Tongeren vandaag

Nieuws

Vlaamse Kinderliga bezoekt Pediatrie Vesalius

Deze namiddag is de Vlaamse Kinderliga op bezoek geweest bij de afdeling Pediatrie in az Vesalius. . Een Kabouter Plop bracht een kar gevuld met 'prikkadootjes' mee. Die zijn bedoeld voor kindjes die een prikje krijgen.

"We doen dit omdat we op 14 december 10 jaar bestaan. Onze vereniging richt ook jaarlijks een kerstfeest in Plopsa indoor in. We geven ook financiële steun aan ouders van langdurig zieke kinderen. Daarnaast organiseren we ook een jaarlijkse uitstap", vertelde oprichtster Myriam Cabarteux.

De kinderartsen wilden ook graag op de foto met Kabouter Plop

Politie verhuist naar Ambiorixkazerne

De lokale politie Tongeren-Herstappe neemt zijn intrek in blok D van de voormalige Ambiorixkazerne langs de Blaarstraat. Door de verhuis komt de oude Rijkswachtkazerne langs de Maastrichtersteenweg leeg te staan. In het Praetorium blijft een onthaalpost behouden

Gisteren heerste er een grote bedrijvigheid op de site van de Ambiorixkazerne. De eerste verhuiswagen arriveerde al 07u ’s morgens aan de voormalige Rijkswachtkazerne. De brigadepost mocht als eerste verhuizen. De 35 leden van de Interventieploeg, de 7 leden van de recherche en de 3 leden van de Planning waren er gehuisvest in aftandse lokalen. Hierna was het de beurt aan het politiecommissariaat in het AC Praetorium. Heel het korps werd ingeschakeld, samen met de Technische Dienst van de stad.


Elk transport werd begeleid door politievoertuigen.

*FGP
Blok D werd tussen mei 2007 en februari 2012 helemaal gestript en gerenoveerd door de Regie der Gebouwen voor de 102 medewerkers van de Tongerse federale gerechtelijke politie van het gerechtelijk arrondissement Tongeren-Maaseik (FGP). De kostprijs voor de kantoren met een oppervlakte van 7.000 m² bedroeg 9,2 miljoen euro. De FGP is ondertussen weggetrokken, enkel hun labo is achtergebleven. Blok D omvat een kelderverdieping, een gelijkvloers en twee volwaardige bovenverdiepingen. In de kelder bevinden zich o.a. garages en een cellencomplex. Ook op het eerste verdiep zijn er cellen. De lokale politie betrekt de eerste verdieping. De bovenverdieping wordt voorlopig niet gebruikt. Het publiek zal enkel op het gelijkvloers terecht kunnen.

Korpschef Geert Luypaert was zelf niet aanwezig bij de verhuis. Hij vertoeft enkele dagen in Sofia (Bulgarije) waar hij een symposium volgt van de FBI: “Alle diensten samen op één locatie betekent een enorm praktisch voordeel voor de operationele werking. Zo hoeft er voor de briefing niet meer over en weer gereden te worden”, vertelt Luypaert telefonisch vanuit Sofia. In het stadscentrum (Praetorium) blijft een onthaalpost behouden waar de burger terecht kan voor een klacht of een attest, enkel tijdens de openingsuren van het Praetorium. “Dat zal pas ten vroegste vanaf oktober in voege treden, na overleg met de burgemeester. Eerst moeten we de communicatie in orde maken”. Problemen tijdens dringende interventies door de flessenhals aan het spoorwegviaduct vreest de korpschef niet: “De aanrijweg is in vogelvlucht amper honderd meter langer geworden en onze voertuigen zijn uitgerust met een sirene”.

*Balieplein

“De verhuis naar de kazerne vergde een lange voorbereiding”, vertelt wnd burgemeester An Christiaens: “De beslissing dat de diensten van lokale politie zich zullen vestigen in de voormalige kazerne is voornamelijk ingegeven door de noodzaak dat de diensten van lokale politie zich op één locatie kunnen vestigen. Dit is klantvriendelijker, efficiënter en operationeel vlotter om een goede dienstverlening te garanderen. De verhuis is vandaag van start gegaan en binnen enkele weken zullen zowel mensen als middelen vanuit de Blaarstraat operationeel zijn. Er wordt wel een antenne behouden op de huidige locatie in de Maastrichterstaat, dit om ook vanuit het centrum een loketfunctie te kunnen voorzien.

Een deel van de vrijgekomen ruimte blijft dus voorbehouden voor de politie. De resterende ruimtes zullen worden gebruikt door de stadsadministratie, o.a. voor het creëren van een balieplein.De Rijkswachtkazerne op de Maastrichtersteenweg en de achterliggende gebouwen zijn hoofdzakelijk eigendom van de Regie der Gebouwen. Stad Tongeren is slechts eigenaar van een beperkt gedeelte van het perceel. Regie der Gebouwen zal de trekkende rol op zich nemen om de site te koop te stellen. Geïnteresseerde ontwikkelaars mogen zich dus altijd kenbaar maken”, weet Christiaens. Of nu ook de brandweer zal verhuizen naar de Blaarstraat is vandaag nog onduidelijk: “De brandweer is een aparte zone (Hulpverleningszone Zuid-West Limburg) en dus een aparte entiteit”, aldus de wnd burgemeester.

De verhuis zorgt binnenkort ook voor een nieuw telefoonnummer voor de lokale politie: Voor algemeen onthaal : 012/ 25 90 00.

Maar voorlopig blijft het oude nummer nog in voege: 012/800.300

Commissie 23/09

Vanavond was er de gemeenteraadscommissie 'Algemeen Bestuur' en 'Mobiliteit'.
De voorziene toelichting door Johan Wouters (dir. Velinx) is weggevallen
* Het huurreglement voor de Ursulakapel wordt aangepast omdat het vroeger hetzelfde was als voor de Begijnhofkerk, maar die is niet toegankelijk. "We hopen dat de kerk zo snel mogelijk weer kan opengesteld worden. We staan op de lijst van Erfgoed Vlaanderen in de wachtrij", wist wnd burgemeester An Christiaens
Schepen Patrick Jans lichtte enkel wijzigingen toe in het parkeerbeleid:
* Op de Dirikenlaan mag niet meer geparkeerd worden aan de buitenkant
* In de Looiersstraat wordt het parkeerverbod op de Kiss & Ride-zone uitgebreid met do NM van 12u tot 16u omdat de kinderen dan gaan zwemmen met een bus
* In de Clarissenstraat wordt de verbodsplaat (max. 10m lengte) aangepast omdat de nieuwe schoolbus van het Atheneum 12m lang is
* In de zijstraten van de Maastrichterstraat komt een nieuwe bewegwijzering: enkel parkeren op de aangegeven plaatsen
* er komen 59 plaatsen voor Shop & Go in het winkelkerngebied: hIer verdwijnen de parkeerautomaten
* de prijs van de bewonerskaarten wordt verhoogd met 10%.
* De pakeerretributie wordt verhoogd van 15 naar 20 euro voor een halve dagticket


59 Shop & Go plaatsen in Tongerse stadscentrum

Nieuwe parkeersensoren maken het mogelijk om vanaf midden oktober 30 minuten gratis –zonder ticket – te parkeren op 59 parkeerplaatsen in het centrum van Tongeren. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het aangepaste retributiereglement goed te keuren. Wie winkelt in Tongeren, willen we belonen!

“Om het winkelen in onze stad nog comfortabeler te maken hebben we ervoor gekozen om 59 Shop & Go plaatsen te voorzien in het stadscentrum: op Plein, Grote Markt, Maastrichterstraat en het laatste gedeelte van de Hemelingenstraat. U parkeert er gratis gedurende een half uurtje terwijl u uw boodschappen doet. Op de Shop & Go parkeerplaatsen kan er geparkeerd worden van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 18 uur. Na 18 uur kunnen al deze plaatsen uiteraard ook door de bewoners gebruikt worden. Op de overige betalende parkeerplaatsen in het centrum kan men ook nog steeds gebruikmaken van het gratis half uur. Hiervoor moet men wel een ticket nemen aan de parkeerautomaat en het ticket zichtbaar achter de voorruit plaatsen, of men kan ook een sms sturen of mobiel parkeren” aldus burgemeester wnd, An Christiaens.

Schepen van mobiliteit, Patrick Jans: “Wanneer u uw wagen op een Shop & go parkeerplaats parkeert hoeft u geen ticket te nemen of sms te sturen. De 59 Shop & Go plaatsen zullen aangeduid worden met het parkeerbord ‘P max. 30 min’ en een zwarte sensor in het midden van elk parkeervak. De controle gebeurt aan de hand van sensoren in het wegdek. Ze registreren de aanwezigheid van uw voertuig en versturen automatisch een signaal aan onze parkeerwachters wanneer het half uur verstreken is. Staat u er langer, dan loopt u het risico een retributie te moeten betalen van 25 euro. Doordat niemand langer dan een half uur mag parkeren op deze plaatsen, is er ook meer kans om een vrije parkeerplaats te vinden. Wat uiteraard interessant is voor een snelle boodschap.”

“De parkeersensoren in de grond op de Shop & Go plaatsen werden geïmplementeerd door de cvba S-Lim. Binnen deze vereniging werken gemeenten samen om slimme technologie te implementeren. Een real-time monitoring en analyse van de bezetting van individuele parkeerplaatsen in het stadscentrum met behulp van parkeersensoren biedt tal van voordelen. Zodragen ze bij aan het smart-city verhaal in onze stad. Onze parkeerwachters kunnen efficiënt ingezet worden. Ze vormen een bron van gegevens voor het maken van parkeeranalyses en ze dragen bij tot een hogere rotatie op parkeerplaatsen waardoor men sneller een parkeerplaats zal vinden. Ook voor onze handelaars is het een positief verhaal. Zo zullen de parkeerplaatsen in het centrum beter benut worden en brengen we de burger dichter bij de handelaar wat mogelijk ook extra inkomsten kan opleveren voor de handelaars in onze stad,” zegt schepen van economie en smart-city, Marc Hoogmartens.

Inbraak bij Brico

Afgelopen nacht is er ingebroken bij de Brico aan de Carrefour (Luikersteenweg). De dieven hebben een gat gemaakt in een zijmuur.

De buit bestaat uit elektrisch tuingereedschap

Exclusieve wagens in Rutten

Aan de Ruttermarkt in Rutten kan je exclusieve wagens gaan bewonderen. Een man uit Beringen heeft er een vierkantshoeve laten restaureren. In de schuur en op de binnenkoer exposeert hij exclusieve sportwagens en oldtimers.

Peter Reekmans (Re) over meer dan 150 modellen. Hij veilt via veilinghuis Moyersoen in verschillende landen.
Binnen enkele maanden start hij met 'Haspengouw Classics' in Rutten

Lichtjeswandeling in Rutten


Vanavond organiseerde de Landelijke Gilde van Rutten weer een lichtjeswandeling. Deelnemers konden een parcours volgen tussen 6000 theelichtjes.Er was ook een vuurspuwer in actie.

In de Evermaruskapel en in de dorpskerk kon je foto's van Tijs Posen bewonderen

Reünie oud-leiding VKSJ Basiliek

Vanavond houdt de oud-leiding van VKSJ Basiliek voor de eerste keer een reünie. Meer dan 70 oud-leidsters zijn samengekomen in Hal P (Pliniuspark).
Zelfs Louisa Knaepen (87) is van de partij

Na een feestmaal is het tijd voor een cantus met aansluitend een fuif.

"Alle generaties zijn hier vanavond vertegenwoordig! Vele VKSJ-ers hebben zelfs hun uniform opgediept", wist initiatiefneemster Dorien Bollaers.

Biathlon Fros op ' Vrijthof

Vandaag werd de eerste Biathlon Eburon Challenge afgewerkt met vertrek en aankomst op 't Vrijthof.
41 teams van 3 personen hebben deelgenomen. Ze moesten 5,5 km lopen en 2x halt houden in de SIBBO om daar op de speelplaats liggend te schieten met een luchtdrukgeweer.

Mark Rasking is overleden

Vandaag is Mark Rasking overleden in het ziekenhuis. Mark is de zoon van wijlen Jos Rasking.
Mark was de beheerder van de website 'Tongeren Digitaal'

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google