Boom verdwijnt

In Piringen verdwijnt een vertrouwd dorpsgezicht: de immense wilde kastanjeboom tegenover de kerk wordt gekapt op vraag van de stad en om veiligheidsredenen. De beschermde boom is ziek en verliest zijn takken. Medewerkers van de firma Ageco uit Sint-Truiden zullen er twee dagen mee bezig zijn.