Bisschop Lemmens

Gisterenavond  is hulpbisschop Leon Lemmens komen spreken in zaal Concordia. Aanleiding was de conferentiereeks die werd opgezet naar aanloop van de Kroningsfeesten die ‘Beeld van geluk’ als thema meekregen. De eerste van de 5 avonden (tussen 19 maart 2015 en 21 januari 2016) stond in het teken van: ‘Perspectieven op geluk’. Aanvankelijk was kardinaal Danneels aangezocht om de reeks te openen. Maar die liet eind januari weten niet te kunnen komen. “De hulpbisschop heeft een groot hart heeft voor processie. Hij hecht veel belang aan de volkse devotie van processies”, volgens voorzitter Georges Willemaers.
(foto: Jos Collaer)