Winter-BBQ

Vanavond hebben meer dan 300 personen deelgenomen aan de winter-barbecue, een initiatief van de Verenigde Handelaars Tongeren in kader van de expo rond de Gladiatoren. Tijdens de actie van de VHT werden 160 tickets voor een gratis deelname aan de bbq uitgeloot onder de klanten, gekoppeld aan een gratis bezoek aan de expo.
"Vanavond hebben enkele handelaars tegelijkertijd ook de campagne 'Rode Neuzen' gepromoot door de rode neuzen te verkopen", wist Jef Vandamme, voorzitter Middenstandsraad.