Transitie GRM 23/01

Stadssecretaris Luc Houbrechts heeft vandaag (samen met de griffier van de Provincie) het personeel van het GRM ingelicht over de nakende overname door de stad. Tijdens de commissie van vanavond heeft hij de uitleg nog eens overgedaan:
- de stad biedt jaarlijks 100.000 euro financiële steun aan het het GRM
- er waren 2 mogelijkheden: ofwel Vlaanderen ofwel de stad
- het GRM wordt als testcase gekozen dus we moeten niet vanaf 0 beginnen
- er is een 'Draaiboek Afslanking Provincies' beschikbaar
- we kiezen voor optimaal maatwerk
- er moeten 2 keuzes worden gemaakt: inhoudelijk en organisatorisch
- de huidige scope blijft behouden: een Vlaams erkend museum met tijdelijke tentoonstellingen
- de plannen voor de vernieuwing van de permanente collectie worden overgenomen
- er komen nieuwe accenten
- er wordt gekozen voor een synergie met het Teseum en andere culturele actoren
- de 37 FTE personeelsleden worden overgenomen: er volgt een individueel gesprek met elk van hen
- er is een permanent overleg tussen de stad en de staf van het GRM
- uiterlijk op 6 oktober moet alles beslist zijn

Kerkenplan 23/01

Stadsarchivaris Steven Vandewal heeft vanavond tijdens de commissie uitleg gegeven over het kerkenplan:
- Tongeren telt 22 kerken en 4 kapellen: hiervan zijn er 19 eigendom van de kerkbesturen en 7 van de stad
- 15 zijn beschermd en moeten worden in stand gehouden en verwarmd
- er werd een werkgroep opgericht met afgevaardigden avn het bisdom, de deken, pastoors en leden van het centraal kerkbestuur: er werd 7x vergaderd en er waren 4 terugkoppelingsmomenten
- per federatie kiest men voor 1 federatiekerk en 1 prioriteitskerk: Basiliek en Sint-Jan voor het Centrum; Riksingen en Henis voor Noord; Lauw en Koninksem voor West; Vreren en Nerem voor Jervallei
- voor al de andere kerken wordt er een nevenbestemming gezocht

Commissie 23/01

De commissie van vanavond had een wel heel gevulde agenda met maar liefst 3 toelichtingen. 
Bart Grosemans (studiebureau SWEECO) gaf uitleg over het openleggen van de Jeker:
- de Jeker wordt opengelegd vanaf de apotheek (Dijk) tot aan de Motmolen
- de weg wordt heraangelegd in asfalt  en er komen nieuwe stoepen
- aan het OCMW komen er extra parkings in grasbetontegels
- de visvijver krijgt een houten damwand en het eiland wordt vergroot en krijgt een houten damwand
- de Luikerstraat, Kastanjewal en Looiersstraat worden verfraaid en krijgen éénrichtingsverkeer
- aan de Kastanjewal komt een driepuntsbrug met een wandelpromenade richting Leopoldwal
- aan de Lakenmakerstoren komt een houten vlonder
- rond de volkstuintjes wordt de Jeker opengelegd en komt er een fietspad en voetpad
- de kosten voor de stad worden geraamd op 7,5 miljoen euro
- VMM betaalt 5,9 miljoen euro voor het openleggen van de Jeker en Infrax 4,5 miljoen voor nieuwe riolering
- de werken starten in augustus en duren tot eind 2019: er wordt geteld op 400 werkdagen (2 jaar) 

Brief voor minister Weyts

Jos Van Campforf, uitbater van een B&B, overhandigde een brief aan minister Weyts. Beide heren hadden er een lang gesprek over;

Brief aan minister Ben Weyts, naar aanleiding van het brandveiligheidsnormen waaraan toeristische logies moeten voldoen.

Als effectief lid van het adviescomité voor toerisme heeft Jos van Campfort zijn bezorgdheid geuit, door afgifte van een brief, over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan kleinschalige toeristische logies moeten voldoen in het nieuwe logiesbesluit dat vermoedelijk per 1 april zal van kracht worden.

a)  Een kleinschalig logies met 3 tweepersoonskamers voor 6 personen (B&B/hotel/ander logies met kamers)  moet 4 onafhankelijke vluchtwegen hebben. 
b) Een kleinschalig logies (Vakantiewoning) tot en met 32 personen        moet 2 onafhankelijke vluchtwegen hebben.   
c) Een grootschalig logies (B&B/hotel/of ander logies met kamers)  met bijv. 100 kamers voor 200 personen ( kleiner dan 1250 M2 )  moet 2 onafhankelijke vluchtwegen hebben, waarbij, indien de 2-de evacuatieweg een binnen-of buitentrap is, deze zelfs mag uitkomen op de eerste evacuatieweg!!!

Wat is de reden dat er een 2e evacuatieweg per kamer moet zijn (en niet per inrichting) voor kleinschalige uitbatingen (Bijlage 2) als in Bijlage 3, voor grootschalige uitbatingen, doodlopende evacuatiewegen van 15 m worden toegestaan? Deze hebben aan één kant zelfs geen uitweg, ze komen aan de andere kant uit in een evacuatieweg (dit wil zeggen dat een gast die, bij brand, naar de verkeerde kant van de gang vertrekt, pas na 30 meter te hebben gelopen – 15 m heen en 15 m terug – in een evacuatieweg komt die op zijn beurt max. 75 m lang mag zijn !!!)

Kleinschalige uitbatingen hebben niet eens gangen die zo lang zijn!

Nieuwjaarsreceptie N-VA

Patrick Leenders, fractieleider N-VA Tongeren, mocht 150 leden welkom heten op de nieuwjaarsreceptie in het Museum Kafee. Aan minister Ben Weyts vroeg hij aandacht voor de plaatselijke verkeersproblemen. 
De minister die verantwoordelijk voor mobiliteit lichtte toe met wat de Vlaamse regering bezig is. In grote lijnen zijn dat de Brusselse Ring, de Oosterweelverbinding in Antwerpen. De spreker was ook te vinden voor meer gebruik te maken van de waterwegen. Ook voor Tongeren had hij concrete voorstellen met de omleidingswegen en fietspaden. De minister antwoordde ook op vragen van de aanwezigen.
Weyts gaf ook zijn mening over dierenwelzijn.
Foto: Jef Dommershausen