Tongeren vandaag

Nieuws

Bewusteloze vrouw gered door buren

Vanavond is in een rijhuis op de Koninksemsteenweg een vrouw gered door de buren. Ze was bewusteloos geraakt door een smeulende brand in haar handtas. De vrouw die medicatie neemt is vermoedelijk met een sigaret in slaap gevallen op de zetel in haar woonkamer. Buurman Jordy Rodiers (29) heeft haar gered: “Toen ik met de fiets thuiskwam van het werk, hoorde ik het brandalarm loeien bij de buren. Gelukkig was de voordeur niet op slot en kon ik naar binnen. De bewoonster lag bewusteloos en haar handtas was aan ’t smeulen. Ik heb haar naar buiten gesleurd. Met een flesje water heb ik de handtas geblust”, vertelde Jordy.
Het slachtoffer heeft ter plaatse zuurstof toegediend gekregen. Ze is met rookintoxicatieverschijnselen overgebracht naar het Vesaliusziekenhuis. In de woning is er weinig schade.

Horeca mag terrassen ook in de winter laten staan

Het schepencollege heeft vandaag beslist dat Tongerse horeca-ondernemers hun zomerterras ook in de winter mogen laten staan. Normaal gesproken duurt het terrasseizoen tot 1 november, maar om ondernemers in coronatijd tegemoet te komen is dit dus verlengd.

Marc Hoogmartens, schepen van Economie: “Omdat horeca-ondernemers vanwege de 1,5 metermaatregel minder klanten kunnen ontvangen en zo omzet mislopen heeft het schepencollege zopas beslist om de terrasvergunning te verlengen. Zo wil het bestuur ervoor zorgen dat cafés en restaurants ook in tijden van corona hun zaak draaiende kunnen houden. “

Oorspronkelijk liepen de terrasvergunningen tot 1 november 2020. Maar die zijn nu verlengd tot 28 februari 2021. Het is weliswaar niet toegestaan om tijdelijke of vaste constructies te plaatsen. Wel kunnen de huidige terrassen coronaproof ingericht worden. De uitbreiding van de zomerterrassen die eerder werd toegestaan wordt opgeheven.

An Christiaens, burgemeester wnd.: Met de verlenging geeft het stadsbestuur een blijk van steun aan de horeca. We doen zoveel als we kunnen, zo kreeg de horeca eerder al een vrijstelling voor de inname van het openbaar domein en mochten de terrassen tijdens de zomermaanden fors uitbreiden. Tot 15 oktober loopt ook nog de actie ‘Koop Tongers’ waarbij de Tongenaar tegoedbonnen kan inruilen bij lokale handelaars.”

Kunstwerk voor De 9de Maand onthuld in Pliniuspark

In het Pliniuspark werd vanmiddag het kunstwerk In Memoriam onthuld, deze creatie van de Brusselse kunstenaar Renato Nicolodi kadert in het artistiek project 'De 9de maand' van de stad Tongeren.

De 9de maand is een langlopend expo-project waarbij door de stad een hedendaags kunstwerk wordt aangekocht en in de openbare ruimte geplaatst. "Door het herhalende karakter van dit initiatief geeft de stad een artistieke invulling en dus een meerwaarde aan de plaatselijke openbare ruimte. We willen op een moderne en hedendaagse manier uitpakken met ons verleden. Via De 9de maand willen we inwoners en bezoekers verrassen, we willen hen inspireren en laten meedenken en -bouwen aan het Tongeren van morgen", wist burgemeester wnd. An Christiaens. Zij bracht ook een herinnering aan wijlen Henri Savenay: "Henri was gepassioneerd door hedendaagse kunst. Hij was nauw betrokken bij De 9de maand'. Hij zou vandaag graag in ons midden geweest. Stad Tongeren heeft veel aan Henri te danken!"


Ernest Van Buynder, voorzitter van de jury, lichtte het kunstwerk en de ontwerper toe: "Renato heeft een Italiaanse opa en een Belgische oma. De gebouwen die hij als sculpturen presenteert, lijken tijdloos. Ze refereren vormelijk zowel naar tempels uit de oudheid, als naar architectuur uit het interbellum. Zijn sculpturen hebben een strak lijnenspel, archetypische vormen en de licht-donkercontrasten zijn heel puur. Ze benaderen de perfectie. De kunstenaar tracht de macht die de architectuur uitstraalt in te ruilen voor sacraliteit, zonder te verwijzen naar een bepaalde religie of ideologie".


Kunstenaar Renato Nicolodi: "Ik heb een link met Tongeren. Ik ben met herinneringen bezig. Hier krijg je een overdosis, want alles heeft hier een link naar het verleden. Ik ben een melancholicus die een lege doos koestert. Het werk stelt een blind volume voor, een donkere ruimte die verzegeld is en die een invulling kan krijgen van de passanten. Het is in nagedachtenis met wat de stad Tongeren te betekenen heeft. Het is gericht naar de Basiliek. Een mentale weg leidt ernaar. Bezoekers mogen er op zitten en kinderen mogen er in spelen. Het nodigt uit tot reflectie. Het is een gesloten box met vier blinde deuren. Wat zou daar achter schuilen? Het is omringd met Romaanse bogen om ze te sacraliseren en te bechermen".

Fabienne is weekwinnaar met Ambi.pas

Fabienne Ruyters (53) uit Tongeren is de weekwinnaar van de Ambi.pas. Het levert haar 2.500 punten op, goed voor 250 euro. De uitreiking vond plaats bij de Infirmerie (Begijnhof).

Fabienne is er een vaste bezoeker: "Mijn plus-zoon dient hier op".

Schooladviseur uit Tongeren ondergaat 11 levenslessen met Lionel Messi als leidraad!

Maandag vindt de officiële voorstelling plaats van het boek ROAD TO MESSI, geschreven door Tongenaar Bart Uyttersprot - adviseur aan de Victor Hortaschool - en uitgegeven door vzw BiJeVa.

Als stuwende kracht achter het project van de houten fiets - waarmee Eddy Planckaert twee wereldrecords vestigde én het project van de houten bal - waarmee hij door Lionel Messi te ontmoeten het onmogelijke mogelijk maakte, verbaasde Bart Uyttersprot reeds menig man.

Voor vzw Bijeva adelbrieven genoeg om zijn bijzondere avonturen te bundelen in een heus boek met als titel ROAD TO MESSI.

Het boek vertelt het verhaal achter het project van de houten fiets én zijn tocht met een houten bal door Europa.

Het boek wil aantonen dat in het leven niets onmogelijk is.

Het boek is gebaseerd op 11 levenslessen, met name:

LEVENSLES 1: NIETS IS VANZELFSPREKEND, WEES CREATIEF EN NEEM INITIATIEF!

LEVENSLES 2: WEES GEDULDIG!

LEVENSLES 3: KIES NIET ALTIJD DE MAKKELIJKSTE WEG!

LEVENSLES 4: GRIJP DE OPPORTUNITEITEN DIE ZICH AANDIENEN!

LEVENSLES 5: DURF DE LAT HOOG TE LEGGEN!

LEVENSLES 6: LEER OMGAAN MET ONTGOOCHELINGEN!

LEVENSLES 7: IEDEREEN IS BELANGRIJK!

LEVENSLES 8: SCHUIF NIET ZOMAAR EIGEN PRINCIPES OPZIJ!

LEVENSLES 9: NIET ZOMAAR OPGEVEN, BLIJVEN VOLHARDEN!

LEVENSLES 10:ER GAAT NIETS BOVEN FAMILIEGELUK!

LEVENSLES 11:WEES DANKBAAR!

Levenslessen die ook nauw aan het hart liggen van Anny De Windt, bezielster van de vzw BiJeVa en in haar hoedanigheid tevens Commandeur in de Kroonorde benoemd door Koning Filip. Met haar 77 lentes staat zij nog dagelijks paraat om kansarme gezinnen in België bij te staan.

De opbrengst van het boek zal aangewend worden om de werking van vzw BiJeVa te ondersteunen.

Verkoopprijs: 22,95 euro (inclusief verzending).

Nieuwe maatregelen tegen corona

De Nationale Veiligheidsraad heeft een aantal nieuwe maatregelen goedgekeurd:

Gedaan met de bubbel van vijf, vanaf 1 oktober wordt gewerkt met een referentiecijfer voor de nauwe contacten. “Dat varieert tussen 1 en 5, afhankelijk van de gezondheidssituatie. Op dit moment adviseren de experts iedereen om per maand met maximaal 5 personen nauwe contacten te hebben. 5 personen buiten je huisgenoten. Dat zijn personen die je een knuffel kan geven, met wie je dicht bij elkaar een glas kan drinken, of samen kan eten... Mensen bij wie je dus de social distance niet respecteert. Let wel: in tegenstelling tot de “bubbel van vijf” gaat het hier niet om een verplichting, wel om een sterk advies. Als je de veilige afstand van anderhalve meter respecteert, mag je zo veel personen zien als je wil.

- Het dragen van een mondmasker is vanaf 1 oktober niet langer verplicht buiten, behalve op extreem drukke plaatsen, waar veiligheidsafstanden niet in acht kunnen worden genomen. Deze plaatsen worden bepaald door lokale autoriteiten. Wel verplicht blijft het op welomschreven overdekte plaatsen zoals bijvoorbeeld openbaar vervoer, winkels of bioscopen (ongeacht hoeveel volk er is).

- Bijeenkomsten: indien u zelf een evenement organiseert, blijft het aantal gasten beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen niet inbegrepen). Dat geldt ook voor bijeenkomsten op straat. Professioneel georganiseerde evenementen, zoals feesten of recepties, zijn onderworpen aan de regels van de horeca. Er is geen limiet voor het maximale aantal gasten, maar het zijn er wel maximaal 10 per tafel. En uiteraard moeten alle protocollen worden gevolgd. Dansfeesten zijn nog altijd niet toegelaten.

- Voor evenementen met publiek (ongeacht de aard ervan) blijft de limiet van 200 personen binnenshuis en 400 personen buitenshuis van toepassing. Hetzelfde geldt voor de uitzonderingen die eerder al werden vastgelegd in artikel 12 van het ministerieel besluit. Het gaat hier onder meer om bepaalde sportwedstrijden, culturele evenementen...

- Reizen: vanaf vrijdag is het niet langer verboden om rode zones te bezoeken (als het wel mag van het land van bestemming), al wordt het wel nog altijd sterk ontmoedigd. Reizigers die terugkeren uit een oranje zone moeten niet meer worden getest. Reizigers die terugkeren uit een rode zone, moeten zichzelf op de eerste dag van hun terugkeer 7 dagen in quarantaine plaatsen en een test laten uitvoeren op dag 5.

- De quarantaineperiode wordt ingekort van 14 naar 7 dagen: wie symptomen van Covid-19 vertoont, moet eerst contact opnemen met zijn arts, 7 dagen in zelfisolatie gaan en zich zo snel mogelijk laten testen. Is de test negatief, dan mag je uit quarantaine. Is de test positief, dan blijf je in quarantaine tot een volgende (negatieve) test. Als je geen symptomen hebt, maar wel in nauw contact bent geweest bent met iemand die positief is, dan moet je in quarantaine voor 7 dagen - te tellen vanaf het laatste nauwe contact met die persoon. Je moet ook een afspraak maken om een test te laten afnemen op de vijfde dag quarantaine. Is die positief, dan wordt je quarantaine met 7 dagen verlengd. Is die negatief, dan mag je na de zevende dag uit quarantaine.

- Op 30 september wordt de mobiele app Coronalert gelanceerd. “De bediening is eenvoudig: uw telefoon reageert via een bluetooth-verbinding op apparaten die dicht bij u in de buurt zijn en kan u dus waarschuwen als iemand met het coronavoris voor een langere periode op minder dan anderhalve meter afstand is geweest.


bron: Het Nieuwsblad

10 jaar WZC Aurora

Bij wzc Aurora wordt het 10-jarige bestaan gevierd. Op 10 mei 2010 gingen de deuren open. "Na een moeilijke opstart, met veel kinderziektes en met vallen en opstaan, zijn we geraakt tot waar we nu zijn. Vandaag is Aurora een vaste waarde in het Tongerse zorglandschap. Hier zijn 'warme zorg', 'vriendelijke mensen' en 'lekker eten' belangrijk. We werken allemaal in een moeilijke, zware en miskende sector, met schaarste aan personeel, veel verloop en knelpuntberoepen. In ons 10e jaar hebben we bewezen dat ons eerder kleine team grote crisissen aankan", wist directeur Dirk Vroonen.

Vandaag wordt het personeel verwend met een feestmaaltijd. Morgen zijn de bewoners aan de beurt.
De collega's van het eerste uur werden beloond met bloemen en een cadeaucheque.

Commissie 22/09

Vanavond was er een gemeenteraadscommissie in het auditorium van het GRM

architecten Michel Janssens en Chris Vanbrussel kwamen uitleg geven over de restauratie van de Basiliek met de ontsluiting van de toren en fase 2 van de restauratie van het stadhuisRudi Diels (stad) en Inge Borgerhoff (ocmw) gaven uitleg over de Jaarrekening en het Meerjarenplan. Door de coronacrisis zal de financiële toestand van de stad de komende jaren erg tegenvallen. Hierdoor zullen geplande investeringen uitgesteld moeten worden. Door de corona is er dit jaar nog geen aanpassing van het meerjarenplan geweest.

Door corona zal de personenbelasting 4,3% tot 6,5% minder opbrengen.

Commissie 21/09

Vanavond was er in het auditorium van het GRM een gemeenteraadscommissie.

* 'Reglement inzake brandveiligheidsvoorschriften voor studentenkamers en kamerwoningen' : in Tongeren is er geen enkele studentenkamer geregistreerd. In de Stationslaan zijn er 6 eenheden voor kamerverhuur en elders zijn er 2 woonbegeleidingsprojecten

* Goedkeuring aanvullend verkeersreglement AR-03-Riksingenstraat: er is een hiaat in de 'bebording' voor de zone van 'Bebouwde kom' en de zone van 50 km/u. Dat wordt aangepast

* Goedkeuring aanvullend verkeersreglement AR-01-Bosstraat in LAuw: hier worden uitzonderlijk 3 parkeerplaatsen toegestaan op het vernieuwde voetpad

* Goedkeuring aanvullende verkeersreglementen: plaatsing van 7 elektrische laadpalen -Kerkhenis (De Meir), Driekruisenstraat, Vlasmarkt, Mulkerstraat (Hal P) , de Schiervelstraat (tegenover Hotel Eburon) , Kastanjewal (aan frituur) en Regulierenplein. Dat brengt het totaal op 22 laadpalen

* aanvullende verkeersreglementen AR-01-Hemelingenstraat, AR-01- Maastrichterstraat, AR-01-de Tieckenstraat en AR-01-de Schiervelstraat: voortaan mogen fietsers niet langer in beide richtingen fietsen in deze starten: "Omdat het te gevaarlijk is om te vallen door de arduinen boordstenen"

* besluit inzake snelheidsbeperkingen op gewestwegen, Luikersteenweg (tot aan T-Forum); Viséweg (tot aan oversteekplaats Keerstraat);
Op Bilzersteenweg en Hasseltsesteenweg wordt de permanente 30-Km zone omgevormd in dynamische zone

* retributiereglement voor de plaatsing van verkeersspiegels t.h.v. privé in- en uitritten op gemeentewegen: de spiegels worden geplaatst door de stadsdiensten


Er werd een toelichting gegeven over het nieuwe Openbaar Vervoersplan Limburg van De Lijn dat vanaf 2021 in voege treedt

- naast de Kernlijnen, is er een Aanvullend net en een Functioneel net
- per gemeente komt er een Mobipunt: voor Tongeren wordt het station de centrale overstapplaats
- Lijn 23 A: Borgloon - Sint-Truiden ; frequentie wordt verdubbeld: naar om het half uur
- Lijn 62 Riemst - Maastricht: frequentie blijft om het uur
- Lijn 10 Hoeselt - Bilzen - Genk: frequentie wordt verdubbeld: naar om het half uur
- Lijn 4: Kortessem - Hasselt: frequentie blijft om het uur
- Lijn 74 Luik: frequentie blijft om het uur

- Tongeren net (T-bussen): wordt Functioneel net met meer bussen tijdens ochtend, middag en avond in functie van de winkels en administratieve diensten
- het aantal haltes in Groot-Tongeren wordt verminderd met 25!

Elektro Hauben verwent zorgpersoneel Vesalius

Elektro Hauben wil hun marketingbudget spenderen aan een attentie voor het zorgpersoneel van az Vesalius. Vanochtend trokken zaakvoerders Yves Hauben en Carine Biesmans met 300 blikjes gevuld met pralines van OVIDAS naar het ziekenhuis. "We hebben die blikjes speciaal laten maken om het verzorgend personeel een hart onder de riem te steken, want de medische sector is uiterst belangrijk in de coronatijden", wist Yves. "Ik heb vorig jaar zelf gesukkeld met de nieren en ben tienmaal naar de Spoedafdeling moeten komen. telkens werd ik uitstekend geholpen".


We hebben ook al de rustoorden in Hoeselt bezocht met pralines. "Wie zich achteraf inschrijft voor een workshop en het lege blikje meebrengt, mag zich nog aan een verrassing verwachten".

Algemeen directeur Eric Christiaens dankte de milde schenkers: "Vandaag zitten we met 3 COVID-patiënten. Op het hoogtepunt waren er dat 68. Ondertussen weten we er meer over".

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google
Ijssalon Tongeren