Update politieactie

Er is meer duidelijkheid over de grote politieactie die zondagavond heeft plaatsgevonden in Tongeren. In de buurt van het industrieterrein Overhaem werden alle voertuigen en passagiers systematisch gecontroleerd. 

Een man zou de politie hebben opgebeld omdat zijn vader ontvoerd was. Het zou iets te maken hebben met een deal van 242 kg cocaïne die werd onderschept in Engeland. 

Het bedrijf van de man op Overhaem werd uitgekamd en alle passerende voertuigen werden gecontroleerd.
Uiteindelijk is de (ontvoerde) man dinsdagavond in het Luikse teruggevonden. Hij vertoonde verscheidene breuken.
Patrick P. (47) is 10 jaar geleden door het assisenhof veroordeeld voor de moord op schroothandelaar Luc Vanolst (44) in Wellen. Het slachtoffer was de man van zijn toenmalige vriendin die wel nog samenwoonde met Vanolst. 

Op 5 november 2005 werd Vanolst in een schuur achter zijn woning verscheidene keren met een ijzeren staaf op het hoofd geslagen en nadien werd hij gewurgd. Hierna werd het lijk naar Maastricht gevoerd  waar ze het slachtoffer achterlieten in zijn bestelwagen, vlakbij een boot waar softdrugs werden verhandeld. Het duo wilde de moord op een afrekening in het drugsmilieu laten lijken.

Tongenaar Patrik P. en zijn toenmalige vriendin Heidi V. uit Wellen werden in 2007 veroordeeld tot respectievelijk 25 en 30 jaar opsluiting. 

Patrick P. is al na enkele jaren terug vrijgelaten. 

In de bedrijfshal op Overhaem werd ook een clubhuis ontdekt van de Nederlandse motorclub Satudarah MC. 

Heel wat leden van Satudarah zitten in Nederland in de gevangenis op verdenking van moordpoging, geweldpleging, wapenbezit, afpersing en handel in verdovende middelen. 

Commissie 24/05

Tijdens de commissie van vanavond heeft Marleen Haerden de prioritaire doelstelling 'zorg voor woonkwaliteit' toegelicht:
- renovatiepremies: In 2016 waren er 23 belangstellenden, hiervan werden er 10 weerhouden en 3 goedgekeurd 
- herbestemmingspremies: 16 belangstellenden, hiervan werden er 9 weerhouden en 3 goedgekeurd
- leegstand: 35 bijkomende opnames en 22 schrappingen
eind 2016 waren er 260 registraties
- collectieve renovatie 'Offelken': 10 deelnemers op 63 woningen, samen goed voor 16 maatregelen. Nu volgt eenzelfde initiatief voor de 79 koopwoningen van 'Paspoel'
- opsporing van verwaarlozing: 25 panden in 2016
 en 54 woningen werden ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard
- de werkgroep 'Woonkwaliteit' heeft 47 dossiers behandeld
- de speurtocht naar een 'crisiswoning' werd stopgezet, er wordt gekozen voor een 'kameraanbod'
- herbestemming leegstaande handelsruimten: 43 eigenaars werden uitgenodigd voor een gesprek 
- nieuwe bouwaanvragen werden gecontroleerd op woonkwaliteit: 37 dossiers werden behandeld, goed voor 190 wooneenheden
- aanbod sociale huisvesting: vóór 2022 moeten er 241 extra sociale huurwoningen en 130 sociale koopwoningen gerealiseerd zijn 

Schepen Marc Hoogmartens heeft de jaarrekening 2016 toegelicht:
- resultaat op kasbasis: + 12 mio euro (was geraamd op +4 mio)
- autofinancieringsmarge: 2,5 mio euro (geraamd op 250.000 euro)
- resultaat: uitgaven 36,8 mio en ontvangsten: 42,7 mio: "er werd dus beheerst omgesprongen met de middelen" 
- de netto loonkost bedroeg 11 mio
- investeringsbudget: - 7,9 mio euro
  3 grootste projecten: het Teseum
                               zwembad Plinius
                               werken wegenis en stoepen 
  In 2016 werd 10,5 mio euro geïnvesteerd en 2,5 mio ontvangen door      subsidiies
- liquiditeitenbudget: 3,7 mio uitgaven en 8,7 mio ontvangsten 
- schuldportefeuille; 38,6 mio euro

Stad schenkt zitmaaier aan voetbalclubs

Deze namiddag hebben sportschepen Gerard Stassen en Stef Rondags (directeur Sportdienst) een zitmaaier overhandigd aan 2 voetbalclubs: zowel bij Valencia Piringen als bij Union Rutten kunnen ze voortaan het speelveld en het oefenterrein trimmen met een Iseki TM3215, met watergekoelde dieselmotor van 24 pk en 1123 cc. Kostprijs 16.0000 euro
"Ook de andere sportclubs met een grasoppervlakte bezitten een grasmaaier die ter beschikking gesteld werd door de stad.  Het type toestel wordt gekozen i.f.v. de grasoppervlakte", vertelde de schepen. 
De clubs hebben een engagement aangegaan met de stad waardoor ze 10 jaar zelf instaan voor het onderhoud van hun grasterreinen. De stad zorgt voor een jaarlijks onderhoud van de machine en de club staat in voor de wisselstukken en herstellingen. 
terreinverzorger Nico (Piringen) is alvast boordevol lof over de zitmaaier: "De vorige was 17 jaar oud. Met deze maai ik de 2 velden in 3,5 uur i.p.V. in 5 uren". 

Ook in Rutten is terreinverzorger Stanny tevreden: "Ik heb de 2 velden in 1u45 gemaaid. Dat is eens zo rap als met de vorige maaier". 

Wapenschilden onthuld

Vanavond, tijdens de sluiting van de meimaand, werden in de Basiliek de wapenschilden van de bisschoppen van bisdom Hasselt onthuld. 

Ze kregen een plaatsje in het bisschoppenaltaar 
foto: Jos Collaer

foto: Jef D.

Tungrirun 2017

De Tungrirun editie 2017 is alweer afgelopen. 
Op vraag van de Politie en ter bevordering van de veiligheid van de lopers werd het parcours van de 5 en de 10km lichtjes gewijzigd. Er werd bij het verlaten van de Hemelingenstraat niet meer de Eeuwfeestwal (de ring) opgedraaid, maar de Nieuwstraat. 

Er waren maar liefst 2619 inschrijvingen:
- 3 km: 142 gewonnen door Anne Sophie Bremans
- 1 km: 440 gewonnen door Bram Oben 
- 2 km: 322 gewonnen door Korneel Weekers
- 400m: 452
- 5 km: 759 gewonnen door Geoffray Gillet
- 10 km: 530 gewonnen door  Steven Heemskerk