Tongeren vandaag

Nieuws

OCMW en lokale politie werken samen voor noodopvang

Het OCMW Tongeren en de politiezone Tongeren-Herstappe werken vanaf nu nauwer samen voor noodopvang. Hierdoor zal de werking vlotter en efficiënter kunnen verlopen, ook buiten de kantooruren. De noodopvang in Tongeren gebeurt door het OCMW Tongeren en de politiezone Tongeren-Herstappe onder coördinatie van het Centrum voor Algemeen Welzijn Limburg (CAW).

An Christiaens, burgemeester wnd. “We worden regelmatig geconfronteerd met situaties waarbij personen tijdelijk opvang nodig hebben. Er was al een samenwerking tussen politie en OCMW. Buiten de kantooruren was het OCMW niet altijd onmiddellijk bereikbaar. Als er zich ’s avonds, ’s nachts, tijdens het weekend of op feestdagen een noodsituatie voordeed, verliep de afhandeling niet altijd even vlot en gestructureerd.Daar komt nu verandering in. Om sneller en efficiënter te werken in situaties van nood hebben we een protocol afgesloten met de politiezone Tongeren-Herstappe. Buiten de kantooruren zullen zij de vaststellingen uitvoeren waardoor alles makkelijker en sneller kan verlopen.”

Het CAW Limburg biedt reeds 20 jaar, naast haar reguliere aanbod, noodopvang aan. Noodopvang biedt een oplossing voor dak- en/of thuislozen in crisis, die binnen het brede reguliere welzijns- en zorgaanbod aan residentiële opvang niet onmiddellijk een oplossing vinden.

“Wanneer men noodheeft aan opvang, kan men bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) terecht. Er zijn verschillende vormen van opvang, afhankelijk van de aard van het probleem. Het CAW garandeert aan de cliënt(en) gedurende één nacht of één weekend bed-bad-brood. De eerstvolgende werkdag na de opname, wordt in overleg met de cliënt en het CAW, door het OCMW een vervolg oplossing bekeken. Men kan ten alle tijden zich aanmelden bij het CAW voor noodopvang,” besluit schepen van sociale zaken, Jos Schouterden.”

Waar moet men zich aanmelden voor noodopvang?

  • Tijdens de kantooruren bij het Sociaal huis De Semper, Dijk 124 tel. 012 459 250.
  • Buiten de kantooruren, tijdens weekend of feestdagen bij de burelen van de politiezone Tongeren-Herstappe, Ambiorixkazerne, Blaarstraat 99 tel. 012 259 000.

De kostprijs van de noodopvang wordt enerzijds gedragen door het CAW, anderzijds door een solidariteitsbijdrage van de participerende OCMW’s op basis van een bijdrage van 7.664 euro per jaar.

Actie 100 van de beleids- en beheerscyclus (BBC) van OCMW en stad Tongeren stelt voorop dat het OCMW Tongeren participeert aan deze Limburgse samenwerking rond het organiseren van noodopvang.

Het samenwerkingsprotocol geldt voor een jaar, dan wordt het project geëvalueerd.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame