Commissie 21/03

Tijdens de commissie van vanavond had schepen Stassen sportfunctionaris Stefan Rondags uitgenodigd om uitleg te geven over de 'schadelijke korrels' van het kunstgrasveld (Klein Veldje): "Er is veel commotie ontstaan, maar bevoegde instanties geven te kennen dat sporten op dit veld geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Het risico is niet nul, maar we moeten er voorzichtig mee omspringen. Er is een onderscheid tussen de industriële norm en de consumentennorm (is 1000X strenger) voor het rubber. Wij hanteren de consumentennorm".
Schepen Manet had een powerpoint presentatie mee om enkele nieuwe verkeerssituaties te visualiseren: Op de Bilzersteenweg komt een zebrapad t.h.v de Sint-Kristoffelstraat in Henis.
Vanaf 1 juni mag je via het Vrijthof en de Koppelkist naar de Vlasmarkt rijden. Enkel wanneer de Grote Markt is afgesloten".  

Limburgse Jonge Ondernemer van het Jaar

Maarten Bostyn (35) van isolatiebedrijf Isola (Tongeren) is gisterenavond gekroond tot 'Jonge Limburgse Ondernemer van het Jaar'. De uitreiking vond plaats tijdens de award-show in Hasselt.
Hij klopte Lode Fastré (Farmaline, online apotheek in Piringen) in de finale. De andere ereplaatsen zijn voor: Yoeri Severy (Yappa) en Jan Everts (Interrent).
De West-Vlaamse advocaat Bostyn is gehuwd met een dochter van Wilfried Blocken, de oprichter van Isola. Hij is sinds 2010 actief als manager bij Isola, samen met Herman Mullens. 

JL Loncke uitgewuifd

Vanavond is brandweercommandant Jean-Luc Loncke uitgewuifd door zijn manschappen in de kazerne. Op 60-jarige leeftijd hangt hij zijn brandweerhelm definitief aan de haak. Jean-Luc Loncke (60) werd in maart 1986 commandant van de Tongerse brandweer. Deze eenheid telt 3 beroepspersonen en 65 vrijwilligers. Omdat Jean-Luc spoedarts bij de Mug is, is hij de uitgelezen persoon om het brandweerkorps te leiden.
Tijdens de viering kreeg hij felicitaties van kolonel Swijssen. Diebestempelde hem als een gedreven brandweerofficier. Voor burgemeester  Dewael slaagde Loncke erin van het korps een vriendengroep te maken. Hij loofde hem voor zijn inzet voor de bevolking. Het stadsbestuur kon altijd rekenen op hem. 

Jean-Luc werd aan huis afgehaald  met een oldtimer brandweerwagen. 
Bijdrage: Jef D.

 

Gemeenteraad maart

Tijdens de gemeenteraad heeft raadslid Patrick Leenders (fractieleider N-VA) in een toegevoegd punt burgemeester Dewael in 't openbaar verdacht van voorkennis in het dossier van gratis wifi in het centrum. De uitvoering werd gegund aan Telenet, het bedrijf waarin Dewael zetelt als extern adviseur. 
De burgemeester vond dit een gemene vorm van populisme: "

  • Op 30 november 2015 besliste de voltallige gemeenteraad  om een lastenboek uit te schrijven voor de installatie van WiFi in het stadscentrum. Het stadsbestuur heeft dus op geen enkele manier bepaald wie op deze aanbesteding kon inschrijven. Elke leverancier mocht een dossier indienen. 
  • 2 bedrijven reageerden op de publicatie, namelijk Telenet NV en Citymesh NV. Het College besliste – in afwezigheid van de burgemeester – deze opdracht te gunnen aan Telenet NV. Het is dus niet juist dat de burgemeester zich heeft ‘onthouden’ in het CBS. Uit het gunningsverslag bleek dat  Telenet niet alleen het meeste punten had toegekend gekregen , maar ook de goedkoopste offerte had ingediend", repliceerde Dewael. 

Gemeenteraad februari

De gemeenteraad van februari is omwille van carnaval verschoven. De zitting van vanavond was afgelopen op een half uur. Naast 14 punten stonden er geen toegevoegde punten op de agenda. Enkel fractieleider Leenders (N-VA) had bemerkingen bij enkele punten. 

Vóór de gemeenteraad hebben voorzitter Hugo Biets en milieuschepen Patrick Jans een delegatie van 20 personen ontvangen van het comité tegen windmolens in Vreren.  De actievoerders werden gerustgesteld: “De Provincie is de vergunnende overheid, de stad mag enkel advies uitbrengen. Wij zijn ook tegen de 2 turbines die het dichts bij de woningen staan”, vertelde Jans.
“Indien de Provincie toch beslist van 6 molens te vergunnen, dan zijn jullie en ook het schepencollege machteloos. We rekenen op voldoende gezond verstand. Jullie kunnen beroep aantekenen bij de Raad van State”, vulde Biets aan.