Jubilarissen van mei

In cc De Velinx werden de echtparen ontvangen die hun gouden huwelijksjubileum vieren.
Het zijn: Marcel en Catharina Snoeckx-Jansen, Walter en Florence Poncelet-Lemmens, Francis en Liliane Mulleners-Dessers, Joseph en Jacqueline Neven-Zwerts, Justin en Denise Timmermans-Jacobs, Jean en Elisabeth Bierwerts-Schoenaerts, Polly en Gerardine Houben-Broeders, Joseph en Gislaine Ernes-Milisen, Roger en Victoire Onkelinx-Peters Christain en Josephine Deprez, Schepers.
Burgemeester Dewael wenste de paren geluk en van het stadsbestuur ontvingen ze bloemen en een financiële tegemoetkoming. Het Koningshuis stuurde een oorkonde.
Bijdrage: Jef D.