5,6 miljoen voor stoepen en wegen

Tongeren investeert meer dan ooit in wegeninfrastructuur: de komende vier jaren wordt 5,6 miljoen euro uitgetrokken voor de aanleg, het onderhoud en het vernieuwen van stoepen, asfalt- en betonwegen en dat los van de rioleringsprojecten. “We zijn bezig met een inhaalbeweging. Daarom reserveren we jaarlijks een fiks bedrag voor herstellingswerken en dat is een bewuste keuze", weet An Christiaens, schepen van Openbare Werken. "Voor vernieuwingswerken aan voetpaden trekken we de komende vier jaar telkens 500.000 euro uit. De prioriteit gaat naar voetpaden in woonwijken en waar de veiligheid verhoogd kan worden. We opteren voor een evenwicht tussen het centrum en de dorpen. Daarnaast wordt hetzelfde bedrag voorzien voor de vernieuwing van asfalt- en betonverharding. Voor het ‘buitengewone onderhoud’ wordt dan nog eens jaarlijks 400.000 euro voorzien". In april start het studiebureau Grontmij met een ‘conditiemeting van de 220 km aan gemeentewegen. “Dat is uniek in Limburg”, weet de schepen. “Een conditiemeting is een persoonsonafhankelijke opname en registratiemethodiek om de staat van het openbaar domein in kaart te brengen. Via een visuele inspectie van de wegen wordt een totaaloverzicht gemaakt met inbegrip van de omvang van de schade. Zo kennen we de goedkoopste en beste oplossing voor ons wegennet".