Tongeren vandaag

Nieuws

Ook Corona in Riemst

Vaststelling coronavirus inwoner Riemst

Een inwoner van Riemst is besmet geraakt met het coronavirus COVID-19. Labo-onderzoek heeft dit bevestigd.

De geïnfecteerde patiënt werd in quarantaine geplaatst en wordt momenteel thuis verzorgd. Alle personen met wie hij/zij nauw contact heeft gehad worden op een lijst gezet, gecontacteerd en onder toezicht geplaatst. Dit situatie wordt door de betrokken partijen nauw opgevolgd.

Wij begrijpen dat dit nieuws voor onrust kan zorgen.

Het FOD Volksgezondheid is op de hoogte van de patiënt in Riemst en stelt alles in het werk om de verspreiding van het virus zo snel mogelijk te stoppen, om zo veel mogelijk besmettingen te voorkomen. Gemeentes Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren en AZ Vesalius Tongeren, de Eerstelijnszone, de huisartsen en de wachtposten bundelen de krachten en volgen de richtlijnen van het FOD Volksgezondheid strikt op en staan klaar om te reageren wanneer dat noodzakelijk is.

De procedure om verdere besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt gevolgd. Dit betekent:

 • De besmette persoon is geïsoleerd en zijn/haar nauwe contacten worden opgevolgd. Voor mensen die geen nauw contact hebben gehad met deze persoon (bijvoorbeeld omwonenden, contact op straat of in de winkel), is het risico op besmetting uiterst klein.
 • Mensen die ziekteklachten ontwikkelen, hoeven dus niet meteen te vrezen voor corona. Veel waarschijnlijker is dat zij een verkoudheid of griep hebben opgelopen. Zij nemen zoals normaal best contact op met hun huisarts.
 • Evenementen gaan gewoon door. Scholen of andere publieke plaatsen etc. blijven gewoon open en zetten hun normale werking verder.
 • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep.
 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd om te handen geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 • Probeer erop te letten je gezicht (neus en mond) zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Wat kan u zelf doen?

Bent u of iemand in uw omgeving ziek? Bel dan naar de huisarts, vermeld uw reisgeschiedenis en uw symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.

Volg recente informatie op via FOD Volksgezondheid:

Achtergrondinformatie:

Het coronavirus (Covid-19) dook voor het eerst op in China, maar heeft ondertussen ook een impact op Europa en België. In ons land werden reeds voorzorgen genomen, o.a. door meer toezicht en duidelijke richtlijnen voor huisartsen en ziekenhuizen. In die voorbereidende fase werden twee referentieziekenhuizen en een referentielaboratoruim klaargemaakt. Die waakzaamheid heeft niet kunnen verhinderen dat ook in België personen geïnfecteerd werden.

Zoeken
Sponsors
  Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame