Kerstfeest in De Piepel

Deze namiddag genieten 120 senioren van een kerstfeest in De Piepel. Er worden zelfgemaakte voorwerpen te koop aangeboden. Er is zelfs een VIP-launge met jeneverkes en een gastoptreden door het koor ‘La Cascada’ uit Mal onder muzikale begeleiding van Guido Krieken.