Tongeren vandaag

Nieuws

Overlast skatepark

Politie Tongeren-Herstappe stelt vast dat de meldingen inzake overlast de afgelopen weken toenemen voor een aantal locaties in de stad. De meest in het oog springende locatie is het nieuwe skatepark op De Motten. “De politie werkt nu een actieplan uit om de overlast tot een minimum te beperken. De regelgeving rond de bestuurlijke handhaving van openbare overlast biedt een aantal handvaten die optimaal benut zullen worden", zegt Jef Byloos (wnd. korpschef Politie Tongeren-Herstappe).

"De volgende dagen sturen we alvast extra patrouilles op pad en wordt er extra gecontroleerd. Maar ook wijkagenten en gemeenschapswachten doen een extra inspanning om de rust te doen terugkeren.
Volgens burgemeester Patrick Dewael zijn deze maatregelen tijdelijk, maar blijven ze van kracht zo lang het nodig is om het veiligheidsgevoel in de buurt te versterken.
Aan buurtbewoners en bezoekers wordt gevraagd om elke vorm van overlast te melden bij de politie op het nummer 012 800 300 of via mail PZ.TongerenHerstappe@police.belgium.eu

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame