Beperkte service containerpark tijdens werken

In augustus gaan diverse aanpassings- en uitbreidingswerken in het containerpark van start. De dienstverlening zal hierdoor tijdelijk beperkt zijn. Na de werken baat Limburg.net het park uit. Dan gelden in Tongeren ook de quota en tarieven van de andere Limburg.net-parken.
Eerst wordt het park uitgebreid. Het nieuwe gedeelte wordt in gebruik genomen als het betonnen dek afgewerkt is. Het overige deel van het park gaat dicht voor aanpassingswerken. Tijdens deze werken is het park bereikbaar via de ingang van de technische dienst.
Men zal bovendien een tijdlang niet met alle afval in het containerpark terecht kunnen. Dan kan je best uitwijken naar de Limburg.net-parken van Borgloon en Riemst.
Bij de start van de werken ontvangt u nog een folder met gedetailleerde informatie.