Kerkhof Berg gedigitaliseerd

De stedelijke begraafplaats van Berg is voortaan van thuis digitaal raadpleegbaar. Via een interactieve website (www.gis3700.be) kan men op zoek naar de laatste rustplaats van een overledene. Als men de naam van de overledene ingeeft  wordt er automatisch doorverwezen naar de juiste plaats op het kerkhof.