Tongeren vandaag

Nieuws

Paspoel Anders ingehuldigd

De wijk Paspoel onderging in de afgelopen jaren een heuse metamorfose op zowel bouwtechnisch als sociaal vlak. De drie oude woonblokken werden afgebroken en vervangen door nieuwe bouwvolumes. Het project ‘Paspoel Anders’ legde de focus op haalbaarheid, woonkwaliteit, optimale benutting van publieke ruimte en doordachte fasering van de werking. Gelijklopend met de bouwwerken werd het project ‘zorgzame buurten’ opgestart waarbij sterk wordt ingezet op leefbaarheid en bewonersbetrokkenheid.

Vandaag kwamen bewoners en betrokken partners in Paspoel samen voor de feestelijke inhuldiging van de vernieuwde Paspoel-site en het omliggende belevingsdorp (speeltuin, volkstuintjes en petanque). In 2016 gingen de werken in Tongeren aan de Paspoel-site van start. De bestaande woonwijk had weinig tot geen identiteit en de buitenruimte werd amper benut. Wonen in Limburg (voorheen o.a. Woonzo) liet er drie bestaande woontorens afbreken en vervangen door drie nieuwe, meer ranke torengebouwen van acht verdiepingen en twee extra blokken van drie tot vijf lagen. Een investeringskost van € 28.179.066,52 (excl. BTW) die goed is voor in totaal 37 woningen en 187 appartementen. Door de uitgevoerde ingrepen vonden ook jonge gezinnen opnieuw hun weg naar de woonwijk.

Het project ‘Paspoel Anders’ is het resultaat van een architectuurwedstrijd ‘open oproep’ van de Vlaamse Bouwmeester. De jury weerhield het ontwerp omwille van de haalbaarheid, de woonkwaliteit, de optimaal benutte publieke ruimte en de doordachte fasering. Door de inplanting van de nieuwe bouwvolumes werden verschillende landschapskamers, zones met telkens een verschillend karakter, gecreëerd en afgebakend. Alle huurders bleven gedurende het volledige bouwtraject op de site wonen en werden gefaseerd, samen met hun buren, verhuisd naar de nieuwe gebouwen.

Gelijklopend met de bouwwerken, werd in 2020 een buurtanalyse uitgevoerd in samenwerking met Stad Tongeren. Op basis van deze analyse werd het project ‘zorgzame buurten’ goedgekeurd. Het doel van dit project is om van Paspoel een zorgzame buurt te maken waarin alle bewoners zich thuis voelen en waar ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Sinds 2022 zijn de medewerkers van Wonen in Limburg, SAAMO en De Piepel periodiek aanwezig in het buurthuis, dat deel uitmaakt van het wooncomplex. Door deze aanwezigheid werden het buurtgevoel en de bewonersinitiatieven naar een hoger niveau getild.

‘Iedereen in Limburg verdient een eigen thuis, in een levendige buurt waar iedereen zich goed voelt en kan bouwen aan een mooie toekomst. Het sociale en technische aspect gaan hand in hand om te komen tot de best mogelijke woonoplossing. We streven ernaar dat onze huurders duurzaam kunnen wonen en we werken hiervoor samen met onze partners. Dit project in Paspoel is hier een mooi voorbeeld van", wist Raf Drieskens, voorzitter Wonen in Limburg

Het participatieproces vereist een blijvende betrokkenheid van de buurtbewoners. Dit kan enkel bereikt worden door blijvend in te zetten op de terugkoppeling naar de doelgroep. Participatie begint bij het opbouwen en onderhouden van een vertrouwensband. Wonen in Limburg heeft daarom in 2023 beslist om het buurthuis gratis ter beschikking te stellen voor alle bewoners en partners van Zorgzame Buurten. Om het buurthuis meer bekendheid te geven, werd een wedstrijd uitgeschreven om een nieuwe naam te bedenken. Het buurthuis werd vorig jaar officieel en feestelijk geopend en kreeg de naam ‘Living 21’.

‘Dankzij dit duurzame project brengen we hulp- en dienstverlening dichter bij de mensen in de buurt en zorgen we voor een intensievere verbinding tussen buurtbewoners. Startend vanuit de noden en signalen uit de buurt en in samenwerking met kernpartners hebben we heel wat acties op poten kunnen zetten met extra aandacht voor de talenten van de buurtbewoners. Daar ligt ook de kracht. Het zijn de bewoners die 'Buitengewoon in Paspoel' tot een succes maken doordat hun stem en talenten aan de basis liggen", zei Tim Vanvinckenroye, opbouwwerker SAAMO Limburg

Vanuit deze zorgzame buurt ontstond het project #IedereenBuitengewoon. Dit is een initiatief waarbij verschillende organisaties uit Tongeren samenwerken om een buurtgericht zorgmodel te ontwikkelen en te implementeren. Het uiteindelijke doel van het project is om naast een zorgzame buurt in Paspoel een reeks goede praktijken te ontwikkelen die kunnen worden toegepast in andere buurten, met als doel de leefbaarheid en het welzijn van de bewoners te verbeteren.

‘Buurten veranderen snel, en dat brengt uitdagingen voor zowel nieuwe als oude bewoners. Als stad willen we buurten bouwen waar iedereen zich thuis voelt en oog heeft voor elkaar. Met #IedereenBuitengewoon in Paspoel ontstaat er een nieuwe, frisse dynamiek die mensen samenbrengt. Nieuwe diensten blijven naar Paspoel komen, waardoor we samen werken aan een warme en zorgzame buurt.’", aldus Patrick Dewael, burgemeester stad Tongeren

‘Bij buurtgerichte zorg wordt samengewerkt tussen buurtbewoners, vrijwilligers, verenigingen en professionals. Een zorgzame buurt biedt kansen voor ontmoeting, waarbij mensen elkaar leren kennen en bereid zijn om elkaar te helpen wanneer dat nodig is. In Tongeren zet het lokaal dienstencentrum De Piepel al geruime tijd in op het versterken van zorgzame buurten. Samen met partners zoals WiL worden stapsgewijs acties en activiteiten opgezet om hulp- en dienstverlening dichter bij de bewoners te brengen en de onderlinge samenhang in buurten te versterken. Met het project #IedereenBuitengewoon in Paspoel worden bakens voor de toekomst uitgezet", besloot Evelyne Stassen, schepen van Sociale zaken. 

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame