Tongeren vandaag

Nieuws

Politie houdt terug toezicht aan Kruispoort

Politie Tongeren-Herstappe houdt vanaf vandaag opnieuw toezicht aan Kruispoort

Burgemeester Patrick Dewael laat, na overleg met de zonechef, weten dat er op weekdagen opnieuw actief politietoezicht gehouden wordt aan Kruispoort. Dat zal vooral gebeuren aan de start van elke schooldag.

“Voor een vlottere verkeersdoorstroming en een verhoogde verkeersveiligheid zorgen we opnieuw voor extra politie tijdens de ochtendspits op het drukke kruispunt van Sint-Truidersteenweg met de Eeuwfeestwal en de Elisabethwal. Dat zal meteen ook bijdragen aan een veiligere schoolomgeving.” zegt burgemeester Dewael.

Geert Luypaert, zonechef Tongeren-Herstappe: “Er wordt op weekdagen extra personeel ingezet tijdens de ochtendspits. Wijkinspecteurs zullen dan toezicht houden aan gevoelige schoolomgevingen en op gevaarlijke kruispunten. We proberen ondersteunend te werken, niet alleen voor de leerlingen, maar voor alle weggebruikers. Want het is ieders verantwoordelijkheid om het verkeer op een veilige manier te laten verlopen. ”

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame