Erosiewerken in Sluizen

In de Diepenstraat in Sluizen worden twee waterbufferende drempels geplaatst. Die moeten het water (en de modder), dat tijdens hevige regenbuien van de akkers via de Diepenstraat naar de Millerweg stroomt, opvangen. In afwachting van de uitvoering werd de Diepenstraat tijdelijk afgezet met strobalen om de modder tegen te houden en werden er twee bijkomende dwarsroosters aangelegd in Sluizerbroek die het water van de weg moeten afvoeren naar de Jeker. “In 2010 stelde de stad Tongeren een erosiebestrijdingsplan op. Dit plan beschrijft de prioritaire knelpunten en bepaalt maatregelen  om de erosieproblemen in deze zones op te lossen. Om het erosiebestrijdingsplan systematisch uit te voeren is de samenwerking met landbouwers van cruciaal belang omdat alle maatregelen vrijwillig zijn. Tongeren diende voor dit project een subsidiedossier in bij de Vlaamse Overheid. Deze keurde een subsidie van 31 694,26 euro goed”, verduidelijkt An Christiaens, schepen van Openbare Werken. Omdat Sluizen echter niet de enige deelgemeente is die regelmatig met water- en modderoverlast kampt, diende Tongeren ook voor Rutten, Widooie en Koninksem subsidieaanvragen in voor nieuwe erosiebestrijdingsprojecten.