Kerstpakketten

Deze middag gaan de vrijwilligers van de 'Dansende Kerstlichtjes' een 30-tal kerstpakketten aan huis bedelen.
Naast voedingsmiddelen bevatten de pakketten ook huishoudproducten.
"De mensen die de grootste armoede kennen, treden daarmee niet naar buiten. Zij komen ook nooit naar het kerstmaal", weet Jo Claes