Tongeren vandaag

Nieuws

Pastoor Van Eyck overleden

Pastoor Van Eyck is overleden.
E.H. Edmond Van Eyck (89) werd op 8 december 1954 in de Basiliek tot priester gewijd, samen met René Delanoy, Paul Reners en Gut Straetemans van de O.-L.-Vrouw parochie, en Godfried Noelmans uit Membruggen. Hij was de enige overlevende van de vijf. In 2014 vierde hij zijn diamanten priesterjubileum met een dankmis in de basiliek en een viering in wzc Sint-Franciscus.
Van Eyck was eerst 2 jaar kapelaan in Luik en dan 18 jaar kapelaan in Genk. Nadien was hij 11 jaar pastoor in Millen en vervolgens ontfermde hij zich over de Sint-Lutgartparochie achter de statie.
In 2007 werd hij op pensioen gesteld. Sindsdien was hij aalmoezenier in wzc Sint-Franciscus. 
De uitvaartdienst vindt zaterdag plaats om 10u30 in de Sint-Lurgartparochie

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame