Tongeren vandaag

Nieuws

Lokaal dienstencentrum De Piepel zet mee zijn schouders onder vaccinatiecentrum

Patrick Dewael, burgemeester: “Op dit ogenblik doet het dienstencentrum ‘De Piepel’ dienst als vaccinatiecentrum, en dat is een bewuste keuze. Vaccineren is de belangrijkste troef om de corona-pandemie achter ons te laten, en weer meer tijd en ruimte te krijgen voor contacten die ons persoonlijk welzijn en onze veerkracht aansterken. Inwoners van zorgzame buurten staan sterker, dat is een les die we uit de coranacrisis trekken. Buurtgerichte zorg is dan ook hét concept dat De Piepel de komende jaren zal ontwikkelen en uitdragen, en dit samen met tal van partners waaronder het verenigingsleven, individuele vrijwilligers en welzijnsorganisaties.”

“De Tongenaren namen het voorbij jaar buurtgerichte zorg ter harte. Via#Tongerenhelpt werden hulpvragende senioren en warme vrijwilligers aan elkaar gekoppeld. Ook het vaccinatiecentrum wordt een centrum van burgernabije zorg, waar gezondheid en welzijn hand in hand gaan. Heel wat Tongenaren willen als vrijwilliger hun steentje bijdragen, en op een vriendelijke en zorgzame manier hun stadsgenoten wegwijs maken in het centrum. Hilde Tomsin, de centrumleider van De Piepel, is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers, zodat zij de ondersteuning krijgen die ze verdienen. We hopen stiekem dat enkele van deze vrijwilligers zich in de toekomst ook nog voor andere burgernabije initiatieven willen inzetten. Het vaccinatiecentrum is dus zeker een plaats waar nieuwe contacten gelegd worden, en bruisende ideeën ontstaan,” aldus Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken.

Kelly Blomme van De Piepel helpt Tongenaren met mobiliteitsproblemen verder. Haar ervaring als coördinator van de Minder Mobielen Centrale komt hierbij goed van pas. Naast de rit van en naar het vaccinatiecentrum, informeert zij de hulpvragers over het lokaal en regionaal aanbod van vervoer op maat. En zo realiseren we opnieuw een sociale meerwaarde!

Door de vaccinatiecampagne zullen heel wat Tongenaren voor het eerst kennismaken met De Piepel. En dat is een meerwaarde, want voor heel wat senioren (en toekomstige senioren) is De Piepel nog steeds een onbekende. Tijdens de wachttijd na de vaccinatie, laten we via een scherm zien wat De Piepel normaliter in haar mars heeft. Een eerste kennismaking, die hopelijk smaakt naar meer!

Naast hun inzet in het vaccinatiecentrum, blijven de medewerkers van De Piepel tijdens de vaccinatieperiode het aanspreekpunt voor de Tongerse senioren en buurtgerichte zorg. Ze verwelkomen u graag in het onthaalpunt van De Piepel dat ingericht is in het sociaal huis De Semper (Dijk 124). Het onthaalpunt is elke werkdag geopend van 9u tot 12u en op afspraak voor onder meer aanvragen voor pensioenen, tegemoetkomingen voor personen met een beperking en eerstelijns psychologisch consult (tel. 012 24 24 30). Zodra de coronamaatregelen het toelaten, vliegt De Piepel uit en zorgen ze samen met de vrijwilligers voor ontmoeting, vorming en ontspanning in uw buurt!

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame