Tongeren vandaag

Nieuws

5 jaar VPL

Deze namiddag viert de Vlaamse Parkinson Liga zijn eerste lustrum met een feestje in 'De Passerel' (Jaminéstraat). Er zijn 55 personen ingeschreven. 

"De eerste contacten voor de oprichting (officieuze start) werden in december 2017 gelegd. Op 12 december zocht ik medewerkers voor mijn project en de eerste die ik contacteerde was Jo Hubrechts. Midden januari 2018 startte onze eerste Raad van Bestuur met een uniek team. Wij staan altijd klaar voor advies, hulp, voorstellen,... " vertelde voorzitter Gerard Lambié die in 2011 de diagnose Parkinson te horen kreeg: "Dit is geen einde van een tijdperk, maar het begin van een nieuwe en andere periode in uw leven, zowel voor uzelf als voor uw familie en omgeving". 

Tongeren dooft ‘s nachts deel van openbare verlichting

Laat je thuis de verlichting branden als je gaat slapen? Wellicht niet, op een eventueel nachtlampje voor de kinderen na. Voor de openbare verlichting geldt eigenlijk hetzelfde: het is niet nodig om de hele nacht alle lichten te laten branden. Bovendien kunnen we hier als gemeente flink mee besparen.

Om onze energiekosten te verlagen, zijn we al een tijdje bezig met de vervanging van de openbare verlichting door duurzame ledverlichting. In Tongeren is ongeveer 21% van de lampen intussen vervangen.

We willen nu echter nog een stapje verder gaan. Vanaf dinsdagavond 6 december zal een deel van de openbare verlichting niet meer de hele nacht branden. Concreet houdt die beslissing in dat we, in samenspraak met netbeheerder Fluvius, overgaan naar een situatie waarbij we tussen middernacht en 5.30 uur ’s ochtends een deel van de openbare verlichting gaan doven. Ook de verlichting van o.a. gebouwen, fonteinen, monumenten en de kerstverlichting gaat dan uit.

Situatieschets:

Een paar uitzonderingen op deze nieuwe maatregel:

  • Voor de gewestwegen (en de straten die gekoppeld zijn aan een cabine op een gewestweg) verandert er niets. Deze blijven de hele nacht volledig verlicht.
  • De straten met ledverlichting blijven de hele nacht verlicht, maar we gaan de lichten 50% dimmen.

We benadrukken dat het doven en dimmen van de verlichting slechts voor een korte verkeersluwe periode (tussen middernacht en 5.30 uur) van toepassing is. Bovendien levert deze aanpassing een jaarlijkse besparing voor onze gemeente op van circa 225.000 kWh of 11%.

De omliggende gemeenten zullen gelijkaardige aanpassingen doorvoeren.

Zit je toch nog met vragen of bezorgheden over deze nieuwe maatregel? Dan kan je steeds terecht bij onze dienst op het nummer 012 800 008 of via meldpunt@stadtongeren.be.

Publicatie over Lauw

Na Rutten heeft het Stadsarchief nu ook een boekje over Lauw uitgebracht. 
Voor de samenstelling en lay-out zorgde Veerle Vandoren

In 2020 zou de ‘Open Monumentendag’ doorgaan in Rutten. Tijdens dit jaarlijkse evenement, waarin onroerend erfgoed centraal staat, wordt steeds een dorp of monument in de kijker geplaatst aan de hand van activiteiten ter plaatse. De coronapandemie besliste hier jammer genoeg anders over.

Om Rutten toch op één of andere manier in de ‘spotlights’ te zetten, maakte het stadsarchief een boekje over de geschiedenis van het dorp. Het boekje werd gratis verdeeld aan alle Ruttenaren. Het boekje viel erg in de smaak.

Daarom werd beslist hier een vervolg aan te geven. Deze keer staat het dorp Lauw ‘in the picture’. Teksten en beelden over dit mooie dorp werden gebundeld in de publicatie ‘Lauw, een stukje geschiedenis…’

Burgemeester Patrick Dewael: “Geschiedenis is identiteit. Gebeurtenissen in het verleden bepalen het karakter en de identiteit van een dorp. Als stadsbestuur vinden we het belangrijk om niet enkel in te zetten op de valorisatie van het erfgoed in het stadscentrum, maar ook op dat in onze dorpen. Onbekend is immers onbemind. Deze publicatie is dan ook een uitgelezen mogelijkheid voor de Lauwenaar om met zijn eigen geschiedenis in contact te komen.”

“Elk van de zestien dorpen rond Tongeren heeft zijn eigenheid en karakter. Ieder van die dorpen heeft een uniek verhaal te vertellen. Ik ben dan ook blij dat we met deze reeks van publicaties het uniek-zijn van de dorpen nog eens extra in de kijker kunnen zetten,” besluit Gerard Stassen, schepen van Erfgoed.

De publicatie ‘Lauw, een stukje geschiedenis…is niet te koop.’ Het wordt volgende week huis-aan-huis gratis verdeeld onder alle Lauwenaren.


"De foto's komen van de inwoners en uit het archief van de familie Christiaens. We hebben ook een boekje met dialectteksten over Lauw gevonden met o.a. een aantal bijnamen van de inwoners.  Volgend jaar is Diets-Heur aan de beurt. Inwoners mogen foto's en verhalen insturen naar stadsarchief@stadtongeren.be" vertelde Veerle. 

Albert Heyn Tongeren verkozen tot beste van België

De Albert Heyn op T-Forum is verkozen tot 'Beste Albert Heyn 2022' in België. en er zijn 74 van deze grootwarenhuizen. 

Margriet Suyker, operationeel directeur is vanochtend de beker persoonlijk komen overhandigen: "Dit is meteen ook de eerste franchise AH in 12 jaar! Hier werkt heel sympathiek personeel en heit is een heel nieuwe formule. Zij hebben het dik verdiend. Het rendement is heel goed". Als beloning mag het ganse team een dag naar een pretpark. Hier werken zowat 40 personen. 

Bilzersteenweg afgesloten vanaf 06u

Van vrijdag 2 december 6u tot en met maandag 5 december 12u is de Bilzersteenweg afgesloten tussen Driekruisenstraat en Bilzersteenweg 189. AWV schuift dan de fietstunnel onder de Bilzersteenweg.

Voor gemotoriseerd verkeer is een omleiding in 2 richtingen voorzien via de Nieuwe Steenweg en de Hasseltsesteenweg.

Voor fietsers gelden omleidingen:

  • Staduitwaarts via Driekruisenstraat, Europalaan, Verbindingsstraat, Groenstraat, Henisstraat, Bodemweg en Molenweg.
  • Stadinwaarts via Molenweg, Bodemweg, Henisstraat, Sacramentstraat en Achttiende - Oogstwal

De bushaltes Kerkhof en Driekruisenweg worden tijdelijk niet bediend.

Henry Baillien herdacht

Vanavond hebben het KLGOG en het Stadsarchief een hulde gebracht aan wijlen Henry Baillien. De stadsarchivaris is 40 jaar geleden verongelukt toen hij terugkwam van de opening van de kinderboerderij in Kiewit.

Hij was Tongerens bekendste historicus. Bijna vier decennia lang was hij stadsarchivaris en hij mag beschouwd worden als de grondlegger van de (moderne) Tongerse geschiedschrijving.

Hij was een veelzijdig en graag gezien figuur die ook buiten de stads- en landsgrenzen bekend was.

De viering focust niet alleen op Henry Baillien maar vooral op zijn onderzoek. De studie van het schilderij ‘de Brand van Tongeren’ en de gevolgen van de Frans-Hollandse Oorlog waren één van zijn geliefde onderwerpen.

Volgende lezingen worden gegeven:

Stadsarchivaris Steven Vandewal zorgde voor de verwelkoming en de inleiding van de gastsprekers: "Henry was een Tongenaar met een grote liefde voor Lauw"

Erfgoedschepen Gerard Stassen: "Henry zette mee de eerste stappen in de toeristische promotie van Tongeren, de Basilicaconcerten, de Antiekmarkt, het carnaval en hij was betrokken bij diverse verenigingen. waaronder muziekmaatschappij Casino. Henry was de juiste man , op het juiste moment , op de juiste plek. Henry was een getalenteerd man. Zijn inventarissen waren degelijke instrumenten die vandaag nog steeds gebruikt worden. Door zijn 200 geschriften heeft hij Limburg tot ver in het buitenland sympathiek en aantrekkelijk gemaakt".

Hendrik Baillien (33) kleinzoon van Henry: "Ik heb mijn opa niet gekend. Hij werd geboren op 20 augustus 1919 als zoon van Camille die de drukkerij Frère had overgenomen. Henry wilde graag verder sturen in Taal & Letterkunde, maar hij moest helpen in de drukkerij. Op 10 mei 1940 werd de drukkerij gebombardeerd. Gelukkig was de familie gevlucht naar de Pyreneeën. Na de oorlog werd de drukkerij terug opgebouwd. Henry heeft ook strijdliederen geschreven. Als carnavalist werd later de Humorprijs naar hem vernoemd. Hij kreeg de bijnaam 'Laach Harie'. In 1945 mocht hij de archieven van de stad ordenen. Hij richtte de VVV op. In 1951 werd hij bibliothecaris en in 1964 behaalde hij het diploma van Archivaris. Hij was als enige niet van adel  toch lid van de Raad van Adel. In 1970 kocht hij de Hoogmolen in Lauw die hij restaureerde. Opa was niet blij met sommige beslissingen die in 't verleden werden genomen door het stadsbestuur: zoals het afgraven van het aquaduct voor de inplanting van een school (Pibo), het zandstralen van oude grafstenen, ....".

Hendrik woont en werkt ondertussen in Gent, maar zijn hart ligt in Tongeren. 

Peter Schulpen, archivaris in Sittard: Vertelde over Sittard en de Frans-Hollandse Oorlog, een geliefd onderwerp van Henry. In augustus 1677 werd Tongeren nagenoeg volledig vernietigd. Een identieke ramp speelde zich af in Sittard. Ook die stad werd op quasi hetzelfde moment door de Fransen in brand gestoken. Ook Tongeren werd in 3 fases vernield door de Franse troepen.

Rombout Nijssen, Bilzenaar en Rijksarchivaris in Hasselt: Hij is gaan grasduinen in het militair archief van Vincennes in Frankrijk. Dat herbergt een (ongekende) schat aan kaarten en archieven over Tongeren en de regio. Een onderzoek van de rijksarchivaris brengt hier zicht op. "Dit is een publicatie waard in de Tongerse Annalen", wist Nijssen. 

Wim Dijkman, conservator van Centre Céramique in Maastricht: Schetste een nieuwe dimensie voor het grootste massagraf van paarden dat onlangs tussen Neerharen en Borgharen gevonden werd: het beleg van Maastricht in 1673 waarbij de Zonnekoning persoonlijk aanwezig was. In een greppel werden 65 dode paarden begraven, gedood met een loden musketkogel. 

Alain Collette, voorzitter KLGOG, mocht het dankwoord uitspreken: "Ik heb Henry Baillien goed gekend en ik kan bevestigen dat er niets is overdreven wat er vanavond over hem verteld is. Hij had heel veel gevoel voor humor, hij was een aristocraat, toegankelijk,...  Veertig jaar na zijn overlijden is er nog altijd een grote leegte achtergebleve". De voorzitter had nog een persoonlijke dank: "Hij heeft een studie gewijd aan mijn geliefde geschiedenis over het Prinsbisdom Luik "

Tijdens de voordracht werden 2 zwart/wit filmpjes getoond: fragmenten waarin Henry Baillien vertelt over o.a. de heilzame kracht van de Pliniusbron. 

Jessa en az Vesalius intensifiëren samenwerking

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en az Vesalius in Tongeren en Bilzen, die beiden deel uitmaken van het andreaz-netwerk, onderzoeken sinds kort of een duurzame intensere samenwerkingsvorm mogelijk is.

Die intentie vloeit voort uit de gedeelde overtuiging dat intense samenwerking een vereiste is om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de zorgnood in onze regio. Sinds enkele maanden staan er trouwens in heel het land diverse samenwerkingsverbanden in de steigers.

De gezamenlijke doelstelling is om het aanbod en de kwaliteit van zorg te verbeteren door gedeelde en geïntegreerde zorgpaden te ontwikkelen, en door kennis en expertise te delen in al onze activiteiten.

Met de beperkte middelen die er zijn willen de twee ziekenhuizen niet alleen de medische maar ook de ondersteunende diensten beter organiseren. Om zo te kunnen omgaan met de schaarste op de arbeidsmarkt, de werkdruk behapbaar te houden en meer en betere carrièremogelijkheden te bieden aan medewerkers en artsen.

Steve Hoste, voorzitter Raad van bestuur az Vesalius: “Het Jessa Ziekenhuis en az Vesalius werken al heel wat jaren erg goed samen. We delen dezelfde bedrijfscultuur, waarbij het belang van de patiënt de leidraad vormt voor al onze activiteiten. Sinds 2016 is Jessa al ons referentieziekenhuis. We zijn nu klaar voor een volgende stap en gaan bekijken hoe we de bestaande samenwerking de komende jaren nog kunnen versterken, en onder welke juridische vorm we dit best doen.”

Ingrid Lieten, voorzitter Raad van bestuur Jessa bevestigt dat de interesse om de banden aan te halen voortvloeit uit het besef dat het ziekenhuislandschap sterk evolueert. “Zowel personeel als middelen zijn beperkt. De overheid verwacht dat we met deze schaarste rationeel en efficiënt omgaan. Samen kunnen we meer én beter. In die zin is een nauwere samenwerking tussen beide organisaties een logische stap op weg naar future proof-ziekenhuizen.”


Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt telt 3 zorgcampussen: campus Virga Jesse en campus Salvator (beiden gelegen in Hasselt) en revalidatiecampus Sint-Ursula (Herk-de-Stad). In een 4de campus op Ekkelgarden bevindt zich het

centraal Magazijn en de Centrale Sterilisatie Afdeling.

az Vesalius is een regionaal ziekenhuis met campussen in Tongeren en Bilzen. Met 100 artsen en 800 personeelsleden maken wij dagelijks onze zorg met een menselijk gelaat waar.

az Vesalius en Jessa maken deel uit van het ziekenhuisnetwerk andreaz, samen met Sint-Trudo in Sint-Truiden en Sint-Franciscus in Heusden-Zolder.


Dubbele schepenwissel bij CD&V

Zoals afgesproken was bij het begin van deze legislatuur voert CD&V een dubbele schepenwissel uit na 4 jaar:


Op 1 januari 2023 zal Marc Hoogmartens (63), schepen van Economie, Citymarketing en Landbouw zijn schepenambt overdragen aan Krijn Henrotte (48). 
Marc Hoogmartens trekt zich volledig terug uit de lokale politiek en Mara Vanheusden (48) uit Piringen zal hem opvolgen als raadslid.

Evelyne Stassen (33) volgt Jos Schouterden op als schepen van sociale zaken en OCMW-voorzitter.

Vanaf januari zal Steve Hoste (45) de voorzittershamer van de Tongerse gemeenteraad overnemen van Krijn Henrotte.

Marc Hoogmartens is dankbaar dat hij zovele jaren de inwoners van Tongeren heeft mogen vertegenwoordigen. Hij zal dan een loopbaan van 34 jaar in het Tongers stadsbestuur beëindigen. De helft van zijn loopbaan oefende Marc Hoogmartens verschillende schepenmandaten uit waaronder Financiën, Sport, Toerisme en Economie; de andere helft was hij actief in de oppositie, vele jaren als fractieleider. Marc Hoogmartens blikt tevreden terug op de wat er de voorbije decennia in Tongeren is gerealiseerd op tal van terreinen. “Uiteraard zijn er nog heel wat uitdagingen, een stad is immers nooit af. Maar ik ben blij dat ik de fakkel kan doorgeven aan jonge, gedreven collega’s die zich evenzeer zullen smijten”, weet Hoogmartens.

Jos Schouterden betreurt dat hij zijn sjerp moet inleveren. Hij had de volle legislatuur willen uitdoen. Schouterden heeft al een hoos poos geleden zijn partijkaart ingeleverd en beschouwt zichzelf als onafhankelijke: “Ik heb geprobeerd de scheefgegroeide situatie in het OCMW recht te trekken. Ik heb op vele domeinen wijzigingen doorgevoerd, maar eigenlijk heb je twee legislaturen nodig om dit op te lossen”, besluit Schouterden.

George is de weekwinnaar

George Dumoulin uit Tongeren is de weekwinnaar dankzij zijn geregistreerde Ambi.pas. Het levert hem 2.500 punten, goed voor 250 euro op.


De uitreiking vond al voor de 9de keer plaats bij pralinewinkel 'Huize Puck' (Maastrichterstraat).

Het koppel is er vaste klant. Ze doen al hun aankopen in Tongeren.

Fototentoonstelling ‘Vlieg op de Muur’ in De Velinx

In deze sociaal-artistieke expo schetsen 6 Limburgse fotografen een beeld van verschillende nationaliteiten en gemeenschappen in onze provincie.

Meer dan 155 nationaliteiten wonen, werken en leven in Limburg. Meestal vallen ze ons niet op, tenzij soms in het straatbeeld of in een winkel. Zelden kunnen we in hun woonkamer kijken, terwijl de meesten van hen buitengewoon gastvrij zijn.

Ruim 50 gezinnen, allen met hun oorspronkelijke “wortels” buiten België, vertellen met veel plezier hun levensverhaal. Hoe hun reis naar België – jaren geleden of onlangs – verliep en welke moeite zij moesten doen om te kunnen integreren in onze samenleving.

Deze expo laat ons kennismaken met onze mede Limburgers. Portretten gemaakt met liefde; van verweerde gezichten, sierlijke handen of prachtige feestelijke gewaden. Als kijker zie je verschillende tinten van het leven. Dankzij hun foto’s en hun verhalen blijkt dat samenleven in diversiteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn, we doen het in Limburg al heel lang. Kom eens bij ons binnen, aangenaam kennis te maken!

Fotografen: John Reinhard – Freddy Knippenberg – Jef Hulsmans – Marleen Tutenel – Ria Jaeken – Yvonne Westhof (www.vliegopdemuur.be)

Praktisch

Deze expo is vrij te bezoeken van 1 tot en met 23 december 

Van maandag tot donderdag van 9u00 tot 17u00, op vrijdag van 9u00 tot 12u00.

Op zaterdag en zondag van 14u00 tot 17u00

De tentoonstelling is buiten deze uren ook te bezichtigen tijdens de activiteiten in de VELINX, raadpleeg hiervoor het programma op www.develinx.be

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google