Gemeenteraad

De 13 punten op de agenda van de gemeenteraad werden op anderhalf uur behandeld:  De 2 zittribunes van cc De Velinx zijn aan vervanging toe, kostprijs 600.000 euro. Raadslid Patrick Leenders stelde voor een expertiseverslag te laten opstellen. Volgens schepen Christiaens zijn de techniekers van het cc voldoende expert om mankementen vast te stellen.
De voorrangsregels in het toewijzingsreglement van sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo worden aangepast: Personen die minstens 8 jaar in Tongeren wonen en personen die de laatste 6 jaar minstens 3 jaar hier wonen, krijgen voorrang. Daarnaast worden er ook 47 wooneenheden voor 65-plussers voorbehouden. Raadslid Greta Vermeulen vreest dat dit voor gettovorming gaat zorgen. Zij pleit voor een mix. Schepen Jans stelde het RUP ‘Centrum’ voor. Raadslid Ruben Stassen vindt het super en raadslid Mark Vanherf is blij dat een groot aantal zaken uit zijn verkiezingsprogramma zijn overgenomen. Volgens raadslid Patrick Leenders keert het stadsbestuur de handelaars de rug toe en wordt Tongeren een slaapstad: “We zitten niet in Brussel of Antwerpen. Tongeren is een klein stadje dat moeten we niet nog meer gaan concentreren”.
Raadslid Fabienne Poncelet vreest voor een gettovorming bij de sociale huisvestingsmaatschappijen: “1 op 4 sociale woningen worden gehuurd door mensen ‘niet van bij ons’ die geen Nederlands spreken. Ze gebruiken de gemene delen voor het slachten van schapen en ze betalen hun boetes niet”. Volgens schepen Schouterden heeft het stadsbestuur geen bevoegdheid in de toewijzing van woningen.