Seniorendag

Na de zieken is het vandaag de beurt aan de senioren om de Kroning te vieren. Om 14u30 was er een pontificale eucharistieviering in de Basiliek, voorgegaan door de bisschoppen Hoogmartens (Hasselt) en Vanbueul (°1940, Zolder), salesiaan en sinds augustus 2005 bisschop van Kaga-Bandoro in de Centraal-Afrikaanse Republiek.
Na de mis volgde de toning der heilige relieken:
- van de eerste Tongerse Bisschoppen en Geloofsverkondigers
- van de heilige Maagden en Martelaressen
- van de Apostelen en Bloedverwanten van de Heer
- en van het Heilig Kruis.

Stadsarchief krijgt kwaliteitslabel

Vandaag heeft minister Sven Gatz officieel bevestigd dat het stadsarchief van Tongeren een Vlaams kwaliteitslabel krijgt als erkende culturele collectiebeherende instelling. http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/nieuws/kwaliteitslabel-voor-het-stadsarchief-tongeren
Vlaamse (en Brusselse) musea, bibliotheken en archieven kunnen zulk een kwaliteitslabel aanvragen. "Het krijgen van een label toont dat het stadsarchief voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen en op een onderbouwde manier vier basisfuncties (verzamelen, behoud- en beheer, onderzoek en publiekswerking) onderhoudt. Voornamelijk de drie afgelopen jaren is veel tijd gestoken in het digitale verhaal (geheugenvantongeren, beeldbank, …), het opstellen van een collectieplan en calamiteitenplan.
Uitdaging voor de toekomst is het ontwikkelen van een e-depot of digitaal archief', verduidelijkt stadsarchivaris Steven Vandewal.
Aan het label zijn geen subsidies verbonden, maar voor bepaalde samenwerkingen én om eventueel subsidie aan te vragen, is het label wel noodzakelijk. 

En we zijn het eerste erkende archief in Limburg.

Voor meer informatie, zie http://www.kunstenenerfgoed.be/wat-doen-we/erkennen-erfgoedinstellingen

"Uiteraard moet ook iedereen die aan het dossier gewerkt heeft, bedankt worden. De eigen dienst, maar ook het bestuur voor de investeringen, Wim ivm aanpassingen aan het gebouw, Marleen voor faciliteren ICT etc., Vicky ivm gis en de website, etc. etc.", weet Steven Vandewal.

Het boek van Valère

Kunstenaar Valère Maenhout heeft een immens boek ontworpen als straatversiering. Het bevindt zich aan de Basiliek (Kloosterstraat). "Ik heb het vorig jaar al gemaakt op mijn appartement. Alle materiaal heb ik met de fiets bijgehaald. Het ontwerp was te groot voor de lift en daarom hebben we het langs het raam geëvacueerd", vertelde Valère.
Op de linker helft kan je de zin van de Kroning lezen, verwoord door bisschop Heuschen in 1953. Op de rechter helft zie je een glasraam dat Valère heeft ontworpen. 

Laatste actie Kroningssticker

Iedereen die in de afgelopen maand juni de nieuwe Kroningssticker kleefde op een voertuig of zijn fiets kon in aanmerking komen voor een Kroningsgeschenk.

De winnaars met een Kroningssticker op hun auto voor de maand juni zijn de volgende NUMMERPLATEN:

KNV 652 (VW Touran) / NBX 450 (Opel Astra) / 1ERH 893 (Citroen DS5) / 1AXU 637 (Citroen C4) / yx-123 (Suzuki) / 1-CJM-870 (Suzuki) /  1-CJM – 870 (Nissan Micra) / 1HZC 359 (Mercedes) / 1-CJU-186 (Nissan Qashqai) / CMP-761 (V.W. Beetle).

Het Kroningsgeschenk kan door de winnaars worden afgehaald op het Kroningssecretariaat, Via Julianus: In de week tussen 10 en 12  -  13,30 en 16,30 uur.
Aan al de winnaars van de afgelopen Kroningsfeesten van harte proficiat en dank voor uw medewerking tot het welslagen van deze feesten.

Van harte welkom op de lichtprocessie van zaterdag 24 september als afsluiting van deze Kroningsfeesten.

       

 

Garageverkoop Sint-Truidersteenweg

Vandaag kan je op de Sint-Truidersteenweg terecht voor een garageverkoop. Zowat 40 standhouders zijn ingeschreven. De opbrengst gaat integraal naar het BCG.