Tongeren vandaag

Nieuws

Opletten voor phising

Op dit ogenblik circuleren er mails met als afzender overtredingen@stadsbestuurtongeren.be. Deze mail werd niet verstuurd door de stad Tongeren.

Heb je een verdachte mail of een verdacht bericht ontvangen? Stuur hem door naar verdacht@safeonweb.be en verwijder hem daarna. Als je een verdacht bericht op het werk ontvangt, moet je de procedures die daar gelden voor phishing opvolgen, bv. doorsturen naar de ICT-dienst.

Karatekampioen geeft les bij de Klimop

Deze namiddag heeft de Tongerse karatekampioen Andy Bosmans (44) een initiatieles gegeven aan een groep leerlingen van BS Klimop.

Andy beoefent al sinds zijn 6e karate. Hij behaalde heel wat Wereld-, en Europese titels. Andy werd zowel in Leopoldsburg als in Tongeren tot 'Sportman van het jaar' gekroond.
"Deze les is een beloning voor de leerlingen die zich vorig schooljaar ingezet hebben voor Rode Neuzen. Ze hebben cakejes verkocht en nu mochten ze workshops voorstellen die ze zelf leuk vinden .Karate bevordert hun weerbaarheid", wist directeur Jocelyne Snellings, die zelf ook meedeed.

Vrijwilliger Erik Vranken gehuldigd

Deze middag werd vrijwilliger Erik Vranken in het stadsarchief gehuldigd door erfgoedschepen Gerard Stassen. De Tongenaar heeft een project afgerond omtrent het oude kerkhof. Hij heeft dat volledig gedigitaliseerd en is nu al de graven aan het fotograferen.

Erik Vranken is vrijwilliger van het stadsarchief sinds 2016. Sindsdien heeft hij 14 primitieve kadasterkaarten ingetekend (uit circa 1842) waarvan er een tiental online te raadplegen zijn via www.geheugenvantongeren.be. Verder heeft hij ook de prekadastrale kaart van 1731-1732 van de Tongerse stadsvrijheid gedigitaliseerd. Deze kaart beslaat ongeveer de helft van de huidige gemeente Tongeren.

Tussendoor heeft hij ook diverse andere kadasterplannen van het stadscentrum (19e-20e eeuw), BPA-plannen, etc. digitaal ingetekend. Momenteel is hij bezig met het intekenen van de hoogtelijnen voor groot-Tongeren.

"Zijn laatst afgeronde project is echter het digitaal intekenen van de graven op het oud kerkhof aan de Bilzersteenweg. Hiervoor heeft hij niet enkel uren achter de computer doorgebracht maar ook uren ter plekke zodanig dat we nu beschikken over een hedendaags en up-to-date plan dat door verschillende stadsdiensten kan gebruikt worden. Daarop aansluitend fotografeert Erik ook de graven en de opschriften met als bedoeling deze afbeeldingen te koppelen aan het ingetekende plan. Het uiteindelijke doel is te komen tot een handige tool voor de stadsdiensten om het beheer van de begraafplaats gemakkelijker te maken maar ook om bezoekers aan de begraafplaats eenvoudiger een graf te laten terugvinden", wist de schepen.

"Ondertussen weet ik bijna iedereen liggen op het kerkhof", vertelde Erik. "Door Allerheiligen kan ik een tijdje niet verder met fotograferen van de graven, want anders moet ik telkens de bloemen even wegzetten".

Corona in Tongeren 15/10

De laatste 14 dagen zijn er 45 nieuwe besmettingen geregistreerd.

Dat komt neer op 144 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken.

Flexactie in handelscentrum

Woensdag werd een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op 2 handelszaken in het centrum een eetgelegenheid en een kapsalon. De controle ging uit van het stadsbestuur, en kadde aanpak van georganiseerde criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en het arbeidsauditoraat.

De stad Tongeren voerde woensdag een controle uit op twee handelszaken.

“Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Patrick Dewael uit. “Dergelijke handelszaken moeten niet alleen over de nodige vergunningen beschikken maar evenzeer voldoen aan de regels inzake de sociale, economische en fiscale wetgeving. We kijken na of ze aan die voorwaarden beantwoorden.“

Tijdens die actie konden de aanwezige diensten enkele inbreuken vaststellen. Een aantal werknemers werden niet correct ingeschreven. De brandveiligheid bij één van de handelszaken was niet volledig in orde. FOD economie heeft ook tekortkomingen vastgesteld.

De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel, … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

“Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen via centraal gecoördineerde flexacties vanuit verschillende disciplines kunnen benaderen. Als lokaal bestuur alleen, is het moeilijker om een controle op deze schaal te organiseren. Bovendien is een bovenlokale strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente”, aldus Dewael.

Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten (‘Spoc’ stad Tongeren,..), ook uit inspecteurs van de Dienst Vreemdelingenzaken, Douane en accijnzen, de FOD Werkgelegenheid en de economische inspectie. Ploegen van de lokale politie Tongeren-Herstappe begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en het arbeidsauditoraat Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren.

Sylvia is de weekwinnaar

Sylvia Carolus (60) uit Millen is de weekwinnaar van de Ambi.pas. Het levert haar 2.500 punten, goed voor 250 euro op. De uitreiking vond plaats bij Plugers (Sint-Truiderstraat).

Sylvia kocht er vorige week deze blouse.

Lezing Spraakwater in GRM

Met een lezing over Keltische vorsten uit de lage landen en hun internationale contacten start vanavond de 17e editie van ‘Spraakwater’, de succesvolle lezingenreeks van het Gallo-Romeins Museum.

De jaarlijkse lezingenreeks ‘Spraakwater’ is een vaste waarde in het programma van het Gallo-Romeins Museum. Ze vinden maandelijks plaats op een donderdagavond.

De eerste spreker is dr. Sasja van der Vaart-Verschoof. Zij is verbonden aan het Rijksmuseum van Oudheden in het Nederlandse Leiden. Vanavond neemt ze de spectaculaire inhoud van het graf van de ‘Vorst van Oss’ (Noord-Brabant, NL) onder de loep. Het is het startpunt van een verrassend verhaal over grootschalige contact- en uitwisselingsnetwerken, ongeveer 3000 jaar geleden.

De lezing start om 20u

Machtswissel bij Soroptimisten

Soroptimist club Tongeren Epinona organiseerde een feestelijke machtswissel. Voorzitter Yolande Picart gaf de fakkel door aan het duo Lieve Vanheeswijck en Bea Homans, die samen het voorzitterschap waarnemen tot 2022.

Greta Vermeulen zal de komende twee jaren opnieuw de taak van secretaris van de club op zich nemen. Omwille van corona was er slechts een bezetting van 4 personen per tafel en ging het mondmasker enkel eventjes af voor de foto.
Veel succes aan het nieuwe team.

Parking voor vrachtwagens

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat een vrachtwagenparking aanleggen t.h.v. het op- en afrittencomplex 32 langs de Maastrichtersteenweg in Tongeren. Er komen 44 standplaatsen voor vrachtwagens, maar sanitair is niet voorzien.

De huidige carpoolparking wordt uitgebreid tot 234 plaatsen. .

Kampioenenhulde gaat virtueel

Normaliter worden ieder jaar in maart tijdens de kampioenenhulde de sportprijzen verdeeld. Om de gekende reden is dat dit jaar dus niet kunnen doorgaan.

Aanvankelijk dachten we in maart nog, dit wél te kunnen doen in september/oktober, maar ook dit is helaas niet haalbaar....

Daarom dat we deze prijzen dit jaar in een 10 daags virtueel event willen uitreiken.

Het aftellen is ondertussen begonnen op de Facebook- en Instagrampagina van de Stad Tongeren.

Vrijdag 16 oktober starten we met een eerste video en vanaf maandag posten we iedere werkdag om 8u00 de kandidaten in een bepaalde categorie. Diezelfde avond om 20u00 wordt dan de laureaat op eenzelfde manier bekend gemaakt.

Spannend toch!

Wil jij weten wie dit jaar met de prijzen aan de haal gaat? Volg ons dan de volgende dagen op Facebook en Instagram en vergeet ons niet te liken

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google