Tongeren vandaag

Nieuws

Heropstart misvieringen

Heropstart eucharistievieringen:
Vanaf zaterdag 13 juni starten de eucharistievieringen opnieuw in de hoofdkerken van de pastorale eenheden en de bedevaartskerk Sint-Jozef (H.-Rita).

Vanaf maandag 29 juni zullen alle eucharistievieringen terug doorgaan als voorheen.Bijdrage: Jos Collaer

GFT-sticker 2020 verplicht vanaf maandag 8 juni

Vanaf 8 juni moet GFT-sticker op uw GFT-bak kleven

Vanaf maandag 8 juni moet de GFT-sticker 2020 op het deksel van uw GFT-bak kleven. Anders wordt deze niet meer geledigd.

In de GFT-container werpt u uw groente-, fruit- en tuinafval. De GFT-container wordt tweewekelijks geledigd. Enkel containers met een geldige GFT-sticker worden geledigd. Er bestaan twee types containers:

 • 120 liter
 • 40 liter (wordt voornamelijk gebruikt in appartementsgebouwen)

Procedure

De GFT-sticker is te koop bij de deelnemende handelaars:
 • Spar Vreren, Molenplein 18
 • Bruno Service Station, Luikersteenweg 216
 • Supra Delvigne, Wijkstraat 11
 • AD Delhaize, Luikersteenweg 151 (T-Forum)
 • AD Delhaize Ambiorix, Driekruisenstraat 33
 • Proxy Delhaize, Sint-Truiderstraat 7
 • vzw Reset, Gasthuisbosdreef 31

Opgelet!
Enkel op vertoon van uw identiteitskaart.

Bedrag

 • € 40,00 GFT-container van 120 liter
 • € 15,00 GFT-container van 40 liter

Corona in Tongeren 05/06

De afgelopen 24 uur is er 1 nieuwe besmetting geregistreerd. Het aantal komt zo op 216. Dat komt neer op 6,97 besmettingen per 1.000 inwoners
In az Vesalius verblijft geen enkele patient met corona op de intensieve afdeling


Er was geen enkel overlijden door corona in Limburg!


Aangepaste dienstverlening op afspraak

Om de verspreiding van het coronavirus maximaal tegen te gaan past de stad Tongeren haar dienstverlening aan.


Moet u bij de stads- of OCMW-diensten zijn voor iets dat u niet via het thuisloket kunt aanvragen? Dan maakt u tijdens de openingsuren een afspraak, waarna wij u graag op een veilige manier ontvangen!


Administratief Centrum Praetorium: tel. 012 800 000 of info@stadtongeren.be
Meldpunt: tel.012 800 008 of meldpunt@stadtongeren.be
Sociaal Huis De Semper: tel. 012 459 250 of info@desemper.be
Dienstencentrum De Piepel: tel. 012 242 430 of info@depiepel.be
Huis van het Kind: tel. 012 490 400 of info@huisvanhetkindtongeren.be
Jeugd: tel. 012 800 081 of jeugd@stadtongeren.be
Sport: tel. 012 800 235 of sportdienst@stadtongeren.be
Toerisme: tel. 012 800 070 of info@toerismetongeren.be

Soroptimisten zorgen voor optreden in wzc

Soroptimisten club Tongeren Epinona vzw heeft ook dit jaar weer voor een muzikaal optreden gezorgd in alle Tongerse wzc.

Het muzikaal gedeelte wordt verzorgd door Jonas van Esch (Wederzijds Genoegen).
Het optreden was in de binnentuin gepland, maar de zon laat het afweten.


De bewoners krijgen ook allemaal een bloemetje (begonia)

Deze namiddag zijn De Kleine Kasteeltjes, Aurora en Seniorenhof aan de beurt.
Morgen zouden de dames langsgaan bij De Motten en Sint-Franciscus, maar omwille van het regenweer wordt dat bezoek uitgesteld tot een latere datum


Corona in Tongeren 04/06

De afgelopen 24 uur is er geen nieuwe besmetting geregistreerd. Het aantal blijft zo op 215. Dat komt neer op 6,94 besmettingen per 1.000 inwoners of 1 op de 144 inwoners

In az Vesalius verblijven er nog 13 patiënten met corona

Fase 3 afbouwplan

Start van fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni


Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

Woensdag heeft de Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten de overgang naar fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni goedgekeurd. Zoals uit het dagelijkse verslag van de gezondheidsautoriteiten blijkt, zijn de indicatoren van onze gezondheidssituatie bemoedigend. De experts hebben daarom groen licht gegeven voor de start van deze nieuwe fase.

Dit betekent een radicale verandering in de aanpak ten opzichte van de regels die tot nu van kracht waren. Van nu af aan is vrijheid immers de regel en wat niet mag de uitzondering.
De activiteiten die verboden blijven, zullen dat zijn omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen, ofwel omdat er nog geen protocollen - d.w.z. specifieke regels voor een sector – konden worden bepaald.

Deze nieuwe aanpak moet op twee niveaus worden begrepen. Ten eerste, het individuele gedrag (hoe moet ik me gedragen in het licht van mijn herwonnen vrijheid? ) en ten tweede, het reglementair kader dat van toepassing is op een georganiseerde activiteit (welke protocollen moeten professionals toepassen om een activiteit te organiseren?)

Wat het individuele gedrag betreft, zijn er zes gouden regels:

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 • Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen;
 • Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant);

Over het reglementair kader:

 • Alle georganiseerde activiteiten worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland, met protocollen die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES, in overleg met de sector en, in het geval van noord-zuidaangelegenheden, met een interfederale aanpak;
 • De protocollen zullen tegen 1 juli worden geëvalueerd. Als er voor een subsector geen protocol bestaat, wordt een document online geplaatst met de algemene regels die op zijn minst van toepassing zouden moeten zijn;
 • Het wordt aangeraden om te telewerken als dat mogelijk is.

Horeca, sport en cultuur zijn de hoofdsectoren waarvoor belangrijke beslissingen zijn genomen.

Horecasector

De sector mag gedeeltelijk heropenen. Speelhallen (bv. casino's), banket- en receptiezalen zullen echter pas op 1 juli opnieuw open mogen. Wat betreft de banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 personen, onder dezelfde voorwaarden als de catering. Nachtclubs mogen nog niet opengaan voor eind augustus, omdat er geen veiligheidsafstand kan worden voorzien.
Naast deze uitzonderingen zullen alle andere horecagelegenheden zoals cafés, bars en restaurants opnieuw opengaan, volgens een zeer nauwkeurig protocol.
De hoofdlijnen van dit protocol zijn onder andere:

 • Een afstand van 1m50 tussen de tafels;
 • Maximaal 10 personen per tafel;
 • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • De obers moeten een masker dragen;
 • Alle horecagelegenheden mogen tot één uur 's morgens openblijven, net zoals de nachtwinkels.

Culturele sector

Vanaf 8 juni mogen culturele activiteiten zonder publiek worden hervat. Voorstellingen met publiek - inclusief bioscopen - kunnen vanaf 1 juli worden hervat, maar altijd volgens precieze regels met betrekking tot het beheer van het publiek, zoals het respecteren van de veiligheidsafstand in het publiek en maximaal 200 aanwezigen.
De organisatie van de activiteiten moet zodanig worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de zaal, worden vermeden.
Wanneer mensen deelnemen aan culturele - maar ook vrijetijdsactiviteiten - is het dragen van een masker te allen tijde aan te bevelen.
Sportieve en nu ook culturele activiteiten die worden georganiseerd en begeleid door een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en 50 personen in juli, met inachtneming van de veiligheidsafstanden.
In deze twee sectoren - maar niet alleen daar - zullen de zeer geleidelijke heropening en de daarmee samenhangende voorwaarden de rendabiliteit bemoeilijken. Op federaal en regionaal niveau werken we, naast de uitbreiding of aanpassing van de generieke maatregelen ter ondersteuning van de economie, momenteel aan een reeks gerichte maatregelen om bepaalde sectoren te helpen.

Sportsector

Vanaf 8 juni kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training. Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.
Maar:

 • Contactsporten (bv. judo, boksen, voetbal enz.) moeten altijd beperkt blijven tot "contactloze" trainingen;
 • Wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn;
 • Zwembaden, sauna's en wellnesscentra moeten in dit stadium gesloten blijven.

Nog wat de sport betreft, is alles vanaf 1 juli weer toegestaan, op voorwaarde dat de protocollen worden nageleefd.
Zowel in de culturele sector als de sportsector zal vanaf 1 juli een zittend publiek van maximaal 200 personen - ongeacht de grootte van de zaal - zijn toegestaan, met inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.

Erediensten

Religieuze erediensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten mogen vanaf 8 juni worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

 • De veiligheidsafstand moet worden nageleefd met een maximum van 100 personen;
 • Vanaf juli wordt dit aantal uitgebreid tot 200, naar analogie met de culturele en sportsector;
 • Rituelen met fysiek contact blijven verboden.

Reizen

Vanaf 8 juni is het mogelijk om in België uitstappen van één of meerdere dagen te doen.
Vanaf 15 juni zal België zijn grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Om de situatie in het land van bestemming te kennen, is het daarom raadzaam de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen. De voorwaarden voor reizen buiten Europa moeten nog worden vastgesteld in het licht van de evolutie van de gesprekken op Europees niveau.

Vrije tijd en ontspanning

Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni, met uitzondering van conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen, die pas vanaf 1 juli mogen worden heropend.

Bijeenkomsten

Culturele en vrijetijdsactiviteiten moeten zodanig worden georganiseerd dat bijeenkomsten worden vermeden. Het dragen van een masker is te allen tijde aan te bevelen.
Bijeenkomsten (bv. kermissen, dorpsfeesten etc.) blijven tot 1 augustus verboden en mogen dan geleidelijk aan weer worden hervat. Grote massa-evenementen zullen daarentegen tot en met 31 augustus verboden blijven, zoals eerder aangekondigd.
Aan het begin van de zomer zal een online evaluatie-instrument beschikbaar worden gesteld voor organisatoren die willen weten of ze een evenement kunnen organiseren en onder welke voorwaarden.

Fases 4 en 5 van onze afbouwstrategie vinden plaats in juli en augustus, als de epidemiologische situatie het toelaat.

Subsidies voor verenigingen

De Vlaamse regering maakt 485.112 euro vrij om de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen in Tongeren te steunen in deze moeilijke coronatijden!

Proefproject asfaltverjongers

Asfaltwerken op Elderenstraat - Rode Kruislaan van 8 t.e.m. 10 juni

Begin juni zal het Agentschap Wegen en Verkeer verschillende stukken asfalt aanpakken op de Elderenstraat - Rode Kruislaan (N758 in Tongeren en Bilzen), tussen de Gerestraat en de Jaak Vandersandenstraat. Het gaat hierbij om een proefproject waarbij enkele levensduurverlengende producten worden getest. Deze zouden op termijn de gekende vorm van bestrijking met bitumen en steentjes kunnen vervangen.

Tijdens dit proefproject zal AWV enkele producten testen die niet alleen een beschermlaag aanleggen en zo de waterdoorlatendheid verhogen, maar vooral ook een chemische interactie aangaan met het bestaande wegdek. Daardoor zal het asfalt als het ware verjongen. Hierdoor wordt de levensduur van het wegdek bijkomend verlengd en kan een volledige renovatie langer uitgesteld kan worden.

Een bijkomend voordeel van deze 4 producten ten opzichte van de huidige, gekende, bestrijkingsmethode is dat er voornamelijk met zandkorrels wordt gewerkt en er geen steentjes aan te pas komen die vlak na de aanleg of na enkele jaren los kunnen liggen en opspringen wanneer er over gereden wordt.


Maandag 8 juni zal de aannemer het wegdek reinigen en een aantal voegen opvullen. Op dinsdag 9 en woensdag 10 juni zal hij de bestrijkingen aanbrengen. Hij zal telkens werken tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Het agentschap zal de gewestweg dan volledig afsluiten voor gemotoriseerd verkeer tussen de kruispunten met de Gerestraat en de Jaak Vandersandenstraat en de nodige omleidingen voorzien. Voor het doorgaand verkeer tussen Tongeren en Bilzen zullen deze respectievelijk worden aangeduid met de letters “T” en “B”.

Fietsers en voetgangers zullen geen hinder ondervinden van de werken.

In de loop van de 2 weken na de bestrijkingen zal het agentschap nog een aantal veegbeurten laten uitvoeren om de overtollige zandkorrels en steentjes te verwijderen. Tot dan geldt een snelheidsbeperking om het risico op opspringende steentjes zo sterk mogelijk te beperken.


Corona in Tongeren 03/06

De afgelopen 24 uur is er 1 nieuwe besmetting geregistreerd. Het aantal komt hierdoor op 215. Dat komt neer op 6,94 besmettingen per 1.000 inwoners of 1 op de 144 inwoners


In az Vesalius zijn opnbieuw 2 patiënten overleden door corona

KFC Heur-Tongeren zoekt vrienden

Zeg ja en scoor een hattrick!

Je bent een fan van KFC HEUR-TONGEREN. Met hart en ziel.

Je mist liefst geen enkele match in het seizoen.

En je wil dolgraag onze club ondersteunen.

Word nú dan ‘Vriend van KFC Heur-Tongeren’.

Speciale actie!

1. Je ontvangt een seizoensabonnement voor alle thuiswedstrijden van de 1ste ploeg.

2. Je krijgt naamsvermelding in de kantine op het bord ‘Vrienden van KFC Heur-Tongeren’.

3. We nodigen je uit voor een evenement: exclusief voor ‘Vrienden’.

De prijs hiervoor? 200 euro per seizoen.

Interesse om vriend te worden?

Aarzel niet en stort vandaag nog 200 euro op rekeningnummer BE22 7350 3151 1547 met vermelding van je naam en 'Vriend van KFC Heur-Tongeren'.

Hartelijk dank!

Steven Van Geeteruyen ( voorzitter KFC HEUR-TONGEREN), tel. 0495 23 34 89 • voorzitter@kfcheurtongeren.be

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google