Tongeren vandaag

Nieuws

Dewael aan zet in de onderhandelingen!

Koning Filip heeft in de vooravond Kamervoorzitter Patrick Dewael de opdracht gegeven te onderhandelen over de Federale Regeringsvorming. Hij mag aan de slag samen met Senaatsvoorzitter Sabine Laruelle.
Ze krijgen de tijd tot 9 maart om de verhitte sfeer te laten afkoelen.

Tongerse buurten in de kijker dankzij nieuwe samenwerkingsovereenkomst met RIMO Limburg

Stad Tongeren heeft RIMO Limburg de opdracht gegeven om in 5 Tongerse buurten een buurtanalyse uit te voeren. Daarvoor zet RIMO Limburg de komende 2 jaar een halftijdse opbouwwerker in.

FOCUS op buurten

Stad Tongeren wil de samenhang in de Tongerse buurten (Motmolen, Tongeren Station, Plinius, Nieuw-Tongeren en Koninksem-Paspoel) verbeteren en versterken.

Jos Schouterden (schepen sociale zaken): “ In het beleidsplan van stad en OCMW Tongeren staat dat elke inwoner kansen moet krijgen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. En het samenleven begint in de eigen buurt. We wensen buurten waar mensen elkaar ondersteunen, voor elkaar zorgen en waar dienst- en hulpverlening nabij is. Verenigingen en geëngageerde burgers zijn onze partners hierin. Met de buurtanalyses krijgt het lokaal bestuur een beter zicht op de krachten van onze buurten, alsook op welke levensdomeinen extra impulsen nodig zijn.”
Om de bestaande situatie in beeld te brengen verzamelt de opbouwwerker in eerste instantie objectief cijfermateriaal. Daarna ligt de focus op gesprekken met buurtbewoners om vragen, noden en gemeenschappelijke problemen te detecteren. Door in dialoog te gaan met de buurt komen de verbeterpunten naar boven. Samen zoeken ze zo naar duurzame oplossingen. RIMO Limburg lijst alle aanbevelingen op in een rapport waarmee Stad Tongeren concreet aan de slag kan om de fysieke en sociale leefbaarheid van de buurten te verbeteren.
Liesbeth Geybels (Algemeen Directeur van RIMO Limburg): “RIMO Limburg gaat steeds participatief aan de slag met maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Wat deze doelgroep dagdagelijks ervaart, is het uitgangspunt om projecten op maat te ontwikkelen. We zijn dan ook heel erg blij dat Stad Tongeren investeert in een degelijke analyse van de noden van de doelgroep in een aantal kwetsbare wijken in Tongeren. Hierdoor kunnen we samen in een latere fase een specifieke aanpak op maat ontwikkelen. Een goede voorbereiding is de sleutel voor toekomstige successen.”

GEEN ONBEKENDEN
Stad Tongeren en RIMO Limburg werken al samen sinds 2013. In de Tongerse wijk Paspoel begeleidt een opbouwwerker van RIMO Limburg de renovatie, bouw en verhuizing van drie appartementsblokken. De RIMO-opbouwwerker fungeert daarbij als tussenpersoon tussen de bewoners en Huisvestingsmaatschappij WoonZo.

Jeugdgevangenis blijft langer open

De Tongerse Jeugdgevangenis blijft langer open. Dat heeft Vlaams minister Wouter Beke (Volksgezondheid en Welzijn) vandaag beslist. Zijn voorganger Jo Vandeurzen had vorig jaar in juni aangekondigd dat de instelling vanaf 1 maart 2020 zou sluiten.

De 7 'overloopplaatsen' voor jongeren zullen achteraf verhuizen naar de nieuwe gevangenis in Everberg.

In oktober 2014 werd ook al eens aangekondigd dat de Jeugdgevangenis zou sluiten. ‘Het gebouw zou niet aangepast zijn om 34 jongeren op te sluiten. Er zou te weinig ruimte zijn om te ontspannen. De koer en de cellen zijn te klein’.
In het gesloten federaal centrum (GFC) verblijven sinds november 2009 minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Sinds januari 2013 kunnen er ook ‘primodelinquenten’ ondergebracht worden. Dit zijn jongeren tussen 18-24 jaar die voor een eerste keer in een gevangenisregime geplaatst worden. Voor deze populatie zijn 25 plaatsen voorbehouden.
Tongeren beschikt over de allereerste gevangenis van België. Zij is gebouwd volgens het Ducpétiaux-model en werd op 1 januari 1844 in gebruik genomen.

Tongenaar onder invloed van drugs betrapt in Bilzen

Maandag heeft de lokale politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst 2 bestuurders betrapt op rijden onder invloed van drugs.

De 1ste bestuurder werd gecontroleerd op de Tongersesteenweg in Hoeselt: De 31-jarige man uit Tongeren legde een positieve speekseltest af voor het gebruik van marihuana.
Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In het politiecommissariaat werd een speekselanalyse uitgevoerd.

Hij zal zich later moeten verantwoorden bij de politierechter.

Woonzorgcentrum De Motten dient dagprijsverhogingsdossier in

"De dagprijs van Woonzorgcentrum De Motten was niet in verhouding tot het comfort en de geboden dienstverlening. Als stadsbestuur, dat sinds het decreet lokaal bestuur mede het beleid uitstippelt van het woonzorgcentrum, wensen we de dagprijs te brengen naar een niveau dat in verhouding is met de inkomsten van de oudere zorgvragers en de geboden kwaliteit en het ervaren comfort", verduidelijkt schepen van Sociale zaken Jos Schouterden.
“Het OCMW realiseerde in de periode 2009 – 2014 een vervangingsnieuwbouw. Hierdoor groeide het woonzorgcentrum van 143 bewoners (in 2009) naar 165 bewoners (in 2014). Dit betekende een capaciteitsuitbreiding van 16 woongelegenheden en een uitbreiding in het aanbod met 6 kamers voor kortverblijf. De dagprijs kende een verhoging ten gevolge van de nieuwbouw in 2012 naar 43,80 euro en werd vervolgens verhoogd volgens visie van het bestuur en in overleg met de prijzendienst van het ministerie van economische zaken. Tot 2016 evolueerde de dagprijs volgens het meerjarenplan waarna hij stagneerde tot 2019,” aldus Schouterden.

Sinds 01.05.2019 bedraagt de dagprijs van het woonzorgcentrum De Motten 51,16 euro voor inwoners van Tongeren. De jaarlijkse prijzenmeting uitgevoerd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid omschrijf dat op 1 mei 2019 de gemiddelde dagprijs in Vlaanderen 59,05 euro bedroeg . De dagprijzen van de openbare woonzorgcentra liggen met een gewogen gemiddelde dagprijs van 56,27 euro 4,94% onder het Vlaamse gemiddelde. Voor Limburg bedraagt de gewogen gemiddelde dagprijs 56,79 euro, voor de Limburgse openbare woonzorgcentra bedraagt de gewogen gemiddelde dagprijs 54,54 euro. De gegevens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid leren dat de gewogen gemiddelde dagprijs voor de woonzorgcentra in Tongeren 54,53 euro bedraagt op 01.05.2019. Uit deze informatie blijkt dat de dagprijs van het woonzorgcentrum De Motten met 51,16 euro voor inwoners van Tongeren, onder de gemiddelden ligt en dit in de vergelijking met Vlaanderen, Limburg en Tongeren evenals onder het gemiddelde van de koepel van de openbare woonzorgcentra. De lagere dagprijs van het woonzorgcentrum De Motten in vergelijking met de gangbare gehanteerde prijzen, samen met de financiële draagkracht van de bewoners liggen aan de basis van het dagprijsverhogingsdossier dat werd ingediend bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, waar het de doelstelling is vanaf 01.05.2020 een dagprijs te hanteren van 53,50 euro.

“De concrete intentie van het beleid om de dagprijsverhoging in return te bieden aan de bewoner door een uitgebreid investeringsbudget is eveneens een sterke motivator. Zo voorzien de investeringskredieten van de komende jaren een vergroening van de campus, een belevingsgerichte aanpassing van de binnentuin, wifi voor bewoners en bezoekers, bijkomend materiaal om ergonomisch te werken met het oog op het welzijn van de medewerkers en het comfort van de bewoners en inspanningen op vlak van infrastructuur, vorming en werkorganisatie specifiek met oog op bewoners met dementie. Hiermee zet het bestuur de investeringen van het afgelopen jaar verder waar recent geïnvesteerd werd in een nieuwe schoonmaakmethodiek met nieuw materiaal, zetels en gordijnen,” besluit An Christiaens, burgemeester wnd.

Concert Lisa del Bo in kerk Rutten

Op zaterdag 4 april om 20 uur organiseert seniorenvereniging Herfstlicht Rutten in de Sint Martinuskerk in Rutten het concert “Ik geloof” van Lisa del Bo.

Kaarten: 15€. Reservatie: 0475827624 (Gilbert Leroy)

Gemeenteraad feb. '20

De gemeenteraad behandelde opnieuw maar 6 agendapunten. Er was geen enkel toegevoegd punt.
Voorzitter Krijn Henrotte liet een wenskaart rondgaan om te ondertekenen voor raadslid Steve Hoste (herstellende van een hartinfarct) en raadslid Bart Princen (herstellende van een zware operatie).

Milieuschepen Patrick Jans legde het klimaatbeleidsplan voor: "Tegen 2030 willen we 40% minder CO2 uitstoten als in 2011. We moeten handelen als een goede huisvader. De stad moet het goede voorbeeld geven en we moeten allemaal aan de slag"". Raadslid Ruben Stassen beloofde de schepen een fles champagne als die reductie van 40% wordt gehaald.
Schepen Jos Schouterden (OCMW) legde de dagprijsverhoging voor het wzc De Motten op tafel: "We gaan van 51,16 naar 53,50 euro en voortaan volgen we de index". Volgens raadslid Greta Vermeulen is dit een verhoging van 20% in 9 jaar.: "Dat is meer dan de index". Volgens raadslid Dirk Duchateau is Tongeren geen gemiddelde Vlaamse stad: "We zitten hier met een hoge leeftijd en het aantal 65+-ers zal de komende jaren met 29% stijgen. In Limburg zijn slechts 4 OCMW-rustoorden duurder dan Tongeren. Jij bouwt categoriek af wat in het verleden werd opgebouwd". Hij diende een amendement in om de dagprijs niet te verhogen, maar dat werd weggestemd door de meerderheid, N-VA en VB..

Wietplantage in Heur

Namiddag werd in Diets-Heur een wietplantage ontmanteld. Die was ingericht in het voormalige café Alligator (Heurstraat).
De Civiele Bescherming is langsgekomen om de zowat 1000 planten te vernietigen


Winnaar Dikke Truiendag

Vorige dinsdag was het 'Dikke Truiendag'. De stadsdiensten hebben ook meegedaan. Voor de origineelste 'Dikke Trui 2020' was er een 'Huize Puck-lekkersmand' weggelegd.

"Er werd voor gezweet ! Er werd voor geknokt ! Er werd bijna voor omgekocht !

Maar de onschuldige hand ( door de vele schitterende inzendingen : de enige eerlijke manier ! ) trok ….. onze dienst ICT als winnaar uit de bokaal!
Met een toepasselijke slogan en een DIKKE setting kregen zij verdiend


het heerlijke Huize Puck-pakket uit de handen van milieuschepen Patrick Jans

De niet-deelnemers hadden, zoals altijd, Ongelijk !

Geen nood en geen verdriet: Volgend jéér kan je wéér ! "

bijdrage: Joan Verelst

Vertelavond over pelgrimeren naar Noorwegen

"Misschien interesseert dit bericht jou (en je vrienden) wel ...: wij geven een voorstelling over de Olavsroute die wij vorige zomer in Noorwegen stapten.

In Europa is er naast Compostela en Rome nog een andere, minder bekende middeleeuwse pelgrimsroute: het Olavspad, van Oslo naar het graf van de heilige Olav in Trondheim (Noorwegen). Het is een eerder moeilijk pad, eenzaam, maar met een prachtige natuur en indrukwekkende panorama's.
Wij, Nes Henrotte & Riet Van Cleuvenbergen en Jean Nelissen & Malou Thijs stapten in de zomer van 2019 deze route van 535 km.

Met indrukwekkende foto's van de tocht nemen we geïnteresseerden mee op deze tocht en vertellen we wat deze route anders maakt dan pelgrimeren naar Compostela.

Welkom op donderdag 20 februari om 19u30 in parochiecentrum van Sint-Jan.

Gratis toegang. Een vrijwillige bijdrage (donativo) ten voordele van Sint-Vincentius-Tongeren mag.

Inschrijven bij j.nelissen@telenet.be of riet.vancleuvenbergen@telenet.be helpt ons organisatorisch, maar is niet noodzakelijk

Misschien tot 20 februari?"

Riet & Nes, Jean & Malou

Deze avond is een organisatie van het Compostelagenootschap, afdeling Limburg, werkgroep Tongeren.'

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google