Commissie 3 juli

Tijdens de commissie van vanavond heeft burgemeester Dewael uitleg gegeven over de overheveling van het GRM naar de stad: "We zijn onlangs ontvangen door de bevoegde minister i.v.m. het transitieproces. Het draaiboek moet tegen 6 oktober klaar zijn. De rechten van de personeelsleden zijn gewaarborgd. De stadssecretaris overlegt met de griffier van de Provincie". 
De burgemeester wist verder ook dat 18 stadspersoneelsleden de komende jaren (17-18-19) statutair worden benoemd en de stad jaarlijks 250.000 euro stort voor de pensioenen";

Schepen An Christiaens (Openbare Werken) had goed nieuws voor de inwoners van Overrepen en Kolmont: "Daar wordt volgende zomer riolering voorzien. De kosten bedragen 3 miljoen euro, waarvan 740.000 euro stadsaandeel. De straten en stoepen worden aangelegd met basismaterialen". 
Er werd ook een verhuurreglement opgesteld voor de Hal P: 12 euro per 3 uren. "We hebben ons gebaseerd op de omliggende gemeenten. Er mogen geen alcoholische cocktails worden geschonken". 

Schepen Jans (Ruimtelijke Ordening) had Brecht Laevens (Studiebureau Geosted) en Rebecca Duysens (stafmedewerker Ruimtelijke Ordening en Huisvesting) uitgenodigd om toelichting te geven bij het punt ‘Definitieve vaststelling RUP Kleinhandelszone Luikersteenweg’. Tijdens het Openbaar Onderzoek  zijn er 4 bezwaren ingediend: 
- onduidelijkheid rond betekenis 'kleinhandel'
- gelijkheidsbeginsel 1/3 handel in persoonsuitrusting (kleren en schoenen)
- horeca is uitgesloten en dat maakt vermarkting moeilijker
- beperking enkel grootschalige kleinhandel is toegelaten 

Commissie 5 juli

Tijdens de commissie van vanavond heeft schepen Marc Hoogmartens de 7de meerjarenplanaanpassing en de 1e budgetwijziging 2017 toegelicht:

- op kasbasis gaan we dit jaar van 4,5 naar 6,5 mio euro
- autofinancieringsmarge: van 467.000 naar 63.700
- exploitatie uitgaven bedragen 39,7 mio 
- exploitatie ontvangsten stijgen met 460.000
- investeringsuitgaven: 14,1 mio

De schepen heeft een overzicht gegeven van de uitgaven: enkele cijfers: 

- aankoop Standaard Boekhandel: 420.000
- opwaardering volkstuintjes: 120.000
- openleggen Jeker: 2.356.000 (in 2017)
- groenaanleg Grote Markt: 200.000

In totaal zal er deze legislatuur voor 64 mio euro worden geïnvesteerd . Hiervoor wordt er 21 mio geleend. "Dit is de weergave van onze geplande investeringspolitiek. We springen niet verder dan ons stokje lang is", besloot de schepen van Financiën. 

Boom geknakt op ‘Hoog Graaf’

Door het onweder is namiddag een volwassen boom geknakt naast het wandelpad aan de Elfde Novemberwal. Een immense zijtak van de esdoorn is afgescheurd en op het wandelpad van de ‘Hoog Graaf’ gevallen. De politie heeft het wandelpad van de ‘Hoog Graaf’ voorlopig afgesloten. 

490.000 euro aan premies uitgedeeld

490.000 euro aan premies voor energiebesparende maatregelen

In Tongeren werd in 2016 door Wonen Vlaanderen voor 266.000 euro aan renovatie- of aanpassingspremies en 223.000 euro aan huurondersteuning uitgekeerd aan Tongerse gezinnen. Daarnaast keerde de stad Tongeren voor 49.000 euro premies uit voor o.a. woningrenovaties en herbestemming van winkelruimten naar woonruimte. Infrax keerde 34.000 euro aan energiepremies uit. 

11 juli-viering

In cc De VELINX was er vanavond de jaarlijkse 11 juli-viering.

Lutgarde Voets mocht de muzikale happening presenteren: "Sinds 2010 kan de Cultuurraad rekenen op de harmonies van Casino en Concordia, Mont Franc uit Sluizen en een gelegenheidskoor om deze viering op te luisteren.  

Rolande Diriken (Voorzitter Cultuurraad) heette iedereen welkom; "Sinds 1973 is 11 juli de officiële feestdag van de Vlamingen, van iedereen die Nederlandstalig is en hier woont. Om de Vlaamse identiteit te bezitten, moet men in Vlaanderen leven en zich bedienen van de Nederlandse taal. Helaas komt dit steeds meer onder druk te staan". 

Schepen An Christiaens mocht de gelegenheidsspeech voordragen. Ze heette alle politieke mandatarissen persoonlijk welkom. "De eerste staatshervorming van 1970 ligt aan de basis van deze feestdag. Cultuur en kunst maken het verschil. Wie Tongeren zegt, denkt automatisch aan cultuur. We nodigen inwoners en bezoekers uit om een culturele bijdrage te leveren".

Robert Christiaens mocht de ere-wimpel uitreiken aan Rolande Diriken want de Tongerse Dansmariekes werden 50 jaar geleden door haar opgericht: "Julien Van Heers was stadsprins in 1967 en Rolande was zijn verloofde. Er werden 6 flinkse juffrouwen gevonden. Ze gingen hun danspasjes leren in Simpelveld. Het eerste publieke optreden was in zaal Concordia t.g.v. prins Henri Dourée (1968").  

An Douve was 10 jaar lang dansmarieke en mocht 'juffrouw Rolande' in de bloemetjes zetten: "Jij was 'the leading lady die vriendschap en respect hoog in het vaandel droeg. Iedere dinsdag en zaterdag werd er gerepeteerd en mochten we de benen hoog in de lucht gooien. We waren op-en-top gekleed. De jeukende pruik namen we er met veel plezier bij". 

voor video:  https://www.tongerenvandaag.be/11-juli-viering-in-de-velinx-2017 (bijdrage: Nico Francois)