Tongeren vandaag

Nieuws

Minister op bezoek

Paul Van Tigchelt, minister van Justitie en burgemeester Patrick Dewael hielden vanochtend in het stadhuis een werkvergadering over de nieuwe wet bestuurlijke handhaving. Beide heren hadden letterlijk de mouwen opgestroopt voor het overleg. 
"Paul is mijn woordvoerder geweest toen ik minister van Binnenlandse Zaken was. Hij is ook een politie expert. Burgemeesters kunnen ook een belangrijke rol spelen in de bestuurlijke aanpak van de criminaliteit. De georganiseerde misdaad komt aan de oppervlakte via schimmige ondernemingen zoals kappers, pizzazaken, handcarwashes en nachtwinkels.   Die worden geopend als dekmantel of als witwasvehikel. Ze zijn schadelijk voor het economisch- en maatschappelijk weefsel van een stad. Daarom is er een geode samenwerking nodig tussen de verschillende administraties zoals, dienst Vreemdelingenzaken, de Sociale Inspectie,... In Tongeren hebben we al een Flexactie ondernomen i.sm. ARIEC

 bij een handcarwash. Een bestuurlijke - en gemeentelijke aanpak is een en-en -actie. .Die wisselwerking willen we optimaliseren"., vertelde de burgemeester. 

De minister wilde weten of de bloemstukken in de trouwzaal echte bloemen zijn.  "Antwerpen en Limburg zijn koploper in de bestuurlijke handhaving. We hebben vandaag overleg gepleegd met de burgemeester, het Parket, ARIEC, de korpschef, ... want de georganiseerde misdaad neemt meer en meer plaats in. Dit is een gevaar voor een democratische rechtstaat. Ze bedreigen de legale economie en ze beschikken over bodemloze putten geld. Vandaag zitten er 12.000 gedetineerden opgesloten, waarvan 4.800 voor drugsmisdrijven..
Er zijn 2 uitdagingen:
- een internationale samenwerking
- een betere lokale werking: meer samenwerking tussen gerecht en lokale besturen en meer acties  
Er zijn 2 pijnpunten of verbeterpunten:
- de samenwerking met de Vlaamse inspectiediensten
- de uitwisseling van informatie internationaal

De burgemeester vertelde dat er nog korter op de bal zal gespeeld worden: "Wat en wie vraagt een vergunning aan? We gaan de vergunningen aan bepaalde voorwaarden koppelen met een periodieke opvolging. De lijst is al vastgelegd. Het KB is op 15 mei goedgekeurd".
De minister voegde toe: "Het aantal politieagenten si voldoende, maar ze moeten goed en efficiënt ingezet worden. Artificiële intelligentie moeten we omarmen. Waarom geen digitaal politiekantoor voorzien? Blauw moet meer op straat! De minister is voorstander van het aantal  politiezones in te beperken: 15 in Vlaanderen, 15 in Wallonië en 1 voor heel Brussel. 

De burgemeester ziet dat zitten: "We werken vandaag al samen met de politiezone Sint-Trudien-Nieuwerkerken- Gingelom". 

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame