Hockey-event op Paspoel

Deze namiddag organiseert Fifty-One amAtae Tongeren een groots Hockey-Event op het speelveld van ‘Paspoel Anders’. Zowat 150 kinderen uit groot-Tongeren hebben zich ingeschreven. De deelname aan deze ‘Audi Free Style Hockey Tour’ is volledig gratis. 

De organisatie is in handen van SPORT2BE, een initiatief van Marlène de Wouters waarmee ze alle kinderen de kans wil geven om te sporten en zo de sociale- en professionele integratie te bevorderen. 
6 internationale hockey-spelers van de Red Lions en Red Panthers zijn aanwezig: onder hen: Tanguy Nève en Jill Boon. 

Doelstelling van dit sportieve gebeuren is: een kleurrijke mix van kinderen samen te brengen, waarin diversiteit en samenhorigheid hand in hand gaan. 

De kleine broertjes en zusjes kunnen namiddag terecht in de kinderopvang van KOALA.

Alle deelnemende kinderen krijgen 5 jetons waarmee ze gratis hun sport-shirt kunnen afhalen, een flesje water, een stukje fruit, een zakje chips en een tegoedbon voor een hamburger. 

Opening Stonehenge

Gisterenavond is de tijdelijke tentoonstelling 'Stonehenge - voorbij het mysterie' officieel geopend. Hiervan waren meer dan 600 mensen getuige in het GRM. 
Het was een ludieke show met 'live' beelden via een 'rechtstreekse lijn' van op de site in Engeland. 
Lieven Lemmens zorgde voor de presentatie
- GRM-directeur Bart Distelmans mocht als eerste speechen: "Iedereen kent Stonehenge, maar hoe gaan we dat hier tentoonstellen? Niet door de 7 m hoge en 35 ton zware stenen naar hier te halen of door het na te bouwen. Wel door het verhaal te vertellen van de mensen achter de stenen. Wat geloofden en dachten ze? Dit technologisch wonder werd 5000 jaar geleden gecreëerd op een winderige vlakte. De stenen werden gekapt in een groeve uit Wales en 240 km versleept. We brengen het verhaal puur, sober, zonder franjes en met voorwerpen die de mensen echt in hun handen gehad hebben. We vertellen hoe we weten wat we weten en wat we nog niet weten".
- Burgemeester Patrick Dewael kon er niet bij zijn (live kopstukkendebat TVL). Hij mocht 'live' getuigen vanuit Stonehenge waar hij een congres bijwoonde rond 'citymarketing'. De burgemeester wil van Tongeren terug de 'Civitas Tungrorum' maken. Hiervoor wil hij Nederlands Limburg en Wallonië heroveren. 
- Gedeputeerde Igor Philtjens: "De impact van het GRM blijft onveranderd bij elke expo. We kunnen de toekomst niet zien zonder ons verleden te kennen. We moeten ons erfgoed koesteren en de stenen tot leven brengen. Tongeren verdient een plek op de lijst van 'Wereldtoppers'. Toerisme zorgt voor welvaart en welzijn van onze inwoners". 
- Professor Mike Parker Pearson is de curator van deze expo. In 2010 werd hij uitgeroepen tot 'Archeoloog van het jaar': "Al toen ik 4 jaar was, wist ik wat ik wilde worden. Op 1-jarige leeftijd bezochten we Stonehenge en ging ik er op de stenen zitten. Hoe ik in Tongeren terechtgekomen ben? Een jaar geleden werd ik opgebeld door Peter uit Australië. "We hebben een curator nodig". Ik zag dat eerst niet zitten, maar ik kreeg assistentie van Beatrijs de Groot (University College of London). Wat het beste is aan deze expo? Het is een instrument voor iedereen, ook voor kinderen. Je ziet hier leuke cartoons. Die van mij lijkt op 'Spitting Image' volgens mijn vrouw"

Halloweentocht Valencia Piringen

Voetbalclub Valencia Piringen pakt net als vorig jaar weer uit met een halloweentocht. Op zaterdag 3 november: vertrekken kan vanaf 18u aan de Dodemansstraat. Het parcours is 2,5 km lang met aankomst in de kantine van Valencia. 
Dit jaar zijn er special acts voorzien, o.a. een vuurspuwer. De jeugdspelers trekken van deur tot deur in Piringen, Overrepen en Widooie om steunkaarten te verkopen aan 4 euro in vvk. De avond zelf betaal je 5 euro (consumptie inbegrepen). De opbrengst gaat naar de voetbalvereniging. 

Dag van de onthaalouder en kinderverzorgsters

Om alle onthaalouders en kinderverzorgsters te bedanken voor hun inzet schenkt de stad Tongeren hen vandaag, op deze ‘Dag van de onthaalouder en kinderverzorgsters’, een heerlijke fruitmand vol vitaminen.
Dag in dag uit staan zij klaar om voor onze kinderen te zorgen. Zij vormen tevens een belangrijke basis in hun opvoeding.
Burgemeester Patrick Dewael: “Alvorens kinderen hun eerste stappen in het kleuteronderwijs zetten brengen ze vaak heel wat tijd door in één van de vele opvanginitiatieven van onze stad. De ouders hebben in Tongeren de keuze tussen groepsopvang of opvang in een familiale sfeer. Elk opvanginitiatief in onze stad voldoet ruimschoots aan de eisen die Kind & Gezin oplegt.”
An Christiaens, schepen van Kinderopvang: “Een 30-tal onthaalouders en meer dan 50 kinderverzorgsters zijn actief in de verschillende opvanginitiatieven in Tongeren. Elke dag staan ze klaar om onze kinderen op te vangen en te verzorgen. Als ouder weten wij dat het opvoeden van een kind niet altijd even gemakkelijk is. Het opvoeden van andermans kinderen is al helemaal geen vanzelfsprekendheid. Als gemeentebestuur vinden we het belangrijk om onze dankbaarheid voor deze inzet te uiten. Voor het derde jaar op rij overhandigen we met veel plezier een heerlijke en gezonde fruitmand aan elk opvanginitiatief.”

De bevoegde politici brachten deze ochtend een bezoek aan onthaalmama Elisabeth Schoefs (Viséweg)  

Stonehenge

Vanavond opent de nieuwe tijdelijke expo in het GRM: 'Stonehenge - voorbij het mysterie. De expo loopt t.e.m. 21 april 2019 en er wordt gerekend op 75.000 bezoekers. 
In Engeland lokt de wereldberoemde steencirkel jaarlijks 1,5 tot 2 miljoen bezoekers. “Er heerst een mysterie rond dit Unesco Werelderfgoed. Iedereen kent het, maar niemand weet er iets gefundeerd over te vertellen”, weet GRM-directeur Bart Distelmans. “ De bouw is in 3.000 v. Chr. gestart. In 2.500 v. Chr. Is het mooiste en grootste gedeelte bijgebouwd.
Het GRM heeft gekozen voor een chronologische presentatie. We hebben niet de stenen naar hier gehaald of nagebouwd.  We focussen ons op de mensen die het hebben opgetrokken. Wat heeft hen bezield om het te creëren, want toen bestond het wiel nog niet. De stenen werden 240 km daar vandaan ontgonnen. Je kan hier ook een maquette over de verschillende bouwfases ontdekken en panoramische tekeningen. Ook een kortfilm over een vrouw die een innerlijke strijd voert met de bouw. Tot slot worden er 200 authentieke objecten getoond uit het dagelijkse leven uit de buurt. Een van de topstukken is een gouden sieraad dat in Tremelo werd opgegraven. We vertellen hoe we weten wat we weten”. Het is een combinatie van een wetenschappelijke beleving met een inleving”. 

Volgens burgemeester Dewael zullen bezoekers meer te weten komen Stonehenge, dan op de site zelf in Engeland. Hij rekent op minstens 75.000 bezoekers. De komende jaren zal de expo de wereld rondreizen. Er is al interesse uit Amerika, Canada en Australië. De expo kost zowat 1 miljoen euro. Hiervan gaat 600.000 euro naar MuseumPartner.

Archeoloog en professor Mike Parker Pearson is de curator van deze expo. Zijn omvattende theorie over 15 jaar onderzoek, vormt de roede draad:  “Aanvankelijk was ik niet geïnteresseerd in Stonehenge, wel in doden en begravingen. Dit is een politiek monument i.p.v. een religieus. Dankzij een DNA-onderzoek hebben we ontdekt dat er daar indertijd twee verschillende volkeren leefden. Stonehenge verenigt dus een verscheurd eiland.”

In het GRM kan de bezoeker kennismaken met de grootste expo ooit over Stonehenge. Zowel voor volwassenen als voor kinderen is er een audioguide beschikbaar. Kinderen kunnen in het atelier hun eigen steencirkel bouwen. De toegang bedraagt 10 euro. De tentoonstelling is volledig tweetalig (Nederlands en Frans). 

Er wordt gerekend op 75.000 bezoekers

Second-serve – uniek project voor kwetsbare jongeren

Second serve is een uniek project voor kwetsbare jongeren in Tongeren. Initiatiefnemer is sportfunctionaris Alain Simon. Het eerste project in België dat via een webshop tweedehands sportkleding en –schoenen aanbiedt aan deze doelgroep in eigen stad, in samenwerking met de plaatselijke sportclubs en de sociale partners

Patrick Dewael, burgemeester: “Second Serve is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen verschillende Tongerse organisaties en sportclubs. Samenwerken is cruciaal voor het welslagen van dit project. Het is een uniek project, in die zin dat de drempel tot sportparticipatie verder verlaagd wordt. Voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen is het niet evident om hun kinderen aan te sluiten bij een sportclub. In Tongeren hanteren we al geruime tijd sociale tarieven voor gemeentelijke sportactiviteiten en een terugbetaling van lidgelden voor sportclubs (80%, met een maximum van € 150 euro per kind). Toch stellen we vast dat er nog te weinig sportdeelname is van deze jongeren. Naast de lidgelden zijn ook de kosten voor sportkleding en –schoenen een grote drempel. Met Second Serve willen we ook deze drempel wegnemen, want elk kind in onze stad moet de kans krijgen om te sporten.”

Gerard Stassen, schepen van Sport: “Bij het zoeken naar een geschikte oplossing, kwamen we op het idee om nog bruikbare sportkleding en –schoenen die vaak bij gezinnen in de kast liggen, te recupereren en gratis aan te bieden aan maatschappelijk kwetsbare jongeren. Het project werd meteen warm onthaald door het Sociaal huis De Semper, het Huis van het Kind en de doelgroepenorganisaties. De eerste leveringen volgden snel. Daarom zijn we gestart met een webwinkel. De verwerking gebeurt bij de jeugddienst. Een lokaal werd omgebouwd tot opslagruimte en de aanwezige voorzieningen:  een wasmachine, droogkast en grote polyvalente ruimte maakten van de jeugddienst de ideale locatie als verwerkingsbasis.  De bestellingen via de website van Second-serve ontvangen we via e-mail. Wekelijks worden de bestellingen gesorteerd en klaargemaakt voor afhaling. Elke bestelling kan op donderdagnamiddag in de week volgend op de bestelling afgehaald worden in de vrijetijdswinkel van het Huis van het Kind. “

Johnny Vrancken, OCMW-voorzitter: "Uiteraard hebben we voor dit project heel wat helpende handen nodig. Uit de vrijwilligerswerking van het Huis van het Kind boden 10 vrijwilligers zich aan voor dit project. Zij zorgen er o.a. voor dat de kleding gewassen, gesorteerd, gestreken en gelabeld wordt. Computerwinkel Auva Tongeren en karateclub Seiwakai sponsorden ieder een laptop. Van de Soroptimisten kregen we een cheque van 1.000 euro. Via de lokale winkels zamelden we kapstokken, een verrolbaar garderoberek en tal van andere materialen in. Na lang brainstormen waren we dan eindelijk klaar voor het project. “

“Voor het inzamelen van de materialen zetten we vooral in op sociale media en doen we beroep op de sportclubs. De materialen kunnen gebracht worden naar de sportdienst, het Huis van het Kind, de jeugddienst en de Tongerse sporthallen. Clubs die niet in onze sporthallen actief zijn kunnen de materialen zelf inzamelen, de stad Tongeren zorgt voor de ophaling. Sportclubs die voldoen aan een aantal criteria (vb. actief meewerken aan het inzamelen van materialen, het project mee bekendmaken via website en sociale media,…) kunnen partner worden van Second-serve. Dit partnership wordt gehonoreerd met extra subsidiepunten,” aldus Gerard Stassen, schepen van sport.

“Heel wat medewerkers en vrijwilligers van sociale organisaties komen aan huis bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Zij polsen naar de sportinteresse van de jongeren en informeren het gezin over de sportmogelijkheden in Tongeren, de sociale tarieven, de mogelijkheid tot gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld, het sociaal contactpunt van de sportclub en de Second-serve webwinkel. De gezinsondersteuners helpen de ouders met bestellingen via de website. Elk gezin krijgt bij sportinteresse een gratis betaalkaart van 5 artikelen per kind. Jongeren die effectief aansluiten bij een sportclub, kunnen (zolang de voorraad strekt) een tweede en derde gratis betaalkaart krijgen,” zegt Johnny Vrancken, OCMW-voorzitter.

De samenwerking met de sociale partners  is cruciaal voor het welslagen van dit project, alsook de samenwerking met de sportclub. In het kader van de Second-serve wil de stad Tongeren samen met de sportclubs in de toekomst nog meerdere drempels tot sportparticipatie proberen weg te nemen.

Elk gezin dat voldoet aan volgende  criteria komt in aanmerking voor Second-serve: wonend in Tongeren met een leefloon, het voorkeurtarief genieten in de ziekteverzekering in budgetbegeleiding/schuldbemiddeling, of tewerkgesteld zijn in een sociale of beschutte werkplaats.

Second-serve werd opgestart door de sportdienst van de stad Tongeren in samenwerking met het Sociaal huis De Semper, het Huis van het Kind en alle doelgroepenorganisaties.

Kleuters Evermaruske houden verkiezingen

In de vrije kleuterschool Evermaruske in Rutten worden ook verkiezingen georganiseerd. De kleuters mogen stemmen voor 1 van de 2 klaspoppen 'Juul' en Miel'.
Er is een stemhokje voorzien in de klas. Er hangen affiches aan de school en in het dorp.  

Zomerzoektocht Davidsfonds

Tongeren en Bilzen ontvangen volgend jaar de Davidsfonds Zomerzoektocht 2019.
De Stad Tongeren en de stad Bilzen investeren samen, en met de steun van Toerisme Limburg, in de komst van de Zomerzoektocht van Davidsfonds. Volgende zomer komt de leukste zoektocht van Vlaanderen van begin juni tot half september naar Zuid-Oost Haspengouw.  

Het concept van de Davidsfondszoektocht is na 30 jaar nog steeds hetzelfde en dat is juist de sterkte van deze Rolls Roys onder de zoektochten: een tocht vol verrassingen die je de boeiende steden Tongeren en Bilzen doet verkennen. De zomerzoektocht omvat een auto- en fietsparcours en naast de gewone zoektocht zal er ook een apart parcours voor gezinnen ontwikkeld worden. Elke deelnemer maakt kans op een mooie prijs uit de goedgevulde prijzenpot. Het parcours van de zomerzoektocht wordt de komende maanden gedetailleerd uitgewerkt.

“Met deze zoektocht rekenen we op 15.000 à 20.000 bezoekers die onze steden in al hun facetten komen ontdekken. Naast het genieten van cultuur, natuur en zomerse events zullen de deelnemers ook kunnen proeven van het ruime aanbod van de lokale horeca en middenstand. Ook voor de logiesbedrijven rekenen we op een extra impuls. De cijfers van voorgaande edities van de Zomerzoektocht liegen er niet om. Deze zoektocht geeft ongetwijfeld een enorme boost aan onze lokale economie” klinkt het bij schepenen van Toerisme Marc Hoogmartens en Guy Swennen.

Burgemeesters Frieda Bepoels en Patrick Dewael: “Onze toeristische diensten ondersteunen de ondernemers die aan de zoektocht meewerken met een gerichte marketing en promotie. Samen zullen we via dit concept extra toeristen naar onze regio brengen die via mond-tot-mondreclame zullen getuigen over hun ervaringen. Elke deelnemer ontvangt tevens een gloednieuwe reisgids van Tongeren en Bilzen die zal inspireren om nog eens terug te keren naar onze mooie streek.” 

Nieuwe voorzitter Middenstandsraad

Recent werd Liesbeth Vanhay verkozen tot nieuwe voorzitter van de Middenstandsraad. Ze volgt Jef Vandamme op.
Liesbeth baat samen met haar echtgenoot bakkerij Fastré uit (Hasseltsesteenweg).
Samen met Liesbeth hebben ze een reeds nieuwe handelaars kunnen overtuigen om mee deel uit te maken van het middenstandsbestuur en met een nieuwe sterke equipe de middenstand te ondersteunen.

Liesbeth wenst vooreerst, en is volop hiermee bezig, een rondgang te doen bij alle handelaars om met iedereen die ze nog niet kent kennis te maken en anderzijds hun mening te vragen en ideeën te vergaren om bijkomende initiatieven op het vlak van middenstand in onze stad mogelijk te maken.

Evelyne wint 'Rode Loperbudget'

Evelyne De Raedt (64) uit Tongeren is de eerste weekwinnaar van het 'Rode Loperbudget', dankzij de Ambi.pas. Het levert haar 5000 punten of 500 euro op. De overhandiging vond plaats bij Herberg De Pelgrim (Begijnhof). Evelyne is er een vaste klant

Vastgoedontwikkelaar BORGHOF INVEST haalt via Look&Fin € 500.000 op voor de financiering van BS Picpussen

Borghof Invest, de Limburgse vastgoedontwikkelaar die zich toespitst op projecten met een grote maatschappelijke impact en een verantwoord financieel rendement, kondigt aan € 500.000 te hebben opgehaald via het crowdlendingplatform Look&Fin. De fondsen werden in slechts 23 seconden opgehaald en zullen gebruikt worden ter aanvulling van de financiering van de bouw van de lagere school Picpussen.
Borghof Invest legt focus op projecten met grote maatschappelijke impact.
Borghof Invest onderscheidt zich sinds 2016 van de traditionele ontwikkelaars door zijn unieke doelstelling: vastgoedprojecten ontplooien met een grote maatschappelijke impact in stadscentra. Het bedrijf streeft deze doelstelling niet alleen na door op een efficiënte en duurzame manier te bouwen, maar ook door een beroep te doen op lokale leveranciers ter bevordering van de werkgelegenheid en de stedelijke identiteit.

Borghof Invest werkt momenteel aan een project in Tongeren via één van zijn dochterondernemingen: Picpussen-School NV. Het project bestaat uit het slopen van bestaande schoolgebouwen van de lagere school Picpussen (Katholiek Basisonderwijs Tongeren VZW), om er nieuwe gebouwen op te trekken. Voor het project is een totale investering nodig van €5,6 miljoen die gefinancierd wordt met eigen vermogen, een aflosbaar investeringskrediet en een bullet loan.

Het bedrijf was via Look&Fin (https://www.lookandfin.com/nl_BE/) op zoek naar een extra financiering van €500.000 om de kosten te dekken van archeologische opgravingen, het slopen van de bestaande gebouwen en de voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe school.

Dit bedrag werd opgehaald bij 123 beleggers van de Look&Fin-community in de vorm van een bullet loan, waarbij de lening op het eind van de looptijd in zijn geheel moet terugbetaald worden. Deze lening gaat over 48 maanden tegen een bruto rentevoet van 6,5% per jaar. Deze bullet loan bevat ook een clausule van vroegtijdige terugbetaling zonder kosten.

Waarom de keuze voor crowdlending?

Alfredo De Gregorio, Bestuurder van Borghof Invest geeft uitleg: "We waren op zoek naar een aanvullende financiering die nauw aansluit bij onze filosofie van lokale betrokkenheid, burgerparticipatie en ethische financiering om de kosten van archeologische opgravingen, sloopwerken en voorbereidende werken te dekken. Aangezien we via crowdfunding ook de kleine plaatselijke investeerder kunnen betrekken past dit perfect in onze visie. Daarenboven was het hele proces via Look&Fin bijzonder snel en efficient waardoor de bouw van de nieuwe school op tijd van start zal kunnen gaan. Het project stond binnen de twee weken online op het platform en onze verbazing was groot toen we merkten dat de €500.000 in 23 seconden was opgehaald bij de community van beleggers. Een waar succes!"