal de Diepenstraat tijdelijk afgezet worden met strobalen om de modder tegen te houden. Bovendien werden er ook twee bijkomende dwarsroosters aangelegd in Sluizerbroek die het water van de weg moeten afvoeren naar de Jeker.

Volgens An Christiaens, schepen van Openbare Werken, is Sluizen echter niet de enige deelgemeente die regelmatig met water- en modderoverlast kampt. Daarom diende de stad Tongeren ook voor Rutten, Widooie en Koninksem subsidieaanvragen in voor nieuwe erosiebestrijdingsprojecten. Dankzij de medewerking van de landbouwers zullen op deze plaatsten aarden dammen aangelegd worden die het afstromende water opvangen, zodat de modder kan bezinken en het water vertraagd wordt afgevoerd.

Naast de begeleiding van het Provinciaal Steunpunt Land & Water voor de onderhandelingen met de landbouwers en het indienen van subsidieaanvragen, kan de stad Tongeren ook rekenen op de financiële steun van de provincie Limburg voor de uitvoering van de erosiemaatregelen. Voor de aarden dammen en waterbufferende wegdrempels in Vreren, die hun nut al meermaals bewezen hebben, beloofde de provincie Limburg een subsidie van 17.913 euro. Voor de damconstructie langs de Ezelsbeek in Rutten die in 2012 werd aangelegd, zal de provincie Limburg een subsidie uitreiken van 3.170 euro.