Tongeren vandaag

Nieuws

Extra week voor regeringsonderhandelingen

Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) en Senaatsvoorzitster Sabine Laruelle (MR) hebben van de koning nog een week extra gekregen om te onderhandelen over een nieuwe Federale regering

Pannenkoekenfestijn Nederheem geannuleerd voor corona

Normaal zou nu zondag een pannenkoekenfestijn plaatsvinden bij Nederheem.

Met pijn in het hart laten zij weten dat het pannenkoekenfestijn van zondag 15 maart wordt afgelast.

Deze beslissing is genomen in samenspraak met het Dagelijks Bestuur van Nederheem vzw, nadat de Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke in overleg met de zorgsector beslist heeft om - nav de bezorgdheid over het Corona virus dat momenteel ook in België actief aanwezig is - alle geplande activiteiten in het kader van de Dag van de Zorg te schrappen.

"De prioriteit ligt nu bij het beschermen van onze bewoners en cliënten en bij het niet extra belasten van onze medewerkers.

Hoe en wanneer er een nieuwe editie van het pannenkoekenfestijn komt, wordt bekeken in overleg met het Dagelijks Bestuur.

Dank voor uw begrip".

Retro Sjiek Raven in kazerne

Het Retro Sjiek Ravenfestival lokte deze namiddag hel wat volk naar de Ambiorikazerne.

Organisatoren Pascal Michiels en Peter Muziek (vzw Fast & Vintage) wilden een gezellige namiddag brengen voor het hele gezin.

De muziek werd verzorgd door uitsluitend Tongerse DJ's.


Er waren workshops: zo gaf Flipka Vroonen een cursus graffiti


Kinderen konden zich laten grimeren


Buiten stond een afgedankte witte bestelwagen die ze mochten 'pimpen' met stiften en spuitbussen

Resultaten Politiecontroles

Hierbij de resultaten van de verkeersactie die de lokale politie gedaan heeft tussen zaterdag 22.00uur en zondag 06.00uur op de volgende locaties:- Bilzersteenweg

- Sint-Truidersteenweg

Aantal controles

Controle Bilzersteenweg

- Aantal personen: 10

- Aantal voertuigen: 16

- Aantal ademtesten/ ademanalyses: 16

- Aantal speekseltesten/ speekselanalyses: 2

Controle Sint-Truidersteenweg

- Aantal personen: 6

- Aantal voertuigen: 5

- Aantal ademtesten/ ademanalyses: 5

- Aantal speekseltesten/ speekselanalyses: 1

Aantal processen-verbaal (21)

Proces-verbaal gerechtelijk (3)

- 2 x weerspannigheid

- 1 x bezit verdovende middelen

Proces-verbaal bestuurlijk (3)

- 3 x proces-verbaal openbare dronkenschap Proces-verbaal verkeer (7)

- 4 x proces-verbaal van waarschuwing

- 2 x onmiddellijke inning inzake keuring

- 1 x geen houder rijbewijs

Proces-verbaal alcoholtest/ alcoholanalyse (5)

- P: 0,48 mg/L UAL

- P: 0,52 mg/L UAL

- P: 0,82 mg/L UAL

- P: 0,84 mg/L UAL

- Jonge bestuurder: 0,33 mg/L UAL

Proces-verbaal speekseltest/ speekselanalyse (3)

- 2 x cocaïne

- 1 x meth/ THC

Aantal immobilisaties (1)

- 1 x geen houder rijbewijs

Aantal flits (40)

- 18 x controle Bilzersteenweg (max 109km/h)

Jeugdstoet in Piringen

Ook dit jaar bundelden GBS De Zevensprong en kleuterschool De Puzzel de krachten en organiseerden ze samen een kleurrijke carnavalstoet in de straten van Piringen. De regen was begripvol en hield speciaal voor de bonte parade een kort reces.

Deze keer was er een heuse carnavalswagen voorzien, waar elke klas beurt om beurt op mocht, om te zwaaien, te dansen, en mee te zingen met de leuke liedjes die weergalmden uit de luidsprekers. Ook de ouders en grootouders stapten lustig mee.

Jeugdprins Wouter IV en prins Jelte I van de Ridders van de Katteköp waren ook van de partij, vergezeld door de Raad van Elf. Op het eind van de vrolijke tocht door het dorp deelden ze snoepzakjes uit aan ieder kind.


En het was nog niet gedaan, na afloop was er een stevig carnavalbal met DJ Joeri in de turnzaal van De Zevensprong. Het oudercomité had gezorgd voor chocolademelk en lekkere wafeltjes.

bijdrage: Werner Jansen

Retro Sjiek Raven

Zondag vindt in de Ambiorixkazerne de eerste vette familiefuif RETRO SJIEK RAVEN voor coole ouders en kinderen plaats. De line-up bestaat volledig uit Tongers draaitalent.

* DJ STUPID FOX
* DJ SIL
* BENNY & LENNY
* DOEMP

Daarnaast is heel wat sjieke animatie waaronder de übercoole graffitiworkshop onder hippe leiding van Flipka Vroonen. Kids vanaf 8 jaar kunnen volledig gratis op voorhand inschrijven voor deze workshop via PM of via info@bennyenlenny. Je voorziet dan wel best een oud wit T- shirt om tijdens de workshop over je sjieke party-outfit te trekken.

Tickets zijn nog in voorverkoop bij Brasserie Peter en Taverne De Kazerne te verkrijgen of online in voorverkoop via https://retro-sjiek-raven.eventsquare.co/nl/okadlljc6guc?fbclid=IwAR1hC5-FK2ZX0Y8e1XWkRcpjr6G8Xf_-e9vn-XYrgy7SITsAvwL1QbYuc3s.

Hopelijk tot dan,

Pascal & Peter


Symposium over Ziekte van Parkinson

Deze namiddag vindt in het auditorium van het GRM een symposium plaats rond 'De bijdrage van revalidatie doorheen de stadia van de ziekte van Parkinson'. Er zijn meer dan 200 deelnemers. Het is een initiatief van de Vlaamse Parkinson Liga i.s.m. az Vesalius.

"Onze vereniging bestaat ondertussen 2 jaar en het ledenaantal is gestegen tot 130. Een ideale gelegenheid voor dit symposium. We organiseren elke eerste vrijdag van de maand een evenement: van uitstap tot voordracht. Bewegen blijft de voornaamste therapie voor een Parkinsonpatiënt", aldus dr. Gerard Lambié.


Ook Corona in Riemst

Vaststelling coronavirus inwoner Riemst

Een inwoner van Riemst is besmet geraakt met het coronavirus COVID-19. Labo-onderzoek heeft dit bevestigd.

De geïnfecteerde patiënt werd in quarantaine geplaatst en wordt momenteel thuis verzorgd. Alle personen met wie hij/zij nauw contact heeft gehad worden op een lijst gezet, gecontacteerd en onder toezicht geplaatst. Dit situatie wordt door de betrokken partijen nauw opgevolgd.

Wij begrijpen dat dit nieuws voor onrust kan zorgen.

Het FOD Volksgezondheid is op de hoogte van de patiënt in Riemst en stelt alles in het werk om de verspreiding van het virus zo snel mogelijk te stoppen, om zo veel mogelijk besmettingen te voorkomen. Gemeentes Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren en AZ Vesalius Tongeren, de Eerstelijnszone, de huisartsen en de wachtposten bundelen de krachten en volgen de richtlijnen van het FOD Volksgezondheid strikt op en staan klaar om te reageren wanneer dat noodzakelijk is.

De procedure om verdere besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt gevolgd. Dit betekent:

  • De besmette persoon is geïsoleerd en zijn/haar nauwe contacten worden opgevolgd. Voor mensen die geen nauw contact hebben gehad met deze persoon (bijvoorbeeld omwonenden, contact op straat of in de winkel), is het risico op besmetting uiterst klein.
  • Mensen die ziekteklachten ontwikkelen, hoeven dus niet meteen te vrezen voor corona. Veel waarschijnlijker is dat zij een verkoudheid of griep hebben opgelopen. Zij nemen zoals normaal best contact op met hun huisarts.
  • Evenementen gaan gewoon door. Scholen of andere publieke plaatsen etc. blijven gewoon open en zetten hun normale werking verder.
  • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep.
  • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Vermijd om te handen geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
  • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
  • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
  • Probeer erop te letten je gezicht (neus en mond) zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Wat kan u zelf doen?

Bent u of iemand in uw omgeving ziek? Bel dan naar de huisarts, vermeld uw reisgeschiedenis en uw symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.

Volg recente informatie op via FOD Volksgezondheid:

Achtergrondinformatie:

Het coronavirus (Covid-19) dook voor het eerst op in China, maar heeft ondertussen ook een impact op Europa en België. In ons land werden reeds voorzorgen genomen, o.a. door meer toezicht en duidelijke richtlijnen voor huisartsen en ziekenhuizen. In die voorbereidende fase werden twee referentieziekenhuizen en een referentielaboratoruim klaargemaakt. Die waakzaamheid heeft niet kunnen verhinderen dat ook in België personen geïnfecteerd werden.

Workshop voor mama's

In de Hondsstraat (22) kunnen mama's workshops volgen. Dit initiatief komt van 3 Tongerse vroedvrouwen: Sanne Schoubben, Loesje Loyens en Ann Cops. Ze organiseren ook mamacafés, infomomenten en babymassage.

Deze voormiddag was er een logopediste op bezoek. Zij kwam uitleggen hoe je kan communiceren met baby's.
"We begeleiden mama's van vroeg in de zwangerschap tot 1 jaar na de geboorte. We willen mama's een realistisch beeld geven, want het verloopt niet altijd overal even perfect", vertelde Loesje Loyens.
Wie geïnteresseerd is, vindt alle info op hun Facebookpagina en op www.vroedvrouwenpraktijkbewonder.be

Conner Rousseau moet forfait geven voor marktbezoek

Conner Rousseau, nationaal voorzitter van sp.a, zou vandaag zijn ronde maken op de donderdagmarkt.
Gisterenavond heeft hij deze afspraak afgebeld omdat hij vandaag bij onderhandelaar Patrick Dewael verwacht wordt.
Het marktbezoek wordt verschoven naar 19 maart

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google