De Tongerse Stahlhelm

Aan elke Limburgse gemeente werd gevraagd de betonnen Stahlhelm op een creatieve, artistieke wijze te personaliseren in kader van het herdenkingsproject rond WOI. Tongeren wil niet  vertrekken vanuit een slachtofferperspectief, maar eerder het aspect van hoop en veerkracht naar voor  schuiven. Kunstenaar Jan Bernard Vercauteren uit Maastricht zal de helm aan de ingang van cc De VELINX onder handen nemen. Hij koos voor: ‘De speelbal der naties’: Een plaat in acrylaat met daarin een petanquebal verwerkt verwijst naar een kogelinslag. “De plaat is doorboord, maar niet gebarsten wat wijst op de weerbaarheid en veerkracht waarop met de oorlog is omgegaan”, verduidelijkt de kunstenaar. De artistiek bewerkte helmen verhuizen eind april naar Bokrijk voor een ingetogen tentoonstelling.