Tongeren vandaag

Nieuws

Nationale Feestdag '21

Deze voormiddag werd de Nationale Feestdag gevierd

Om 11u was er een plechtig Te Deum in de OLV-Basiliek. De deken verwelkomde de burgemeester, schepenen en raadsleden, de rechterlijke macht, de militaire overheid, vertegenwoordigers van politie en brandweer en de vaderlandslievende verenigingen. Er waren 8 vaandrigs aanwezig. "Jullie dragen zorg voor land en volk. Onze gedachten gaan vandaag naar alle slachtoffers van de overstromingen in ons land en naar de mensen die te lijden hebben onder de pandemie", wist de deken. 
De plechtigheid werd afgesloten met een orgelversie van 'De Vlaamse Leeuw' en de 'Brabançonne'. "De aanwezigen waren verbaasd, maar we mogen hulde brengen aan onze gemeenschap en aan ons land", verduidelijkte de deken. 

Hierna volgde een bloemenhulde aan het Monument der Gesneuvelden.


Na afloop van de bloemenhulde werden de genodigden verwacht in Popina (pop-up brasserie in het Gallo-Romeins Museum) voor een ontvangst/receptie

Burgemeester Patrick Dewael verzorgde er een gelegenheidstoespraak: "Het is goed om stil te staan, een week na de watersnood en natuurramp in Luik, Limburg en andere provincies. Die heeft geleid tot een solidariteitsgolf, ongelooflijke inzet van hulpdiensten en leger, maar ook van burgers onderling. Ook tijdens de coronapandemie hebben we gezien hoe mensen voor mekaar zorgen als het moeilijk gaat, dat we solidair zijn. 

De Nationale feestdag blijft een moment van reflectie bij onze vrijheden die soms onder druk liggen van extremen. We moeten ze blijven verdedigen want zij maken samenleven mogelijk in een div

ers land als het onze. 
België is niet meer de unitaristische staat uit 1830, maar is in 6 staatshervormingen geëvolueerd naar een federaal en en soms veel te ingewikkeld land. 
Vlaams nationalisten beweren dat ons land niet werkt en dat enkel een splitsing soelaas kan brengen. Ik ben het daar niet mee eens. Er kan maar één criterium van tel zijn als het over de inrichting van onze staat gaat: efficiëntie. Laten we daar naar streven om België beter te maken: een zo goed mogelijk werkende overheid, aan een zo laag mogelijke prijs voor de burger.  
Laten we onze verzorgingsstaat vandaag, meer dan ooit koesteren. Laten we even stilstaan hoe goed we het hebben, ook hier in Tongeren", besloot de burgemeester.


Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame