Tongeren vandaag

Nieuws

Kleuters Kinderparadijs leren over het verkeer

Tijdens de krokusvakantie werken de kleuters van het Kinderparadijs rond het thema 'Verkeer'. Dagelijks worden er activiteiten voorzien in dit thema, aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
Vandaag zijn er 32 kleuters aanwezig.

Ze kregen vanochtend het bezoek van wnd burgemeester An Christiaens en schepen Jos Schouterden (Sociale zaken).

"Kinderopvang is een maatschappelijk gegeven geworden. Ouders brengen graag hun kinderen, maar het wordt steeds moeilijker om voldoende personeel te vinden. Begeleider is een knelpuntberoep", volgens Schouterden.
"Kinderopvang is een kerntaak van het lokaal bestuur. Hier is opvang voorzien voor 125 kinderen, maar we zitten regelmatig aan de grens, vooral op dinsdag en vrijdag", weet wnd burgemeester Christiaens.
"We hebben voor het thema 'Verkeer' gekozen omdat kinderen dagelijks onderweg zijn in het verkeer. De krokusvakantie wordt gevuld met spelletjes en knutselen. De kinderen bouwen een autobaan en we leren hen de verkeersregels", aldus Marleen Matthijs (verantwoordelijke Kinderparadijs).

“Sedert 2014 is de kinderopvang Kinderparadijs een stedelijke dienst van de stad Tongeren. Oorspronkelijk was het Kinderparadijs gehuisvest in de Gasthuisbosdreef. Juni 2017 namen ze hun intrek in de Mulkerstraat 1, een prachtige locatie, gelegen in het Pliniuspark. Sindsdien zijn zij niet enkel een buitenschoolse kinderopvang tijdens de schooldagen, maar organiseren zij ook de kleuterwerking van de stad tongeren tijdens de schoolvakanties. De lagere schoolkinderen nemen tijdens die periode deel aan de activiteiten van de speelpleinwerking van de Jeugddienst of aan de sportactiviteiten van de sportdienst. Het Kinderparadijs zorgt voor de opvang voor- en/of na deze activiteiten", An Christiaens, burgemeester wnd.

Het team van het Kinderparadijs staat elke dag van de vakantie klaar voor het begeleiden van de kleuters tijdens hun dagdagelijkse activiteiten, door sommigen misschien ook wel kleuterkampen genoemd. Voor elke vakantie gaan zij op zoek naar een actueel thema. Tijdens de krokusvakantie werken ze dit jaar rond het thema verkeer.

“Ouders zijn dagdagelijks onderweg met hun kinderen van en naar school en begrijpen dan ook als geen ander dat het verkeer niet altijd even makkelijk en veilig is voor hun kinderen, en al zeker niet voor kleuters. Wij willen dan ook graag ons steentje bijdragen bij de ontwikkeling van kinderen in het verkeer. Jonge kinderen ontwikkelen zich immers volop. Door hun leeftijd hebben ze een aantal eigenschappen, die doorwerken in de manier waarop ze waarnemen, reageren in het verkeer. Zo hebben jonge kinderen bijvoorbeeld een smal blikveld (kokerblik). Bij oversteekoefeningen gaat er bij hen extra aandacht naar het draaien van hun hoofd van helemaal links, naar uiterst rechts om de oversteekbeweging te maken. Dit wordt hen spelenderwijs aangeleerd samen met Zeppe en Zikki,” besluit Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken.

Naast het gezichtsvermogen komen ook het gehoor, concentratie, reactievermogen, geheugen, evenwicht en motoriek aan bod tijdens de verschillende activiteiten. Deze zijn aangepast aan de leeftijd van de kinderen en voorzien van voldoende variatie: knutselen, spel, drama, fietsen,…

Het Kinderparadijs heeft momenteel 428 kleuters met een actief dossier, dit betekent dat zij het voorbije schooljaar nog hebben deelgenomen aan ofwel de kleuterwerking, ofwel de buitenschoolse opvang. Dagelijks bieden zij plaats aan 84 kleuters en 42 lagere kinderen tussen 5.30 uur en 19.00 uur (op aanvraag tot 23.00 uur).

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame