Tongeren vandaag

Nieuws

Peterschap CRC verlengd

Stad Tongeren heeft het peterschap met CRC verlengd

Sinds de eerstesteenlegging van de Ambiorix Kazerne op 2 augustus 1939 is de stad Tongeren nauw verbonden met het Belgisch leger. In de jaren 1948-1953 was in de kazerne de technische school van de luchtmachtbasis van Sint-Truiden gevestigd. In 1951 werd te Glons (Fexhe-Slins) een Control and Reporting Center (CRC) opgericht met een mobiele radarinstallatie. In 1952 werden de werken voor de ondergrondse bunker in Glons aangevat en in 1955 namen de “mollen van het CRC” er hun intrede. Het Commando element en een gedeelte van de steungroep van Glons werden in 1957 overgeplaatst van Glons naar het administratief gedeelte van de Ambiorix Kazerne te Tongeren.

Aangevuld met heel wat troepen van de Landmacht en de aanwezigheid van een eenheid van het Joint Operations Center te Maastricht - in kader van de NATO-overeenkomst - beleefde de Ambiorix Kazerne in de jaren 1970 tot 1993 zijn hoogdagen met een zeshonderd-tal manschappen.  Door het vertrek van de NATO-troepen en voornamelijk door de afschaffing van de dienstplicht, werd vanaf 1995 de personeelsbezetting in de Ambiorixkazerne sterk teruggeschroefd. Door de aanhoudende herstructureringen en besparingen binnen het Departement Defensie, werd beslist om alle logistieke ondersteuning van de eenheid CRC opnieuw over te brengen naar de site van Glons. Dit betekende, na 71 jaar het einde van alle militaire activiteiten in deze prachtige en uiterst functionele kazerne. In de loop van het jaar 2010 vertrokken hierdoor uiteindelijk de laatste militairen uit Tongeren.

Door een nieuwe golf van rationalisatie binnen defensie werd uiteindelijk ook besloten om voor het CRC de site van Glons eveneens op te geven. De radar werd in 2015 reeds afgekoppeld van het radarnet wegens ouderdom en de radarbeelden worden nu via digitale wegen en van tientallen locaties in binnen en buitenland doorgestuurd naar het CRC. Hierdoor en ook door de nabijheid van een militaire luchthaven, werd beslist een nieuw CRC-gebouw op te richten op de basis van Bevekom (Beauvechain). Deze transitie zou zich moeten concretiseren einde 2019.

De stad heeft echter, ook na het vertrek van de eenheid uit de Ambiorix kazerne, altijd een bijzondere band behouden met het CRC Glons ;  Burgemeester Patrick Dewael kan dit bevestigen: ‘De stad heeft altijd nauw kunnen samenwerken met het Commando en het personeel van het CRC Glons. We mochten altijd rekenen op de hulp van het CRC tijdens plechtigheden en feesten. Maar vooral ook bij liefdadigheidsevenementen waren hun aanwezigheid en hulp een grote meerwaarde. Toen we de vraag kregen om het peterschap over het CRC Glons - dat weldra naar de basis van Bevekom zal verhuizen –, hebben we ook geen moment getwijfeld. We stellen dan ook de uitdrukkelijke wens dat het vertrek uit Glons geen einde aan onze samenwerking zal vormen, maar net de aanzet zal geven tot nieuwe impulsen’.

Ook Kolonel Briers, Commandant van het CRC Glons, bevestigt dit: ‘Het is normaal dat legeronderdelen een peterschap aanvragen in de stad of gemeente waar ze gehuisvest zijn. Voor het CRC was dat dus logischerwijze de stad Tongeren. Met ons vertrek naar Bevekom willen we echter de jarenlange zeer mooie en geapprecieerde samenwerking en traditie niet vergeten. Net daarom hebben we dan ook gevraagd om te gaan voor een vernieuwing, een herbevestiging, van dit peterschap na de verhuis van onze eenheid op het einde van dit jaar. Om deze daadkracht bij te zetten hebben we dan ook beslist om een heel bijzonder schilderij, dat eerst in de Mess Officieren van de Ambiorix Kazerne hing en daarna in het CRC, te overhandigen aan de stad Tongeren. Het schilderij symboliseert de schenking van stadsrechten door Luik aan de stad Tongeren in de dertiende eeuw. Het is een kunstwerk van de hand van André Toetenel en heeft een niet geringe omvang van ongeveer 5 m op 2 m. We zijn dan ook zeer fier om te mogen vaststellen dat de stad Tongeren dit geschenk aanvaard heeft en zal tentoonstellen in het Praetorium op de derde verdieping!

Tradities moeten en mogen in ere gehouden worden en met deze schenking willen we de band tussen het CRC en de stad Tongeren beklemtonen en verder bestendigen voor de toekomst. Wij danken alvast de stad Tongeren, zijn Burgemeester en het ganse Stadsbestuur van harte voor het verder opnemen van het Peterschap en kijken uit naar een verdere positieve en constructieve samenwerking’.

De Gulden Boeken werden ondertekend

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame