Archives Portal Europe

Vanaf vandaag zijn de inventarissen van het stadsarchief ook te raadplegen via het 'Archives Portal Europe'. Dit Europees project startte enkele jaren geleden op initiatief van de nationale archieven.
Ondertussen zijn bijna 7.000 archiefinstellingen uit Europa vertegenwoordigd. In België zijn echter alleen de inventarissen van de Rijksarchieven te raadplegen. 
Maar sinds vandaag (als eerste stadsarchief in België!) zijn er meer dan 35.000 beschrijvingen van het stadsarchief te raadplegen via de Europese website. Vooral voor historische onderzoekers is het Archives Portal Europe een belangrijk werkinstrument.
Behalve via www.archivesportaleurope.net kan je nog steeds onze inventarissen en beeldbank raadplegen via www.beeldbanktongeren.be  Die laatste wordt momenteel trouwens in een nieuw jasje gestoken.