Staking

Vandaag staakt de socialistische ambtenarenvakbond ACOD tegen de Federale en Vlaamse regering. 
Hierdoor is er sterke hinder voor het treinverkeer en het busvervoer. Ook is er vandaag geen postbedeling en geen krantenronde.