LSM-middelen voor De Kevie

LSM (Limburg Sterk Merk) maakt 500.000 euro vrij voor de uitbouw van natuurrecreatief toerisme in natuurreservaat De Kevie. Het gebied wordt onder meer ontsloten via zichtbare toegangspoorten, er komt een onthaalcentrum en een uitkijktoren.

Patrick Dewael, burgemeester: "Dankzij een jarenlange, niet aflatende inzet van een groep gedreven vrijwilligers werden de unieke waarden van dit natuurgebied niet alleen gevrijwaard maar ook sterk uitgebreid. De stad investeert jaarlijks 30.000 euro om dit unieke natuurreservaat uit te bouwen. Door de subsidie die Tongeren nu krijgt kunnen we een versnelling hoger schakelen. Natuurbehoud is immers nooit af, het is een werkwoord.” 

Ontsluiting via zichtbare toegangspoorten

De Kevie is toegankelijk via meerdere toegangen. Een eenvormige aanduiding van alle toegangspoorten zal de zichtbaarheid en de herkenning van het gebied verhogen. “Voor de toegang vanuit het stadscentrum denken we bijvoorbeeld aan een vlonderpad dat langs en over de Jeker en onder de spoorwegbrug wordt aangelegd. Deze toegang verbindt het cultuurlandschap met het natuurlandschap via de beeldbepalende Jeker. Hiervoor zullen we nu een ontwerper aanstellen”, zegt burgemeester Dewael.  

Onthaalcentrum 

Voor natuurverenigingen en ter ondersteuning van het natuurrecreatief toerisme  wil Tongeren een onthaalcentrum bouwen waarin de bezoeker terecht kan voor informatie of tentoonstellingen. Het onthaal wordt ingericht als natuureducatief centrum. Beleving staat centraal bv. via een museale opstelling waar men geluiden van dieren kan beluisteren, planten kan zien of ruiken.

Uitkijktoren

Om de karakteristieken van De Kevie en de ligging van het natuurgebied in zijn ruime omgeving en zijn relatie tot de stad goed in beeld te brengen zal er een uitkijktoren komen. Locatie en materiaalkeuze worden bepaald binnen de globale ontwerpvisie waarin ook de toegangspoorten en het onthaalcentrum zijn opgenomen.

Natuurgerichte ingrepen

Daarnaast is er in de Kevie behoefte aan meer stilstaand open water. Hierdoor zal de diversiteit aan watervogels en plantensoorten toenemen en zal de Europese kamsalamander zich hier helemaal thuis voelen.

Natuurtoeristische verbinding van Tongeren met Maastricht via de Jekervallei

“In het kader van de Euregionale samenwerking en gebiedsontsluiting zal het onthaalcentrum een rol spelen in de verdere toeristische ontwikkeling van Zuidoost Haspengouw. De typische eigenheid van dit deel van Haspengouw – mergelland en Jekerdal – kan een samenwerkingsbasis vormen tussen de gemeenten Tongeren, Riemst, Bitsingen (provincie Luik) en Maastricht. Het toeristisch potentieel van Tongeren is groot. Naast cultuur en erfgoed kan Tongeren ook een unieke natuurbeleving aanbieden en zich zo nog meer profileren als stad voor meerdaags toerisme”, volgens Patrick Dewael.
De bestaande fietsverbinding tussen Tongeren en Maastricht geeft de mogelijkheid aan de ca. 175.000 inwoners van deze regio om op een recreatieve manier elkaars regio te leren kennen en dus een (economische) meerwaarde te genereren.