Parochiekerkenplan

Uit een eerste voorstel over het toekomstig gebruik van de Tongerse parochiekerken blijkt dat 5 kerken in aanmerking komen voor een herbestemming en in 12 kerken een nevenbestemming mogelijk is.
Jan Lenaers, expert bij het bisdom Hasselt, deed het ‘Parochiekerkenplan’ (PNP) uit de doeken tijdens de gemeenteraadscommissie ‘Algemeen bestuur’. “We willen tot een meer efficiënte werking komen van de beschikbare middelen”, opende Lenaers. Tongeren telt 22 maar eventjes 22 parochiekerken en 4 kapellen: hiervan zijn er 19 eigendom van een kerkbestuur en 7 van de stad. Twee derde van de parochiekerken is geheel of gedeeltelijk beschermd. “Bij het opstellen van het PKP werd rekening gehouden met de bouwfysische toestand en de cultuurhistorische waarde van de kerkgebouwen”, volgens Lenaers. Deze vijf kerken komen in aanmerking voor een herbestemming: Sint-Gillis (Broek), Sint-Maternus (Paspoel), Sint-Gertrudis (Piringen), Sint-Cunibertus (Diets-Heur) en de kapel van Ketsingen (Berg).