Tongeren vandaag

Nieuws

Communicanten en vormelingen gezocht

Vandaag is het de laatste dag om je in te schrijven voor de Eerste Communie of het Heilig Vormsel van 2021. Dit geldt voor ouders met kinderen in de laatste kleuterklas of het vijfde leerjaar (of een jaartje later)

De voorbereidingen starten immers bij het begin van het werkjaar 2020-2021.

Inschrijven gebeurt per pastorale eenheid (niet per school) op www.dekenaattongeren.be


bijdrage: Jos Collaer

Extra steun voor erkende Tongerse verenigingen

Corona: extra steun voor erkende Tongerse verenigingen

Afgelopen vrijdag besliste het schepencollege om de erkende Tongerse verenigingen in de sector cultuur, jeugd en sport extra te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het jaarbudget wordt in 2020 eenmalig verdubbeld.

An Christiaens, burgemeester wnd.: “De Vlaamse regering maakte in juni budget vrij als steun aan alle Vlaamse gemeenten voor de sectoren cultuur, jeugd en sport. De middelen uit dit noodfonds die de Vlaamse regering toekent zijn een algemene subsidie die gemeenten volgens een eigen verdeelsleutel kunnen inzetten. Het college heeft vrijdag beslist om de budgetten die de erkende verenigingen jaarlijks ontvangen eenmalig te verdubbelen. Hiermee wil het stadsbestuur zijn verenigingen een hart onder de riem steken, want ook onze verenigingen zijn hard getroffen door de coronacrisis.”

Cijfers budgetten 2020 voor de algemene werking van de verenigingen:

Sport: 36.000 euro
Cultuur: 21.500 euro
Jeugd: 43.800 euro
Totaal: 101.300 euro

“Heel wat Tongerse verenigingen maakten de afgelopen maanden veel kosten zonder inkomsten te kunnen genereren. De verminderde werking van de afgelopen maanden drukt ook het vooruitzicht op toelagen. Om de bestaande evenwichten en verhoudingen te respecteren zullen we de bedragen die uitgekeerd worden in 2020 éénmalig verdubbelen. We hopen op deze manier de geleden schade bij onze verenigingen tijdens de coronacrisis te beperken. De verhoging is niet van toepassing op specifieke toelagen zoals de tussenkomst in scheidsrechterkosten, zaalhuur, citymarketing,…” aldus Patrick Jans, schepen van Sport.

Gemeenteraad juni '20

De gemeenteraad van vanavond heeft plaatsgevonden in de grote zaal van cc de Velinx.

Schepen Guy Schiepers en raadslid Ruben Stassen waren verontschuldigd omdat ze in contact geweest zijn met een vriend die positief getest heeft op Covid 19.
De zitting werd geopend met één minuut stilte ter nagedachtenis van wijlen Victor Cluckers en Robert Christiaens.

Romeins vervloekingsplaatje in GRM

Enkele jaren geleden stootten archeologen tijdens een opgraving aan het Regulierenplein op een Romeins vervloekingsplaatje. Het loden plaatje verkeerde in perfecte staat. Het object bevat tekeningen en teksten in Grieks en Latijn. Het is uniek in België.


Bezoekers van het Gallo-Romeins Museum kunnen voortaan kennismaken met een wel heel bijzonder object: een loden vervloekingsplaatje uit de Romeinse tijd. Met zo’n plaatje trachtte men onheil over iemand af te roepen. In dit geval was de geviseerde ene Gaius Iulius Viator, zoon van Ingenua. Dat blijkt uit de inscriptie die onderaan op het object werd gekrast. Het in onze regio vervaardigde vervloekingsplaatje werd enkele jaren geleden opgegraven in Tongeren. Een team van specialisten onderzocht het grondig.

Vondst

In 2016 voerde archeologisch onderzoeksbureau ARON bvba opgravingen uit op een perceel van sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo, aan het Regulierenplein. De aanleiding hiervoor was een nieuwbouwproject.
De archeologen stootten op een uitzonderlijk object: een loden plaatje met inscripties. Het dateert uit het einde van de eerste eeuw n.Chr. Het stuk bleek opmerkelijk goed bewaard.

Een team van onderzoekers uit binnen- en buitenland nam het object onder de loep. Dat gebeurde onder leiding van prof. Alain Martin en prof. Alain Delattre, beiden verbonden aan de Université Libre de Bruxelles (ULB).

Vervloekingsplaatjes

Het plaatje is 12 cm hoog en 12 tot 14 cm breed. Twee perforaties en een nagel wijzen erop dat het ergens aan bevestigd was.
Het object werd vervaardigd in onze regio. Het gebruikte lood werd gewonnen in het oosten van België of in de Eifel (Duitsland).

In het oppervlak zijn tekeningen, tekens en teksten gekrast. Er zijn inscripties in het Grieks en Latijn. Een aantal tekens is geïnspireerd op de letters van het Griekse alfabet. Er zijn woorden waarvan de exacte betekenis ons ontgaat, maar waarvan we wel weten dat ze in de Romeinse tijd een magische connotatie hadden. Opvallend zijn de namen van oosterse godheden. Die werden vereerd in de streek van het huidige Israël.
Onderzoekers weten met zekerheid dat het een vervloekingsplaatje is. Ook het gebruikte metaal, namelijk lood, wijst op negatieve magie.
Het vervloekingsplaatje is uniek in België. Andere exemplaren zijn veel minder goed bewaard. Vervloekingsplaatjes uit het huidige Tunesië en Griekenland hebben tekeningen en formules die sterk vergelijkbaar zijn aan die van het plaatje uit Tongeren. De onderzoekers veronderstellen dat er ook in de regio van de civitas Tungrorum handboeken circuleerden met magische formules, in een basisversie mogelijk opgesteld in Egypte. Uit deze handboeken werd geput voor het aanbrengen van de inscripties.

Gaius Iulius Viator

Onderaan op het plaatje staat in het Latijn de naam van de persoon die geviseerd werd: Gaius – in het Latijn afgekort als ‘C’ - Iulius Viator, zoon van Ingenua. We kunnen niet met zekerheid zeggen welke plaats deze Romeinse burger innam in de lokale gemeenschap van Atuatuca Tungrorum. Mogelijk was hij een (onder)officier of een persoon met aanzien. Alleszins woonde hij in het midden van de 1ste eeuw n.Chr. in een stad die in volle bloei was.
We kunnen ons ongeveer het volgende scenario voorstellen: een vijand van Gaius Iulius Viator maakte het vervloekingstablet vast aan diens huis, op een plek waar dit niet opviel, bijvoorbeeld net onder het dak. Daar zal het tablet een tijd gehangen hebben, tot het naar beneden viel, of tot het gebouw waarop het bevestigd was, afgebroken werd.

Waarnemend burgemeester en schepen van Cultuur Ann Christiaens: “We zijn blij dat we dit Romeinse vervloekingsplaatje in het Gallo-Romeins Museum kunnen presenteren. Het is uniek in België”.vlnr: prof. Alain Delattre; An Christiaens; conservator Guido Cremers (GRM); prof. Alain Martin; Natasja De Winter (archeoloog ARON)
Unieke proclamatie bij Viio

In de Viio-humaniora (Rode Kruislaan) wordt de proclamatie ook aangepast door corona. Geen galabal, maar een live-stream vanuit de sporthal zodat ouders en familie toch erbij kunnen zijn

De proclamaties vinden vandaag plaats om 10u, 12u, 13u30, 15u en tenslotte om 16u30


Voor de laatstejaars is een rode loper uitgerold naar de sporthal.


De Don Chrysostomosband zorgt voor de muzikale omlijsting.


"Door corona kunnen we geen receptie aanbieden, maar de leerlingen krijgen een goodiebag met drank en versnaperingen om thuis te vieren samen met hun familie", weet directeur Guy Voets.
"Er is ook een fotowedstrijd aan gekoppeld: de leerlingen mogen een foto insturen van het thuisfeestje. De winnaar krijgt een barbecue t.w.v. 100 euro".

Directeur Alain Langenacken zorgde voor een korte bezinning: "Het leven is een wildernis vol kruispunten. Iedereen moet keuzes maken in het leven".

Directeur Guy Voets zorgde voor de verwelkoming: "Jullie zien er stralend uit, maar het is dan ook jullie moment waarop jullie inzet beloond wordt. Het was een fijn jaar met mooie vriendschap. Het was een bijzonder laatste jaar waarin jullie les moesten volgen via afstandsonderwijs. De reis naar Praag en Barcelona zijn weggevallen, net zoals het galabal. Vandaag verlaten jullie Viio als gediplomeerden".


Plofkraak op postkantoor

Vanochtend is er een plofkraak gepleegd op de bankautomaten van het postkantoor aan de Wijkstraat. De politie en DOVO zijn ter plaatse. De postbodes zijn naar huis gestuurd. De buurtbewoners zijn geëvacueerd.
De inbraak vond plaats rond 03u30 en heeft amper twee minuten geduurd. De daders zijn richting Luik gevlucht in een zwarte Audi

Alternatieve proclamatie in basisschool Sint-Lutgart

Ook in basisschool Sint-Lutgart moest men zoeken naar een alternatieve proclamatie. Eerst werkte men een “Drive-in” uit maar toen de Veiligheidsraad besliste dat het toch weer als vanouds mocht mits respectering van de nodige afstand, in bubbels en zonder bubbels in het glas ... werd een regeling uitgezocht op de speelplaats. Toen ook de onweersdreiging hier weer roet in het eten kwam strooien, werd de kerk opgemeten en ingedeeld zodat de aparte bubbels de nodige afstand konden bewaren en tevens de aanwezige ouders.
Het was een vreemd zicht: een gemaskerd publiek dat op afstand de ceremonie volgde. Toch konden ze de alternatieve viering appreciëren en na de diploma uitreiking volgde zelfs een heuse fotoshoot waarvan hierbeneden de film.
Heel even gingen de maskers af en als je goed kijkt kan je er achter de rug hier en daar nog enkele spotten: https://youtu.be/qrVDGBtAOHE


bijdrage: Geert Baar

Proclamatie bij GBS De Zevensprong in Piringen

Vrijdag was er proclamatie bij GBS De Zevensprong in Piringen

De show voor de ouders, gebracht onder de lommerrijke boom op het pleintje voor de school, stak mooi in mekaar. De meisjes, ondertussen echte hartsvriendinnen, brachten een mix van dansjes, tot Tik Tok toe en ook een gezongen eerbetoon in het Frans voor Juf Lieve, die hun blijkbaar de liefde voor onze andere landstaal duidelijk heeft kunnen doorgeven. Zij keek en hoorde dat het gewoon goed was. Juf Lieve en ook de andere juffen en meester werden door de leerlingen overstelpt met gedichten en zelf geknutselde cadeautjes


Directrice Katrien Knuts bestempelde in haar toespraak ook nog eens haar waardering voor het engagement van de leerkrachten, de toewijding van de ouders. Mooi toch dat het mogelijk blijft het leerplan te kunnen blijven garanderen, samen het welbevinden, toch wel belangrijk, vooral op deze leeftijd. Dit kan de ‘zin’ voor het verder studeren alleen maar ten goede komen.

Juf Véronique was het met haar eens: het enthousiasme, de positieve gedrevenheid van de meidengroep van het zesde was enig en zal gemist worden. Elke studente werd apart naar voren geroepen om haar eigen, specifieke kwaliteiten en talenten te mogen horen verkondigen in een waar officiële toon. Er moest toch wel een traantje geplengd worden.

GBS De Zevensprong is een manifest bewijs dat lokaal onderwijs springlevend is en van onschatbare, onmisbare waarde voor ons als maatschappij.


De zelfgemaakte ‘afscheidskrant’ (begeleid door meester Joery) liegt er niet om: De zesdeklasjes van GBS De Zevensprong hebben een leuk & leerrijk parcours afgelegd. Ze zijn helemaal klaar voor de volgende, grote stap richting middelbaar onderwijs.


bijdrage: Werner Jansen

2de schenkingsdag van de Kabouter

Deze namiddag organiseerde het afhaalhuisje 'De Kabouter' voor de 2de keer een schenkingsdag. Alle leden mochten er spullen komen uitkiezen.

Dit is een initiatief van het wijkcomité ‘Nieuw Tongeren Opnieuw Nieuw’;

Er was ook de prijsuitreiking van de affichewedstrijd met als hoofdprijs een BBQ.

"Ons afhaalpuntje is open op dinsdag en donderdag van 14 tot 17 uur. Dan komen tekens 30 bezoekers langs. Ze staan hier al een uur op voorhand aan de deur", weet Thieu Roodhooft. "Door de corona is het aantal klanten verdubbeld. We helpen ondertussen 110 gezinnen, ook mensen van buiten Tongeren, want armoede stopt niet aan de gemeentegrens. We krijgen ook steun van buiten Tongeren. Zo komt iemand uit Herk-de-Stad ons 70 paar ongedragen schoenen brengen. Er zijn hier zelfs al vriendschappen ontstaan. Onlangs hebben we een gezin uit Palestina geholpen. Ze zijn in Tongeren aangekomen met lege handen. We hebben hen ook meubels kunnen schenken.
De kracht van de Kabouter zijn onze vrijwilligers, elke keer staan ze er weer om onze bezoekers te helpen", weet secretaris Thieu.

De Kabouter werkt samen met het OCMW. Ze krijgen logistieke steun van Woonzo.


'Aan't Werk' officieel geopend

Vanavond werd 'Aan't Werk' officieel geopend: Deze hippe co-working space voor creatieve ondernemers is ondergebracht in het pand van 'Huis Vroonen' (Kruisstraat 35-37).

Danny en Noëlla Van Even hebben ruimte voorzien voor 5 startende ondernemers, daarnaast is er een shop en een showroom. Een bureauruimte (25 m²) kan je huren voor 125 euro per maand. De shop (40 m² kost 200 euro.


"Een jaar geleden ben ik door centrummanager Jan Boodts gecontacteerd om deze ruimte in te vullen voor co-working. Het is bedoeld voor starters die hier hun creatief ei kunnen uitbroeden zonder grote investeringen. Hier kunnen ze beschikken over telefoon, internet, een frigo en een microgolfoven", vertelde Danny.


Economieschepen Marc Hoogmartens: "Dit winkelpand heeft een hele historiek. Bedrijven evolueren, net als handelskernen. Als de vraag verandert, verandert ook het aanbod. Door het wegvallen van passage, duikt meer leegstand op. Dit project toont hoe stadskernen relevant zullen zijn in de toekomst. Dit concept zorgt voor werkplekken in de binnenstad.

De corona-crisis heeft aangeduid dat flexibiliteit het nieuwe normaal wordt. Thuiswerk heeft ook haar beperkingen. Flexplekken nabij de woning verzoenen het beste van beide werelden. Aan alle creatieve geesten waar het ondernemerschap kriebelt, maar waar ook nog enige koudwatervrees aanwezig is, zet de stap! Hier is alles aanwezig. Dus: Aan 't Werk!"

info@aantwerk.be - www.aantwerk.be - 0475 3477 18

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google