Gemeenteraadscommissie financiën

Tijdens de gemeenteraadscommissie heeft schepen Marc Hoogmartens (financiën) vanavond zijn agendapunten toegelicht. Hij liet zich bijstaan door stadsontvanger Rudi Diels:
De jaarrekening 2013 werd niet goedgekeurd door het agentschap Binnenlandse Zaken omwille van 4 punten: zo was er o.a. een opmerking over een bedrag van 186 euro en dat op een totaal van 40 miljoen euro.
De jaarrekening 2014 werd afgesloten met een batig saldo van 15,7 mio euro: dat is 3 mio euro meer dan het eindbudget.
Voor 2015 is er slechts 1 budgetwijziging: de exploitatie uitgaven en de exploitatie ontvangsten zijn elk met 800.000 euro gestegen. Het investeringsbudget is gestegen van 19,2 naar 20,3 mio euro.