Werken aan Ring

Morgen voert aannemer Roebben tussen 7u en 17u  op diverse plaatsen op de Ring herstellingswerken uit aan de asfaltlaag. Dit t.h.v. Bilzerpoort, Hasseltsepoort, Sint-Truiderpoort en Albertwal. 
Aan de Sint-Truiderpoort wordt een omleiding voorzien. De Sint-Truidersteenweg blijft via de westzijde bereikbaar tot na de toegang van het Casino. Het doorgaand verkeer moet de omleiding volgen via Hasseltsesteenweg en Legioenenlaan of Rode Kruislaan, Cottalaan en Sabinuslaan. Ter hoogte van Sint-Truiderpoort, op de Ring zelf (tussen Eeuwfeestwal en Elisabethwal), kan het verkeer wel gewoon rechtdoor blijven rijden.
Ter hoogte van Bilzerpoort, Hasseltsepoort en de Albertwal is de hinder beperkt.