Preventief gezondheidsbeleid

Tijdens de gemeenteraadscommissie van Financiën, Sociale zaken en Onderwijs werd het gemeentelijk preventief gezondheidsbeleid toegelicht. Schepen Jos Schouterden deed hiervoor beroep op diensthoofd Jo Hubrechts: “Preventie is een zaak voor alle beleidsniveaus. In 2003 werd hieromtrent een wettelijk kader geschept rond een aantal thema’s: voeding en beweging, het gebruik van genotsmiddelen (tabak, alcohol, drugs), psychisch welbevinden (depressie, zelfdoding), ongevallen in de privésfeer (valpreventie) en bevolkingsonderzoeken naar kanker. In februari 2014 heeft de stad het ‘Charter voor een Gezonde Gemeente’ ondertekend. Voor dit jaar staan er 4 initiatieven rond gezondheidspreventie op het programma:
- Zilver wijzer: 6 vervolgsessies rond ouder worden en geestelijke gezondheid
- Week van de valpreventie: 1 namiddag een vormingssessie
- Mensen die in moeilijke omstandigheden wonen
- Weet wat je eet: opvoedingstips voor ouders met jonge kinderen