Tongeren vandaag

Nieuws

Corona in Tongeren 12/05

De afgelopen 24 uur is het aantal geregistreerde besmettingen door corona met 1 besmet persoon toegenomen tot 180


Dat komt neer op 5,81 besmettingen per 1.000 inwoners


Er was de afgelopen 24 uur geen enkel overlijden door corona in de Limburgse ziekenhuizen

Corona in Tongeren 11/05

De afgelopen 24 uur is het aantal geregistreerde besmettingen door corona met 1 besmet persoon toegenomen tot 179

Dit komt neer op 5,74 besmettingen per 1000 inwoners of 1 op de 174


In de Limburgse ziekenhuizen zijn ondertussen 386 patiënten overleden door corona.

TONGEREN4KIDS zamelt laptops in

TONGEREN4KIDS is opgestart door Valerie Bremans, Anouk Baldewijns, Inge Plugers en Peter Nelissen met het doel om alle kinderen de mogelijkheid te geven om les te kunnen volgen. Onderwijs mag geen issue zijn voor onze kinderen, want onze kinderen zijn onze toekomst! Doneer je oude laptop.

De vereniging TONGEREN4KIDS heeft ondertussen al 91 laptops ingezameld. Ze leveren ze af in scholen. Vanmiddag waren ze te gast bij ' Atheneeke (Moerenstraat) waar ze 20 stuks kwamen brengen.Corona in Tongeren 10/05

De afgelopen 24 uur is het aantal geregistreerde besmettingen door corona stabiel gebleven op 178

Dit komt neer op 5,74 besmettingen per 1000 inwoners of 1 op de 174

Laatste bedeling van pakketten

Vandaag gaat VC Jekervallei Sluizen voor de voorlopig laatste keer de Tongerse ouderen, zieken en minderbeelden een hart onder de riem steken met een mooi pakketje. Dit allemaal 9 weken op rij dankzij de schenkingen van Tongerse handelaars en verenigingen!

"Bedankt voor alle lieve berichtjes die we hebben mogen ontvangen . Het is geen afscheid maar een tot zien", weet Peter Nelissen .

"Op het menu voor deze week staat weer heel wat lekkers en gezond. Hou het gezond allemaal en gebruik jullie alcoholische handgel voldoende Bedeling&Organisatie->Vc Jekervallei Sluizen

- Restaurant Stas-Dejong-> Soep&organisatie

- Brouwerij Bremans -> Water

- 'T Nerems bekkerke -> broodjes- Bakkerij fastré -> broodjes

- Traiteur Bart Segers -> schenker soepbekers

- Groenten&fruit Dewilde Barée -> soepgroenten - Anouk Baldewijns

LC Belgium & 4 clubs 1 vision - Alcoholische handgel

- Apotheek Petra Hansen - Flacons

- Kidibul

- RAJA Belgium -> verpakking

- Centerfruit - Appels

- Thuisverpleging Jessica Croughs -> papieren zakdoekjes

- GBS Dolfijn & GBS Tumuli -> Chocolade eitjes

- Rune Ceracon -> een Verassingkje

- Maison d'Ivan-> popcorn

- Ridders van Morepoit tot Bukeberg, Prinses van Limburg, Coiffure Vital & CV de Oude Belgen, CV De Lindemanne - snoepgoed

Dank u Dank u aan de schenkers die dit 9 volle weken meegedaan hebben ondanks deze barre tijden

#vcjekervalleisluizen


Goed nieuws: de bedeling van pakketten wordt 2x/ aar voortgezet: zowel met Kerstmis als met Pasen


Coronamaatregelen om lokale economie te steunen

Op maandag 11 mei mogen ingevolge de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad alle winkels terug openen.

De stad Tongeren juicht deze beslissing toe en heeft een aantal maatregelen genomen om dit allemaal op een veilige manier te laten verlopen.

In eerste instantie werden binnen het kader van de crisiscel een aantal veiligheidsmaatregelen besproken. Zo zijn er een aantal maatregelen van dwingende aard zoals het respecteren van social distancing, het beperken van het aantal klanten in functie van de oppervlakte, de duur van een winkelbezoek en het gebruik van desinfecterende gel.

De stad Tongeren geeft ook een aantal aanbevelingen mee over hoe aan deze maatregelen concreet vorm gegeven kan worden.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft ook beslist een steunmaatregel goed te keuren. Er zal een cadeaubon ‘Shop in Tongeren’ uitgegeven worden. Deze maatregel komt niet alleen de handel in onze stad ten goede. Ook de koopkracht van alle Tongenaren, waarvan sommigen een inkomensverlies gehad hebben, wordt verhoogd.

Concreet zal ieder gezinshoofd (ook een alleenstaande wordt als gezinshoofd beschouwd) 3 bonnen van 5 euro ontvangen. Per persoon ten laste komt hier 1 extra bon van 5 euro bij. Zo zal een alleenstaande een bon een totaal bedrag van 15 euro ontvangen. Een gezin van vier personen krijgt dan 30 euro.

Deze bonnen kunnen besteed worden bij de Tongerse handelaars en horeca-uitbaters. Belangrijk is dat elke bon van 5 euro enkel gebruikt kan worden voor een aankoop van 10 euro. Op die manier betekenen deze bonnen ook een hefboom voor de handelaars en horeca-uitbaters.

De bonnen zullen verdeeld worden na de opheffing van de lockdown voor handel en horeca.

De maatregel heeft voor de stad een kost van 296.000 euro. Door het hefboomeffect (een bon van 5 euro kan maar gebruikt worden voor een aankoop van 10 euro) heeft de maatregel een impact van 592.000 euro.

De financiële middelen voor deze maatregel komen uit de budgetten voor evenementen die omwille van de coronamaatregelen niet door kunnen gaan (zoals de koopzondagen, de Italiaanse dag, de Ronde van Limburg, …). Op deze manier wordt er uit verschillende beleidsdomeinen bijgedragen aan de financiering van de maatregel.Bovendien is het stadsbestuur begripvol voor de moeilijke omstandigheden waarin het winkelen de komende tijd dient te gebeuren.

De verplichte naleving van de beperkende Corona-maatregelen zoals social distancing met mogelijk langere wachtrijen in of buiten sommige winkels tot gevolg, individueel winkelen, max. 30 minuten per winkel,… maakt winkelen moeilijk. Om zowel de klanten als de handelaars extra comfort te bieden wordt de duur van het parkeren op de shop&go plaatsen tijdelijk opgetrokken tot 90 minuten.

Ook op de betalende parkeerplaatsen in het kernwinkelgebied (de zogenaamde gele zone) geldt tijdelijk 90 minuten gratis parkeren. De beperking van de gratis parkeertijd moet toelaten om voldoende rotaties van auto’s toe te laten. Meer shoppers krijgen aldus de kans om hun boodschappen te doen. De bedoeling is dus niet dat langparkeerders die plaatsen onbeperkt zouden innemen. Vandaar de beperking tot een anderhalf uur.

Onder het kernwinkelgebied behoren volgende straten en pleinen: Hemelingenstraat, Maastrichterstraat, Plein, Grote Markt, de Tieckenstraat, Vlasmarkt (parking achter stadhuis), Vrijthof, OLV-straat, Kloosterstraat, de Schiervelstraat, Stationslaan, Stationsplein, Nieuwstraat (t.h.v. Sintt-Truiderstraat) en parking langs stadsarchief en AC Praetorium (Vermeulenstraat).

De maatregelen inzake parkeren gelden vanaf maandag 11 mei tot en met het einde van de soldenperiode op 30 augustus.

Vanaf 1 september zijn de normale geldende regels inzake parkeerduur en parkeertarieven terug van kracht. De shop&go parkeerplaatsen met een maximum parkeerduur van 30 minuten zullen enkel op welgekozen strategische plaatsen voorzien worden en het aantal wordt fors gereduceerd.

Het nieuwe besluit inzake parkeren zal in mei aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

Corona in Tongeren 09/05

De afgelopen 24 uur is het aantal geregistreerde besmettingen door corona gestegen tot 178, een toename met 1 t.o.v. gisteren

Dit komt neer op 5,74 besmettingen per 1000 inwoners


Riemst: 130
Heers: 37
Hoeselt: 60
Bilzen: 175

Corona in Tongeren 08/05

De afgelopen 24 uur is het aantal geregistreerde besmettingen door corona gestegen tot 177, een toename met 2 t.o.v. gisteren

Dit komt neer op 5,71 besmettingen per 1000 inwoners


In az Vesalius is opnieuw een patiënt overleden aan corona. Dat brengt het totaal op 33

MoMeNT wordt geschrapt

Niet de vierde editie maar wel de vijfde editie van MoMeNT wordt onvergetelijk!

An Christiaens - Burgemeester wnd: "Laten we van de situatie gebruik maken en de tijd nemen om ons verlangen te laten groeien. We denken vooruit, naar het najaar en met volle energie naar een fantastisch MoMeNT 2021. Een editie die meer dan ooit zal verbinden, zal verwonderen. En dan geven we de artiesten het warmste applaus dat ze ooit hebben gehad."

Beste MoMeNTfan,

Toegegeven, het was te voorspellen, te verwachten en te voorzien en toch …; Toch heeft de MoMeNTploeg nog even alle creativiteit uit de kast gehaald om - rekening houdend met de terecht strenge veiligheidsvoorschriften - de vierde editie van MoMeNT in een origineel coronajasje te steken. Maar de eerlijkheid gebiedt te stellen dat het hele coronakeurslijf verre van lekker zat. De bewegingsruimte leek te krap, zowel voor de artiesten , als de bezoekers, als voor alle betrokkenen om MoMeNT’20 coronavrij te houden.

In nauw overleg tussen het MoMeNT-festivalteam en de stad Tongeren dienden we helaas MoMeNT’20te schrappen. Althans voor het grootste stuk.In een negental projecten blijven we alle realisatievertrouwen hebben omdat deze of uit de tijdgevarenzone blijven of omdat er een voldoende één op één relatie kan worden gewaarborgd.

Gelukkig wordt alle energie van MoMeNT’20 herbenut in de vijfde editie in 2021 en hebben vele artiesten beloofd om volgend jaar hun tenten in Tongeren opnieuw op te slaan.

Dat is ons nu een troost.

Want we mogen stellen dat het programma van MoMeNT’20 elke vorige editie overtroefde. Dus het wordt nog een jaartje wachten op die onvergetelijke MoMeNTeditie.Honderden artiesten hadden Tongeren al lang geleden genoteerd in hun agenda om hun resultaten te tonen. Alles wees er op dat de 29 775 bezoekers van vorig jaar zouden weerkeren met minstens één iemand extra en ook de T-shirts voor de tientallen enthousiaste vrijwilligers lagen klaar.

MoMeNT is inmiddels het klapstuk van ontmoetingen als beste belegde TIJDinvestering.

Want TIJD is, na gezondheid, het hoogste goed.

Het was enthousiast uitkijken naar al TIJDontmoetingen!

En toen kwam stoorzender ‘coronavirus’ dat ons doen en vooral ons laten ging bepalen.

Natuurlijk vinden we het erg dat we het dak niet op de woonst MoMeNT’20 kunnen hijsen. Maanden - aan enkele projecten zelfs langer dan een jaar - is hieraan gewerkt en dan komteen spelbreker onzichtbare splinterbommen plaatsen.

Hoe dan ook.

Samen met de Vlaamse Gemeenschap, de stad Tongeren , alle betrokken kunstenaars en jij, lezer, zetten we alles op alles om met MoMeNT21 alle perikelen van 2020 te vergeten.

De kleine kern van MoMeNT neemt met elke betrokken kunstenaar contact en kijkt wat er dit jaar nog gedaan, gered of verschoven kan worden.

Maar MoMeNT is verre van afgeschreven; meer nog dan voorheen wordt het duidelijk hoe belangrijk een moment TIJD voor elkaar betekent.

Hou ons in de gaten en wij houden jou op de hoogte.

Hartelijke en MoNUMentale groeten van het hele MoMeNTteam.

Winkels openen vanaf 11 mei

Vanaf maandag 11 mei gaan de winkels opnieuw open, onder strikte voorwaarden.

Volgende regels moeten in het hele land nauwkeurig gevolgd worden:
- één klant per 10m² en maximaal 30 minuten in de winkel (uitzondering voor zeer kleine winkels).
- Mond- en neusbescherming wordt sterk aangeraden.
- Veiligheidsafstanden (1,5 meter) moeten steeds gerespecteerd worden.
- Boodschappen moet je alleen doen, met een uitzondering voor kinderen jonger dan 18 en hulpbehoevenden.
- desinfecterende gel (of middelen om de handhygiëne te kunnen verzekeren) ter beschikking stellen.

Burgemeester An Christiaens: “We zijn blij dat de nationale Veiligheidsraad beslist heeft dat winkels terug open mogen gaan op 11 mei. Het is geen makkelijke periode voor de middenstand. Hoewel veel winkeliers de afgelopen periode getoond hebben dat ze veerkrachtig en inventief zijn, is het toch niks te vroeg dat zij maandag hun zaak weer kunnen opstarten. Voor de klanten is het uiteraard aan te bevelen om alle boodschappen dicht bij huis of de werkplek te doen.”

Marc Hoogmartens, schepen van Economie: “Om de opstart van de winkels in Tongeren vlot en veilig te laten verlopen wordt van zowel de handelaars als van de klanten een verantwoordelijk gedrag verwacht. Handelaars werden geïnformeerd over noodzakelijke beschermingsmaatregelen en aanbevelingen om die praktisch uit te voeren. Ook werd een affiche aangereikt om de klanten goed te informeren. De klanten wordt gevraagd de beschermingsmaatregelen begripvol na te leven en zonodig geduldig hun beurt af te wachten. De ervaringen van de voorbije weken bij Tongerse handelszaken die reeds openden, waren alvast positief. Op dit elan kunnen we hopelijk een nieuwe stap zetten naar een normaal handelsleven.”

De stad heeft ook de nodige maatregelen genomen om de veiligheid op het openbaar domein te waarborgen. De gemeenschapswachten en een interventieploeg van de politie zullen er op toezien dat de opstart zonder incidenten kan verlopen. Het is de bedoeling dat er in eerste instantie sensibiliserend wordt opgetreden.

“Als we vaststellen dat er bijvoorbeeld te veel volk op hetzelfde moment komt winkelen waardoor het moeilijk is om voldoende afstand te houden, zullen we in eerste instantie bovengrondse parkeerplaatsen in de winkelstraten opheffen om bijkomende ruimte te creëren, volgens Marc Hoogmartens.”

Winkels die zich na meerdere waarschuwingen niet aan de regels houden, kunnen gesloten worden. Slechts in uitzonderlijke gevallen, wanneer de veiligheid van de bezoekers in het gedrang komt, zullen we overgaan tot het volledig verkeersvrij maken van straten en de toegang beperken, bijvoorbeeld door het plaatsen van sassen om de toegang te contingenteren. We raden de klanten aan om maximaal rechts van de straat te wandelen en de adviezen van de gemeenschapswachten of de politie goed op te volgen, besluit schepen Hoogmartens.

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google